Duyu Bütünleme Nedir?

Duyu Bütünleme Nedir?

Otizmi olan çocuklar ve yetişkinlerin yanı sıra diğer gelişimsel engelleri olan çocuklar, OSB’de duyu bütünleme bozuklukları olarak adlandırılan işlevsiz bir duyusal sisteme sahip olabilir. Bazen bir veya daha fazla duyu uyarıma aşırı veya az tepki verir. Bu tür duyusal sorunlar sallanma, dönme ve el çırpma gibi davranışların altında yatan neden olabilir.

Duyulara yönelik reseptörler periferik sinir sisteminde (beyin ve omurilik dışındaki her şeyi içerir) bulunsa da, sorunun merkezi sinir sistemindeki – beyindeki nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklandığına inanılmaktadır. Otizmli bireyler tarafından tanımlandığı gibi, dokunma gibi duyusal bütünleştirme teknikleri dikkat ve farkındalığı kolaylaştırabilir ve genel uyarılmayı azaltabilir. Temple Grandin, açıklayıcı kitabı Emergence: Labeled Autistic’te, duyusal deneyimlerinin sıkıntısını ve rahatlamasını anlatıyor.

 

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme, doğuştan gelen bir nörobiyolojik süreçtir ve çevreden gelen duyusal uyarıların beyin tarafından bütünleşmesi ve yorumlanması anlamına gelir. Aksine, duyusal bütüncül işlev bozukluğu, duyusal bilgilerin beyinde uygun şekilde entegre olmadığı veya organize edilmediği ve gelişim, bilgi işleme ve davranışta çeşitli derecelerde problemler üretebilen bir bozukluktur. Dr. A. Jean Ayres tarafından sinir bilimlerindeki ve fiziksel gelişim ve kas ve sinir fonksiyonlarıyla ilgili çalışmalardan genel bir duyu bütünleme ve tedavi teorisi geliştirilmiştir. Duyusal farklılıklar yaşayan insanları desteklemek için kanıta dayalı tedaviler, konforu ve yaşam kalitesini artırabilir.
Duyu bütünleme, öncelikle üç temel duyuya odaklanır – dokunsal, vestibüler ve propriyoseptif. Aralarındaki bağlantılar doğumdan önce oluşmaya başlar ve kişi olgunlaşıp çevresi ile etkileşime geçtikçe gelişmeye devam eder. Üç duyu sadece birbirine bağlı değildir, aynı zamanda beyindeki diğer sistemlerle de bağlantılıdır. Bu üç duyu sistemi, görme ve seçmeden daha az aşina olsalar da, temel hayatta kalmamız için kritik öneme sahiptirler. Bu üç duyu arasındaki karşılıklı ilişki karmaşıktır. Temel olarak, çevremizdeki farklı uyaranları deneyimlememize, yorumlamamıza ve bunlara yanıt vermemize izin verir. Üç duyusal sistem aşağıda tartışılacaktır.

Dokunsal Sistem

Dokunsal sistem, beyne bilgi gönderen deri yüzeyinin altındaki sinirleri içerir. Bu bilgiler hafif dokunma, ağrı, sıcaklık ve basıncı içerir. Bunlar, çevreyi algılamada ve hayatta kalmak için koruyucu reaksiyonlarda önemli bir rol oynarlar.
Dokunsal sistemdeki işlev bozukluğu, bir bireyde şu durumlarda görülebilir:
 • Dokunulmaktan hoşlanmaz
 • Belirli “dokulu” yiyecekleri yemeyi reddediyor
 • Belirli türden kıyafetleri giymeyi reddediyor
 • Saçının veya yüzünün yıkanmasından şikayetçi olur
 • Ellerini kirletmekten kaçınır (ör. tutkal, kum, çamur, parmak boyası)
 • Nesneleri manipüle etmek için bütün eller yerine parmak uçlarını kullanır
İşlevini tam olarak yerine getiremeyen bir dokunsal sistem, dokunma ve / veya ağrının yanlış algılanmasına (aşırı veya az duyarlı) yol açabilir ve kendi kendine empoze edilen izolasyona, genel olarak sinirli olmaya, dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteye yol açabilir.
Dokunsal savunuculuk, bir bireyin hafif dokunuşa aşırı derecede duyarlı olduğu bir durumdur. Teorik olarak, dokunsal sistem olgunlaşmadığında ve yanlış çalıştığında, beyindeki kortekse diğer beyin süreçlerine müdahale edebilecek anormal sinir sinyalleri gönderilir. Bu da beynin aşırı uyarılmasına neden olur ve kapatılamayan veya organize edilemeyen aşırı beyin aktivitesine yol açabilir. Beyindeki bu tür aşırı uyarılma, bir bireyin davranışını düzenlemesini ve konsantre olmasını zorlaştırabilir ve dokunma hissine karşı olumsuz bir duygusal tepkiye yol açabilir.

Vestibüler Sistem

Vestibüler sistem, başın pozisyonundaki hareketi ve değişiklikleri algılayan iç kulaktaki (yarı dairesel kanallar) yapıları ifade eder. Örneğin, vestibüler sistem, başınızın ne zaman dik veya eğimli olduğunu size söyler (gözleriniz kapalı olsa bile). Bu sistemdeki işlev bozukluğu iki farklı şekilde kendini gösterebilir. Bazı çocuklar vestibüler stimülasyona aşırı duyarlı olabilir ve sıradan hareket aktivitelerine (örn. Salıncaklar, kaymalar, rampalar, eğimler) karşı korkulu reaksiyonlar gösterebilir. Ayrıca merdivenlere veya tepelere tırmanmayı veya inmeyi öğrenmede güçlük çekebilirler ve düzensiz veya dengesiz yüzeylerde endişeli yürüme veya sürünme yaşayabilirler.
Sonuç olarak, boş alanlarda korkmuş görünürler. Genel olarak, bu çocuklar sakar görünür. Diğer uçta, çocuk aktif olarak vücudu aşırı bir hızla haraket ettirme, dönme ve / veya zıplama gibi çok yoğun duyusal deneyimler arayabilir. Bu tip bir çocuk, hipo-reaktif bir vestibüler sistemin belirtilerini gösterir; yani, sürekli olarak vestibüler sistemlerini harekete geçirmeye çalışırlar.

Proprioseptif Sistem

Propriyoseptif sistem, bir kişiye vücut pozisyonu hakkında bilinçaltı bir farkındalık sağlayan kas, eklem ve tendon bileşenlerini ifade eder. Propriyosepsiyon verimli bir şekilde çalıştığında, bir bireyin vücut pozisyonu farklı durumlarda otomatik olarak ayarlanır; örneğin, propriyoseptif sistem, vücuda bir sandalyede düzgün bir şekilde oturmamızı ve bir kaldırımdan düzgün bir şekilde çıkmamızı sağlamak için gerekli sinyalleri sağlamaktan sorumludur. Ayrıca kalemle yazmak, çorba içmek için kaşık kullanmak ve gömleğini iliklemek gibi ince motor hareketleri kullanarak nesneleri manipüle etmemize olanak tanır.
Proprioseptif işlev bozukluğunun bazı yaygın belirtileri şunlardır:
 • Sakarlık
 • Düşme eğilimi
 • Uzayda vücut pozisyonu konusunda farkındalık eksikliği
 • Garip vücut duruşu
 • Çocuklukta minimum emekleme
 • Küçük nesneleri (düğmeler, çıtçıtlar) kullanmakta zorluk
 • Özensiz bir şekilde yemek
 • Yeni motor hareket aktivitelerine direnç
Propriosepsiyonun bir başka boyutu da praksis veya motor planlamadır. Bu, farklı motor görevleri planlama ve yürütme yeteneğidir. Bu sistemin düzgün çalışabilmesi için duyusal sistemlerden doğru bilgi alması ve ardından bu bilgileri verimli ve etkili bir şekilde organize etmesi ve yorumlaması gerekir.

Çıkarımlar

Genel olarak, bu üç sistemdeki işlev bozukluğu birçok şekilde kendini gösterir. Bir çocuk duyusal uyarılmalara karşı aşırı veya az yanıt verebilir; aktivite seviyesi alışılmadık derecede yüksek veya alışılmadık derecede düşük olabilir; bir çocuk sürekli hareket edebilir veya kolayca yorulabilir. Ek olarak, bazı çocuklar bu aşırılıklar arasında dalgalanabilir. Kaba ve / veya ince motor koordinasyon sorunları, bu üç sistem işlevsiz olduğunda da yaygındır ve konuşma / dil gecikmelerine ve akademik yetersizliğe neden olabilir.
Davranışsal olarak, çocuk dürtüsel olabilir, dikkati kolayca dağılabilir ve genel bir planlama eksikliği gösterebilir. Bazı çocuklar da yeni durumlara alışmakta zorluk çekebilir ve hayal kırıklığı, saldırganlık veya geri çekilme ile tepki verebilir.
Temel duyusal bütünleyici süreçlerin değerlendirilmesi ve tedavisi, uğraşı terapistleri ve / veya fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilir.
Terapistin genel hedefleri şunlardır:
 • Çocuğa merkezi sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olan duyusal bilgiler sağlamak
 • Çocuğun duyusal bilgileri engellemesine ve / veya değiştirmesine yardımcı olmak
 • Çocuğun duyusal uyaranlara daha organize bir yanıt vermesine yardımcı olmak
Kaynakça
Bu makale Otizm Araştırma Enstitüsü için Cindy Hatch-Rasmussen, M.A., OTR / L tarafından yazılmıştır. Orijinal versiyonu burada görebilirsiniz.