Ergoterapi nedir?

Ergoterapi nedir?

Ergoterapi, insanların günlük faaliyetlerinin terapötik kullanımı yoluyla istedikleri ve yapmaları gereken şeyleri yapmalarına yardımcı olan tek meslektir. Ergoterapistler, her yaştan insanın, sağlığı için çalışabilirler; yaralanma ve  hastalık durumlarına, sakatlıktan korunmalarına müdahale ederler. Kısacası daha iyi yaşam koşulları oluşturarak, daha sağlıklı yaşamalarını sağlarlar.

Yaygın ergoterapi müdahaleleri, özel gereksinimli çocukların okula ve sosyal durumlara tam olarak katılmalarına yardım etmeyi, yaralanmalardan zarar görmüş becerilerini yeniden kazanmalarına yardım etmeyi ve fiziksel ve bilişsel değişiklikler yaşayan yaşlı yetişkinlere destek sağlamayı içerir. Ergoterapi hizmetleri tipik olarak şunları içerir:

  • Ailenin ve ergoterapistin kişinin hedeflerini belirlediği kişiselleştirilmiş bir değerlendirme,
  • Kişinin günlük aktiviteleri gerçekleştirme ve hedeflere ulaşma yeteneğini geliştirmek için özelleştirilmiş müdahale ve
  • Hedeflerin karşılandığından veya müdahale planında değişiklik yapıldığından emin olmak için sonuçların değerlendirilmesi.

Ergoterapi uygulayıcıları, odak noktasının kişiye uyacak şekilde çevreyi ve görevi uyarlamak olduğu ve kişinin terapi ekibinin ayrılmaz bir parçası olduğu bütünsel bir bakış açısına sahiptirler. Ergoterapi, bilime derinden dayanan kanıta dayalı bir uygulamadır.

Kaynakçahttps://www.aota.org/Conference-Events/OTMonth/what-is-OT.aspx