Duyusal İşleme Bozukluğu: İşitsel Sistem

Duyusal İşleme Bozukluğu: İşitsel Sistem

Bu serinin bir önceki gönderisinde tartışılan dokunsal sistem gibi, işitsel sistem de bilgi alma, işleme koyma ve uygun bir yanıt üretme yeteneğimizi ifade eder. Bir çocuk seslere aşırı tepki gösterdiğinde veya çoğumuzun rahatsız olmadığı ses seviyesinden kolayca rahatsız olduğunda, işitsel aşırı duyarlılık gösterir. Bunun nedeni, iç kulaktaki saç hücrelerini korumak için yüksek gürültüye tepki veren orta kulak kası olan ve yanlış çalışan stapedius olabilir. Bu kas düzgün bir şekilde kasılmadığında, bu çocuklara sesler daha yüksek gelebilir. Bu, anlaşılır bir şekilde onlara fazladan stres verir ve çoğumuzun bile fark etmediği arka plan gürültülerini filtrelemede zorluklara neden olabilir. Öte yandan, hiposensitif (az tepkili) işitsel sistemi olan bir çocuğu yüksek sesler ararken veya sesleri yerelleştirmekte ve ayırt etmekte zorluk çekerken görebilirsiniz.

Aşağıda gürültüye karşı hipo ve hiper hassasiyet için belirtiler verilmiştir:
D

Hipo ve Hiper Hassasiyet

 

  • Saç kurutma makinelerine, vakumlara, sifonlara aşırı veya az tepki
  • Yüksek veya beklenmedik seslere aşırı tepki (kulakları örtmek, ağlamak, kaçmak, saldırganlık)
  • Çok gürültülü ortamlarda rahatsız olma (ancak çoğu zaman bireyin kendisi çok gürültü yapabilir)
  • Televizyon, radyo veya müziği çok yüksek seste tutmayı tercih etme
  • Alışveriş merkezleri, sinema salonları, geçit törenleri, fuarlar gibi gürültülü yerleri sevmeme
  • Sadece gürültü yapmak için ses çıkarmayı sevme
  • İsmine hemen cevap vermeme
  • Sesin nereden geldiğini anlayamama

İşitsel işlemeyle ilgili terimlerin her zaman tutarlı bir şekilde tanımlanmadığını belirtmek önemlidir. İşitsel hiper ve hipo duyarlılıklar işitsel bir işleme bozukluğu olarak kabul edilebilirken, bu terim genellikle beynin sesleri çevirme yeteneğindeki işlev bozukluğunu tanımlamak için kullanılır. Günümüzde yaygın olarak sadece işitsel işleme bozukluğu olarak adlandırılan merkezi işitsel işleme bozukluğunda, normal işitme vardır, ancak beyin duyulanları yorumlamakta güçlük çekmektedir. Bu durumun semptomları işitsel hiper ve özellikle hipo duyarlılığa birçok şekilde benzeyebilir, ancak anahtar semptomlar seslerin veya dilin yorumlanmasında zorluk, konuşma gecikmesi ve okumayı öğrenme gibi zorlukları içerir. Bu durumda, bir odyolog konuyu tanımlamaya yardımcı olur ve tedavi için bir dil ve konuşma terapistine yönlendirir.

Bununla birlikte, çocuğunuzun hiper ve hipo duyarlılığı için yukarıda listelenen belirtelerden bazılarını sergilediğinden endişeleniyorsanız, çocuğunuz için yararlı destekleri belirleme konusunda bir ergoterapiste danışmanız önerilir. Orada çeşitli ses tabanlı programlar vardır ve bir ergoterapist çocuğunuz için bunların faydalı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, işitsel sistemle ilgili sorunlara genellikle diğer duyusal sistemlerle ilgili sorunlar eşlik eder ve kapsamlı bir plan oluşturulmalıdır. Ergoterapist ayrıca dikkatin gerekli olduğu faaliyetler için dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek, gürültü önleme veya diğer faktörleri en aza indirme konusunda size rehberlik etmek ve göreve başlamadan önce talimatları tekrarlamak gibi diğer önerilerde bulunmak için yararlı ipuçları sağlayabilir.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/health-topics-and-concerns/sensory-processing-disorder/understanding-sensory-processing-disorder-auditory-system/