Esnek Olmanın Önemi

Esnek Olmanın Önemi

Esnek olmak, insanlara stres ve zorluklarla baş etmeleri için psikolojik güç veren şeydir. İnsanların, kendilerini ayakta tutmaları gereken zamanlarda arayabilecekleri güç deposudur. Psikologlar, bilişsel ve duygusal olarak esnek bireylerin sıkıntılarla daha iyi başa çıkabildiklerine ve bir felaketten sonra hayatlarını yeniden kurabileceklerine inanmaktadır.
 

Değişim ya da kayıpla baş etmek yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bir noktada, herkes çeşitli derecelerde kayıplar yaşar. Bu zorlukların bazıları nispeten küçük olabilir, bazıları ise daha büyük ölçekte olan zorluklar olabilir. Bu problemlerle nasıl başa çıktığımız, uzun vadeli psikolojik sorunlarda da belirleyici bir rol oynayabilir.

 

Esnek Olmak Nedir?
Neden bazılarının felaket karşısında sakinleştiğini, başkalarının ise mahvolmuş gibi göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Kendini sakin tutabilen insanlar psikologların esnek olma dedikleri şeye sahip olan kişilerdir. Bu kişiler problemlerle ve aksiliklerle daha kolay başa çıkma yeteneğine sahipler.

Esnek olan insanlar, sorunları ve zorlukları aşmak ve onlardan kurtulmak için becerilerini ve güçlerini kullanabilirler. Bu sorunlar arasında iş kaybı, finansal problemler, hastalıklar, doğal afetler, acil tıbbi durumlar, boşanma veya sevilen birinin ölümü sayılabilir. Çaresizlik içine düşmek ya da sağlıksız başa çıkma stratejileri ile sorunlardan saklanmak yerine, esnek olan insanlar yaşamın zorlukları ile yüzleşirler. Bu, diğer insanlardan daha az sıkıntı, keder veya endişe yaşadıkları anlamına gelmez. Bu güçlükleri, güçlenmeyi ve büyümeyi teşvik eden şekillerde ele aldıkları anlamına gelir. Çoğu durumda, öncekinden daha güçlü olarak ortaya çıkabilirler.

Esnek olmayanlar ise böyle deneyimler tarafından boğulmuş hissedebilirler. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için sorunlar üzerinde durabilir ve sağlıksız başa çıkma stratejileri kullanabilirler. Hayal kırıklığı veya başarısızlık onları sağlıksız, yıkıcı ve hatta tehlikeli davranışlara götürebilir. Bu bireyler başarısızlıklardan kurtulmak için daha yavaş hareket ederler ve bunun sonucunda daha fazla psikolojik sıkıntılar yaşayabilirler.

Esnek olmak, stresi ortadan kaldırmaz veya yaşamın zorluklarını silmez. Esnek olan insanlar, hayatı gül renkli lenslerle görmezler. Kayıpların gerçekleşebileceğini ve bazen hayatın zor ve acı verici olduğunun farkındadırlar. Bir trajediden sonra gelen duygusal acıyı, kederi ve kayıp duygusunu deneyimlerler, ancak zihinsel görünümleri bu duygularla çalışmalarını ve iyileşmelerini sağlar.

Esnek olmak, insanlara sorunları çözme, sıkıntıların üstesinden gelme ve yaşamlarına devam etme gücü verir. 11 Eylül saldırıları ve Katrina Kasırgası felaketi gibi travmaların ardından, birçok kişi esnekliğini belirten davranışlar sergiledi. Neredeyse dayanılmaz kayıplarla karşı karşıya kalabilmekle kalmayıp aynı trajedilerden etkilenen diğer kişilere de duygusal destek sağlayabildiler.

Tamamen hayal edilemez görünen olaylar karşısında bile insanlar sadece hayatta kalmak için değil aynı zamanda başarılı olmak için de güç sağlayabilirler.

Esnekliğe Katkıda Bulunan Faktörler
Bazı bireyler, bu yeteneklere doğal olarak sahiptirler. Bununla birlikte, bu davranışlar yalnızca birkaç kişide bulunan doğuştan gelen özellikler değildir. Pek çok uzmana göre, esnek olmak oldukça yaygındır ve insanlar daha esnek bir hale gelmek için gereken becerileri öğrenme yeteneğine sahiptir.

Sosyal destek, esnek olmaya katkıda bulunan bir diğer kritik değişkendir. Zihinsel olarak esnek insanlar, sıkıntı anında aile ve arkadaş desteğinden de daha fazla faydalanabilme eğilimindedirler.

Dirençli olmak ile ilgili diğer faktörler şunlardır:

 

  • Kendilerini ve yeteneklerini olumlu olarak düşünme
  • Gerçekçi planlar yapma ve onlara bağlı kalma kapasitesi
  • İç kontrol odağına sahip olma
  • İyi bir iletişimci olma
  • Kendini kurban yerine savaşçı olarak görme
  • Duygusal zekaya sahip olma ve duyguları etkin bir şekilde yönetme

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/what-is-resilience-2795059