Ergoterapide Düşme Önleme Programları

Ergoterapide Düşme Önleme Programları

10 Anahtar Unsur

1. Risk Faktörleri Araştırması- Daha fazla risk faktörü düşme olasılığını arttırır bu nedenle hastayla gözden geçirmek için potansiyel tehlikelerin kapsamlı bir kontrol listesine sahip olmak önemlidir. Liste, yaş ve sağlık koşulları; katlanabilen halıları ve zayıf aydınlatma gibi çevresel koşulların yanı sıra çoklu görev yapma ve korkuluk kullanmama gibi özellikleri kapsar. Anket hasta ile yapılmalı ve sonuçlar bakıcılar, aile üyeleri ve diğer sağlık ekibiyle paylaşılmalıdır.

2. Artan Aktivite – Hareket kısıtlığı olmayan insanlar daha az düşmekle kalmaz aynı zamanda düştüklerinde zarar görmeleri daha az olasıdır. İyi bir düşme önleme programı, güç, denge ve esneklik oluşturmak için bir plan içerecektir. Ergoterapistler, hastaların her üç unsuru da ele alan bir evde egzersiz programı tasarlamalarına yardımcı olabilir.

3. Güvenli Bir Ev Yaratmak– Çoğu düşme evde gerçekleşir, bu nedenle program üç büyük sorun alanına özellikle dikkat ederek hastanın evinde ve bahçesinde bir yürüyüş içermelidir: merdivenler, banyo ve yatak odası. Aydınlatma, açma tehlikeleri ve uyarlanabilir ekipmanların tümü değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır.

4. Evden Uzakta da Güvenlik– Evden ayrılırken kontrol azalır, bu nedenle farkındalığın artması gerekir. İyi bir program, hastaların ev dışında hava durumu, ulaşım ve kalabalık gibi karşılaşacağı benzersiz tehlikeleri kapsayacaktır.

5. Sağlıklı Ayaklar / Güvenli Ayakkabı ve Giyim- İyi bir düşme önleme programı, kendi kendine muayene ve ne zaman bir doktora danışılması dahil olmak üzere ayak sağlığını ele alacaktır. Program, ayakkabı seçimi ve uyumunun yanı sıra kaçınılması gereken giysiler için önerilerde bulunmalıdır.

6. Kronik ve Kısa Süreli Hastalıkların Etkisi- Sağlık sorunları hastanın düşme riskini artırabilir. Kan basıncı dalgalanmaları, diyabet, inme, artrit, Parkinson ve osteoporozun hepsi hastayı düşme veya yaralanma riskine sokar. Hatta grip gibi kısa süreli hastalıkların potansiyel etkileri de ele alınmalıdır.

7. İlaçların Yan Etkileri- Reçeteler ve reçetesiz satılan ilaçlar uyuşukluğa, baş dönmesine veya bayılmaya neden olabilir ve bu da düşmeye neden olabilir. İyi bir program, hastaların ilaçları ve yan etkilerini izlemelerinin bir yolunu içerecektir. Hastalar artan riski doktorları veya eczacıları ile tartışmaya teşvik edilmelidir.

8. Düşmenin Etkileri- Hastaların, düşmenin etkisini anlamaları halinde düşme önleme programına uyma olasılıkları daha yüksek olabilir. Yaralanma başlıca risktir, ancak bir hasta düştüğünde aktivitelere katılmaktan korkabilirler. Düşmek yaşam kalitesini etkileyecektir.

  • Her yıl dört yaşlıdan biri düşüyor, ancak yarısından azı doktorlarına anlatıyor.
  • Bir kez düşmek, tekrar düşme şansınızı iki katına çıkarır.
  • Kalça kırıklarının%95’inden fazlasına, genellikle yanlara düşme neden olur.
  • Düşmeler, travmatik beyin yaralanmalarının (TBI) en yaygın nedenidir.

9. Düşme Triyajı- Düşmeyi önlemek için iyi bir program tasarlanmış olsa da, hastalar düşmeleri durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda da bilgilendirilmelidir. İlk olarak ve en önemlisi, tüm düşüşler sağlık personeli tarafından değerlendirilmelidir. Program, derhal ilgilenilmesi gerektiğinde ve ne zaman randevu bekleyebileceklerini kapsamalıdır. Hastalara aynı zamanda düştükten sonra nasıl kalkacakları ve kalkamayacakları zaman bir yedekleme planlarının nasıl yapılacağı da öğretilmelidir.

10. Seans Sonrası Değerlendirme– Son olarak, her seans sonrası hasta, bakıcıları ve sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmelidir. Bir değerlendirme, kolayca ele alınabilecek tehlikeleri, çevresel faktörleri veya davranışları ortaya çıkararak başka bir düşüşü önlemede kritik olabilir.

Kaynakça: http://www.ottoolkit.com/blog/developing-a-falls-prevention-program-10-key-elements/