Duyu Bütünleme ve Duyusal Oyun Neden Önemlidir

Duyu Bütünleme ve Duyusal Oyun Neden Önemlidir

Duyusal oyunun gelişimde önemli bir rolü vardır. Duyulardan bahsederken, belli bir yaşın üzerindeki çocukların çoğu; görme, koku, işitme, dokunma ve tat duyusu bakımından problem çekmeyebilir. Ancak, problemleri olanlar için bu duyuların herhangi biri veya hepsi duyusal oyuna dahil edilebilir.

Duyusal Oyunun Rolü

Duyu bütünlemeden faydalanan ve duyusal işleme konusunda zorluk çeken, sadece çocuklar değildir. Otizmi olanlar ya da duyuları yoluyla gelen tüm uyaranları almakta ve bunları organize etmekte zorluk çeken, duyusal işleme bozukluğu olan belirli çocuk grupları da vardır. Gerçek şu ki, tüm çocuklar duyularını nasıl kullanacaklarını öğrenmek için yardıma ihtiyaç duyarlar.

Doğdukları ilk günden itibaren, çocuklar dünyayı duyuları ile keşfetmek için tasarlanırlar. Bu yüzden, bebekler ve küçük çocuklar her şeye dokunur, her şeyi ağızlarına götürür, ve neden komik sesler çıkardıklarını deneyimlerler. Çocuğunuz bu yüzden başları dönene kadar daireler çizerek dönerler, düşerler, sonra ayağa kalkarlar ve tekrar yaparlar.

Duyusal Oyun Sadece Dokunmayla İlgili Değildir

Bazı insanlar duyusal oyunun ne olduğunu düşündüklerinde, hemen kum ve su ile oynayan oyunları ya da kil ve oyun hamuru ile oynayan çocukları resmediyorlar. Ancak, hepsi dokunmadan ibaret değildir. Aynı zamanda, diğer duyularla da ilgilidir.

Örneğin; bir bilim deneyinde yer alan keskin sirke kokusu, karıştırma deneyi sırasındaki suyun renkleri veya bir boyanın doku ve kokuları çocuğunuzun duyularına hitap etmenin bir parçasıdır.

Duyusal keşif; çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir ve onlara duyusal oyun için fırsatlar yaratmak da fayda sağlar.

Duyusal Oyun ve Dil Becerileri

Farklı tür dokular, zevkler ve nesnelerle oynamak, çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur. Ağaç, bir ağaçtan fazlası olabilir. Çam ağacı, sert kabuklu veya keskin kokulu olabilir. Su sadece ıslak değil; dalgalı olabilir ve kaygan veya donmuşken soğuk ve yarı saydam olabilir.

Tatlar da çocuğunuzun dilini oluşturabilir. Artık yemek için sosisli sandviç istemiyor; ama keskin ya da tuzlu ya da tatlı bir şey istiyorsa, bunu ifade edebilir.

Duyusal Oyun İnce Motor Becerilerin Gelişimine Yardımcı Olur

Çocuğunuzun gelişmekte olan iki ana motor becerisi vardır; ince motor becerileri ve kaba motor becerileri. Kaba motor becerileri büyük kas gruplarının koordinasyonu ile ilgilidir ve koşma, yürüme vb. etkinliklerden sorumludur.

İnce motor becerileri; küçük kas gruplarını kullanma ve koordine etme becerisi gerektiren becerilerdir ve diğer şeylerin yanı sıra yazma, ayakkabı bağlama, düğmelere basma ve bir şeyi sıkıştırma, vs. için önemlidir. Duyusal oyun; genellikle sıkma, dökme ve bağlama hareketlerini ve becerilerini kullanarak ve keşfederek ince motor becerileri kullanmayı ve geliştirmeyi içerir.

Duyusal Oyun Sakinleştiricidir

Çocuğunuzun banyodan sonra daha sakin olduğunu ya da odanın etrafında zıplama, mobilyaya çarpma, yatağına çarpma ya da yastıklarla oynama gibi durumlarda daha çok sakinleştiğini görebilirsiniz. Bu tür duyusal oyunlar; çocuklar için sakinleştiricidir, çünkü rahatsızlıklarını, huzursuzluklarını veya başka tür bir yıpratıcı durum olup olmadığını, kendi iç rahatsızlıklarını düzenlemelerine yardımcı olur.

 

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/why-sensory-play-is-important-2086510?_ga=2.229145116.1237628114.1553869641-1371156703.1552814843