Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Terapisi Nedir?

Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Terapisi Nedir?

Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Terapisi (PCI), davranış sorunları olan ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan şüphelenilen çocuklar için kullanılan kanıta dayalı bir tedavidir. PCI, siz ve çocuğunuz bir terapi odasındayken terapistin tek yönlü bir ayna ve / veya canlı video akışı aracılığıyla size yönergeler ve geri dönütler sağlayarak sürdürülen seanslarla gerçekleştirilir. Ebeveynler, terapistin çocuğunuzun davranışlarını yönetmek için öğrendiğiniz beceriler üzerinde anlık süpervizörlük sağlayacağı bir kulaklık benzeri cihaz kullanır.

PCI terapi süreci ikiye ayırılır. Tedavinin ilk aşaması, çocukların kendilerini sakin hissetmelerine, ebeveynleri ile ilişkilerinde güvende olmalarına ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olan kanıtlanmış becerileri öğrenerek ve uygulayarak çocuğunuzla olan ilişkinizde sıcaklığı artırmaya odaklanır.

PCI tedavi sürecinin ilk aşamasında istenen sonuçlar şunlardır:

 • Öfke nöbetlerinin sıklığının, şiddetinin ve / veya süresinin azalması
 • Aktivite düzeylerinin azalması
 • Dikkat çekici olumsuz davranışların azalması
 • Ebeveynin hayal kırıklığının azalması
 • Ebeveyne olan güvenin, emniyet ve bağlılık duygularının artması
 • Dikkat süresinin artması
 • Benlik saygısının artması
 • Sosyal davranışların artması (Paylaşma, sıra alma vb.)

Tedavinin ikinci aşaması, disipline olan yaklaşımınızda kendinizden emin, sakin ve tutarlı kalırken çocuğunuzun davranışlarının en zorlu olanını yönetmenize yardımcı olacaktır. Bu aşamada, çocuğunuzun sizin sınırlarınızı kabul etmesine, talimatlarınıza uymasına,  kurallara uymasına ve toplum içinde uygun davranışı göstermesine yardımcı olacak kanıtlanmış stratejileri öğreneceksiniz.

PCI tedavi sürecinin ikinci aşamasında istenen sonuçlar şunlardır:

 • Saldırgan davranışın sıklığının, şiddetinin ve / veya süresinin azalması
 • Yıkıcı davranışın azalması (oyuncakların bilerek kırılması gibi)
 • Meydan okumanın azalması
 • Yetişkin isteklerine daha fazla uyma
 • Ev kurallarına olan saygının artması
 • Toplum içinde doğru davranışların artması
 • Disiplin sırasında ebeveyn sakinliğinin ve güvenin atması

Tutarlı katılım ve ödev tamamlama ile PCI terapisi 12-20 seans içinde tamamlanabilir, ancak tedavi zaman sınırlı değildir. Her iki aşamada da ustalaştığınız ve çocuğunuzun davranışını bir davranış derecelendirme ölçeğinde normal sınırlar içinde derecelendirdiğiniz zaman tedavi süreci tamamlanmış olarak kabul edilir.

Kaynakça: https://www.lukincenter.com/what-pcit/