Etkili Bir Disleksi Müdahalesinin Temel İlkeleri

Etkili Bir Disleksi Müdahalesinin Temel İlkeleri

Başarılı bir disleksi müdahalesinde ölçülebilir hedefler esastır

Etkili terapi hedefe yönelik ve sistematiktir. Yapılan değerlendirmenin sonuçları spesifik, ölçülebilir ve gerçekçi hedefler oluşturmak için kullanılır. Başarılı bir müdahalenin anahtarı kişiselleştirilmiş terapi planı geliştirmekten geçer. Hedef odaklılık aynı zamanda çocuğun okul, iş, sosyal ve ev ortamındaki beklentileri de kapsar.

Terapi planı içerisindeki yaklaşımlar ve hedefler terapiler başlamadan önce sizinle ve yeterince büyükse çocuğunuzla da paylaşılmalıdır. Terapiler hiyerarşik bir yapıda ilerlemelidir. Bunun anlamı terapide üzerine çalışılan beceriler daha önce çalışılmış beceriler veya çocuğunuzun sahip olduğu beceriler üzerine çalışılmalıdır. Sizin, okul öğretmeninin ve terapistin arasındaki işbirliği ortamlar arası tutarlılığı yakalamak için ciddi derecede önerilmektedir.

 

Hedefler

 • Hedefler formal testlerle yapılan son değerlendirmenin sonuçları temel alınarak oluşturulmalıdır.
 • Hedefler ayrıca informal veya standardize edilmemiş değerlendirmelere de dayandırılabilir; ancak, bu durumda önceden belirlenmiş bir sürenin sonunda tekrar değerlendirilmeleri gerekir.
 • Hedeflerin spesifik ve ölçülebilir olması gerekir. Örneğin, “yeni sözcükleri heceleyebilme becerisini arttırma” hedefi spesifik veya ölçülebilir değildir. Uygun bir klinik amaç, “danışanın gayri resmi bir değerlendirmede –dge desenini kullanarak sözcükleri %60 ila %80 oranında doğrulukla heceleyebilecek derecede arttırmak” olabilir.
 • Terapi planında hem uzun vadeli (örneğin 1 yıl) hem de kısa vadeli hedeflere (örneğin 3-4 ay) yer verilmelidir. Uzun vadeli hedefler, onlara ulaşmak için basamak olan kısa vadeli hedeflerin belirlenmesinde temel oluşturur.
 • Hedefler işlevsel, alakalı ve anlamlı becerilere yönelik olmalıdır.
 • Terapiler devam ettikçe bu işlevsel alanlardaki ilerlemeyi görmelisiniz.

 

Terapi

 • Terapi, çocuğunuzun işlevsel ve anlamlı bağlamlarda (örneğin, okul, ev, ofis) belirli becerileri kullanma yeteneğini doğrudan ele almalıdır.
 • Terapi yaklaşımları kanıta dayalı çalışmalar olmalıdır. Literatürde araştırılmış ve etkili olduğu kanıtlanmış teknikleri içermelidir.
 • Terapi programı çocuğunuzun spesifik gereksinimlerini temel alarak kişiselleştirilmelidir. Esnek olmayan “basmakalıp” programlar kısıtlayıcı ve bireyselleştirilmemişlerdir ve daha da önemlisi danışanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayabilirler. Eğer bir uzmana ulaşılamıyorsa bu programlar kullanılabilir. Ayrıca formal terapiye destek olarak da faydalı olabilirler.
 • Terapi ilgi temelli olmalıdır.
 • Klinisyen, çocuğunuzun “yakınsal gelişim alanı (YGA)” içinde çalışmalıdır. Bu alan, becerilerin tam olarak geliştirilmediği ve çocuğunuzun görevleri doğru uygulayabilmesi için klinisyenin desteğine ihtiyaç duyduğu aralıktır. Birinin YGA’sında çalışmak, çocuğunuzun yeni beceriler kazanırken hayal kırıklığını en alt seviyede tutmaya yardımcı olur.
 • Spesifik hedeflerdeki ilerleme her terapi seansında informal olarak değerlendirilmelidir. Çocuğunuzun gelişme gösterip göstermediğine bağlı olarak gerektiğinde hedefler ve yaklaşımlar değiştirilmeli veya uyarlanmalıdır.
 • Önceden belirlenmiş zaman dilimi sonunda hedeflerdeki ilerleme formal veya informal ölçüler kullanılarak tekrar değerlendirilmelidir.

 

Diğer

 • Klinisyen, çocuğunuzun ilerlemesi ve terapi programındaki değişiklikler hakkında sizi sıklıkla bilgilendirmelidir. Seanslardan elde edilen veriler veya klinisyen tarafından yazılmış günlük ilerleme notları gelişimi göstermek için kullanılabilir.
 • Klinisyenin verdiği ev aktiviteleri, terapi sırasında ele alınan becerileri destekleyebilir ve çocuğunuza bu becerileri kendi başına uygulayabilme fırsatı sunar.
 • Terapi çocuğunuz ve klinisyenin ikisi için de eğlenceli olmalıdır. Çocuğunuzun ilgi alanlarıyla çalışmak başarılı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı dizayn etmek için iyi bir ilk adımdır.

 

KAYNAKÇA:http://dyslexiahelp.umich.edu/parents/learn-about-dyslexia/dyslexia-treatment/principles-effective-dyslexia-treatment