Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitim

Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitim

Erken çocukluk eğitimi 0–6 yaş (72 ay) aralığını kapsayan, çocukların yaşamlarının temelini oluşturdukları kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocukların; zihinsel süreçleri, dil becerileri, Motor (hareket) becerileri, sosyal becerileri hızla gelişmektedir. Erken çocukluk özel eğitimi, yetersizliği olan veya gelişimsel açıdan risk grubunda olan çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak, belirlenen sorunların büyümesini ve sorun haline dönüşmesini önlemek ya da çocuğun yaşıtlarıyla gelişim farklılığını en aza indirmeyi hedefleyen bir alandır.

Erken çocukluk döneminde yapılan her türlü müdahale çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Olası risklerin erken dönemde tespiti, gereken önlemlerin zamanında alınması, çocuğun gelecekte yaşaması olası zorlukları minimum düzeye indirecektir.

 

 

Çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak özellikle riskli gruplardaki çocuklarda daha da önemlidir. Çünkü bu dönemler bireylerin ileri dönemlerindeki yaşam kalitelerinde yönlendirici ve belirleyici rol oynamaktadır.

 

Erken çocuklukta fiziksel, bilissel, duyusal gelişimin düzenli takibi, gelişimin hızını izlemek icin çok önemlidir. Gelişimdeki duraklama, gerileme anca bu yolla tespit edilebilir. Çocuğun ihtiyaçlari doğrultusunda güçlü yönlere destek verecek, zayıf yönlerini geliştirecek ve gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarına destek sağlayacak biçimde tasarlanan bireysel programlarla gelişimsel destek ve müdahalenin, risk faktorlerine bağli olumsuz etkileri aza indirdiği gözlemlenir

 

Erken çocuklukta değerlendirme kavramı ‘çocuk ne biliyor? Ne yapabilir?’ sorularını sınamaya yönelik olarak neredeyse her çeşit ölçme ve değerlendirme aracına ( testler, gözlemler, aile görüşmeleri, raporlar) işaret eder. Çocuğun, zihinsel süreçlerde, dil becerilerinde, motor (hareket) becerilerde ve sosyal becerilerde yapabildikleri belirlenir. Bu tespitler sonucunda çocukla çalışmalar ev ve kurum ortamında hazırlanan bireysel plan dahilinde devam etmelidir.