Ergoterapi ve Pediatrik Rehabilitasyon

Ergoterapi ve Pediatrik Rehabilitasyon

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışır. Ergoterapi bölümü mezunları gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik ve psikososyal alanında geniş eğitime sahiptir.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Süreç ve sonuçlar kişi merkezlidir.

Ergoterapi Bölümünün İlgi Alanları

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • LGBTİ bireyler
 • Mülteciler

 

Pediatrik Rehabilitasyon

Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile daha sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozuklukları veya nörolojik rahatsızlıkların sebep olduğu fiziksel, zihinsel, duygusal, algısal bozuklukların sınırlılıklarını en aza indirgemeyi amaçlar.

 • Tedavi çocuğun günlük yapabildiği işleri korumak ve geliştirmek temellerine dayanır.
 • Tedavi sırasında çocuğun korkmaması ön planda tutulur. Tedaviler oyun içerisinde planlanarak uygulanır.

Pediatrik rehabilitasyon geniş bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Hekim, fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, özel eğitim uzmanı, psikolog, odyolog gibi çeşitli alanlarda uzmanlar ile beraber rehabilite edilme süreci sağlanabilir.

Pediatrik Hastalıkların Nedenleri

 • Genetik faktörler
 • Travma
 • Radyasyon
 • İlaç, Alkol, Sigara kullanımı
 • Enfeksiyonlar
 • Kromozomal bozukluklar
 • Prematüre doğum(32 haftadan önce)
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Zor müdahaleli doğum
 • Bradikardi ve hipoksi (Kalp ritminin yavaşlaması, Oksijen azlığı)
 • Anoksi (boğulma, zehirlenme vb.)
 • Yüksek ateşli hastalıklar
 • Zehirlenmeler
 • Tümörler

 

Pediatrik Rehabilitasyonun Kapsamı

 • Serebral Palsi
 • Brakial Pleksus Yaralanmaları
 • Spina Bifida
 • Hidrosefali ya da Mikrosefali
 • Down Sendromu
 • Motor Mental Gerilik
 • Otizm
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

 

Pediatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi

Çocuklarda ergoterapinin en önemli amacı çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlayarak toplumsal katılımını gerçekleştirmektir. Günlük aktivitelere katılım, sağlığı ve iyi olma halini direk olarak etkiler.

Çocukluk çağı aktivitelerine katılım çocukların fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal çevreler ile etkileşimini gerektirir. Çocuk çevre ve aktivite arasındaki etkileşim maksimum düzeyde ise optimal aktivite performansı başarılmış olur. Performans komponentleri duyu- motor, kognitif ve psikososyal-psikolojik olmak üzere 3 bölümde incelenir. Ergoterapist tarafından çocuğun performansını etkileyen faktörler, çevre ve aktivite değerlendirilir ve gerekli müdahaleye karar verilir.

Duyu entegrasyon tedavisi, duyu-algı-motor yaklaşımlar, oyun terapisi, kognitif rehabilitasyon, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, kognitif davranışsal tedavi, yaratıcı yaklaşımlar, psikososyal yaklaşımlar ve biyomekanik yaklaşımlar çocuğun ihtiyacına göre tek başına yada birbirini tamamlayan programlar şeklinde uygulanmaktadır.

Çocuklarda ergoterapi<span>; çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesini hedefler.

Yardımcı teknolojik araçların kullanımına yönelik değerlendirme yapılarak fonksiyonu artırıcı yardımcı araç önerilmekte ve kullanımı konusunda eğitim verir.

 

Pediatrik Ergoterapi Alanında Çalışmalar Yapan Ergoterapistler Neyi Hedefliyorlar?

Çocuğun en başta günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yerine getirebilmeleri üzerinde duran ergoterapistler, çocuğun oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bu durum çocuğun gelişimine ve bağımsız olmasına yardımcı olur. Ergoterapistlerin pediatri alanında yaptığı bazı müdahaleler şunları içerir:

 • Duyu Bütünleme Terapisi
 • Davranış becerilerinin geliştirilmesi
 • Sosyal becerilerin geliştirilmesi
 • Kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi
 • Bilişsel becerilerin geliştirilmesi
 • Günlük yaşam aktivitelerini yönetebilme durumu
 • Dil becerilenin geliştirilmesi

Her çocuğun birbirinden farklı olduğunu kabul eden ergoterapistler, çocukta temel sorunu bulmak için çabalayacak ve temelde yatan bu soruna uygun terapi programını geliştirecektir.

Ergoterapistler, danışanlarının ev, okul ortamında ve aile ortamında işlevsel olmaları için gerekli becerileri teşvik etmek, korumak ve geliştirmek için çalışırlar. Hayata aktif katılımı teşvik ederler. Öğrenme, benlik saygısı, özgüven, bağımsızlık ve sosyal etkileşim gibi alanlarda destek verirler. Bunlarla birlikte, en önemli rolleri çocuğun duyusal işleme bozukluklarını değerlendirmek ve hedeflemektir. Bu, öğrenme engellerini kaldırmak, danışanların sakin ve daha regüle olmasına yardımcı olmak için faydalıdır.

 

Kaynakça

Bu makale Dilgem ekibi tarafından yazılmıştır.​