Ergoterapinin Otizmdeki Rolü

Ergoterapinin Otizmdeki Rolü

Ergoterapinin Otizmdeki Rolü

Otizmli çocuklar duyusal bilgileri işlemede sorun yaşama eğiliminde olduğundan, bu durumun sınıfta ve her öğrenci üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Durum, Duyusal Aşırı Yük olarak bilinir ve davranış sorunlarına, çocuğun özgüveninde bir bozulmaya ve öğrenme isteksizliğine neden olabilir.

Duyusal aşırı yüklenme oldukça yaygın bir durumdur, çünkü çocuklar öğretmenlerden veya sınıf arkadaşlarından ihtiyaç duydukları önemli bilgileri işlemeye çalışırken, rastgele sesler veya görüntüler gibi alakasız duyusal bilgileri filtreleyemezler. Ergoterapi sayesinde bu öğrenciler, etraftan gelen uyarıları ele almaya ve etkili bir şekilde parçalamaya başlayabilirler, böylece okulda ve diğer durumlarda işlevsel olabilirler.

Bireyselleştirilmiş Terapi Anahtar Noktadır
 

Ergoterapistler, her öğrenci için fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel ve duyusal olmak üzere çeşitli alanlardaki ihtiyaç ve yeteneklerine göre bir plan oluştururlar. Her çocukla, duyusal bilgileri işleme yeteneklerini geliştirmek ve sakin olmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olmak için bütünsel olarak çalışırlar.

Duyu Etkinlikleri Yardımcı Olabilir
 

Terapistlerin bu öğrenciler için araştırdıkları ve çalıştıkları iki önemli uygulama, duyusal diyetler ve duyusal devrelerdir.

Duyusal diyet temel olarak çocuğun günlük aktivitesi için gün boyunca doğru duyusal aktivitelere yer bırakacak şekilde özel olarak tasarlanmış bir terapi planıdır. Duyusal diyetlerin, gelişmiş odaklanma ve dikkat süresinin bir sonucu olarak öğrencinin dikkat dağıtıcı unsurları daha iyi ele almasına ve daha hızlı öğrenmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Duyusal devreler ise, çocuğu öğrenmeye hazırlamak için tasarlanmış aktivitelerdir. Tipik bir gün başlangıcı oturumu şunları içermektedir:

  • Zıplamak gibi sinir sistemini uyaran aktiviteler.
  • Beynin vücutla birlikte çalışmasını sağlamak için denge veya hokkabazlık içeren aktiviteler düzenlemek.
  • Çocuğun vücudundan haberi olması için şınav gibi sakinleştirici aktiviteler, bu da duyusal bilgileri kendi başlarına düzenlemelerine yardımcı olur.

Ergoterapi, çocuğa kendiliğinden düzenleme becerisi kazandırarak hayatın aktif ve etkili bir katılımcısı olma becerisine yol açar. Ayrıca, öğreniminde ve performansında aksaklık korkusu olmadan aktif olarak katılabildiğinde, sosyal etkileşimin tüm alanlarında öğrenmek ve bağımsız olmak için gereken özgüven ve sadece bu şekilde gerçekten parlamak için gereken özsaygı artışını teşvik eder.

Kaynakça: https://www.speechandot.com/role-occupational-therapy-autism/