Ebeveynlik ve Bebek Gelişimi Arasındaki İlişki

Ebeveynlik ve Bebek Gelişimi Arasındaki İlişki

352 anne ve bebeğini kapsayan bir çalışmada ebeveynlikteki normal varyasyonlar ile bebeğin beyin gelişimi arasındaki bağlantılar araştırılmıştır.

 

Montreal Üniversitesi’nden Annie Bernier ve arkadaşları, annelerin 5 aylık bebekleriyle olan iki dakikalık oyun performanslarını gözlemlediler ve etkileşimleri kodladılar. Sonra orada bebekler üzerinde bir elektroensefalogram (EEG) testi yaptılar ve daha sonra bebekler 10 aylık ve 24 aylık olduklarında bu test tekrarlandı.

 

 

Araştırmada, bebeğin gelişimi sırasında artarak çalışan ve hafıza gibi şeylerle ilişkili olan frontal lob aktivitesi incelenmiştir.

 

 

Araştırmacılar, bebeklerine karşı olumlu davranış gösteren fakat fiziksel olarak (ses tonu, yüz ifadeleri kullanılarak) fazla teşvik etmeyen annelerin bebeklerinin yeteri kadar uyarılmadığını tespit etmişlerdir.

 

 

Annenin yaşı, eğitimi ve bebeğin cinsiyeti gibi bu önlemleri de etkileyen bazı faktörler kontrol edilmiş ve 5-24 ay arası dönemde frontol lob gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir.

 

 

Bununla birlikte, annelerin oyunlardaki müdahaleci davranışları ile çocuklarının sinyallerine karşı duyarlılığı arasında hiçbir ilişki bulamamışlardır. Bu kadar yakın ilişkili faktörlerin neden farklı şekilde ilişkilendirildiğini anlamak zor görünmektedir. Araştırmacılar bu durumun, annenin davranışını eksik ya da hatalı yöntemlerle kodlamasıyla bir ilgisi olabileceğini belirtiyorlar.

 

 

Çalışma, bir annenin davranışı ile beyin değişiklikleri arasında neden sonuca dayalı kesin bir bağlantı olduğunu kanıtlayamamıştır. Ancak diğer çalışmalar, anne davranışından kaynaklanan nedensel etkileri açıklayabilmiştir.

 

 

Yazarlar, annenin verdiği bakımdaki normal değişikliklerin çocuğun beyin gelişimini etkileyebileceğini desteklemeye başladığına dair kanıtların yavaş bir şekilde ortaya çıktığını belirtiyorlar.

 

 

Yazarlar aynı zamanda, diğer aile üyelerinin de bebek ile olan etkileşimlerini dikkate alan üst düzey çalışmaların yapılmasını öneriyorlar.

 

 

Kaynakça
https://www.childandfamilyblog.com/early-childhood-development/parenting-brain-development/

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94