Farkındalığın Anlamı Nedir?

Farkındalığın Anlamı Nedir?

İnsanların farkındalığı, meditasyonla bir tutmaları nadir değildir. Meditasyonun dikkatli olma pratiğinin son derece güçlü bir yolu olduğu doğru, ancak hepsi bu kadar değil.

 

Amerikan Psikologlar Derneği’ne (APA.org, 2012) göre

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık):

“… kişinin deneyimine dair anlık bir farkındalık. Bu anlamda, farkındalık bir özelliktir. Meditasyon gibi bazı uygulamalar veya faaliyetler tarafından desteklense de, bunlarla eşdeğer veya eş anlamlı değildir. ”

Gördüğümüz gibi, farkındalık uygulama yoluyla getirilebilecek bir durumdur. Statik değil, bazı insanlar diğerlerinden daha “dikkatli” doğarlar. Bu farkındalıktan kazandığımız şeye dair farkındalık ve tarafsızlığı içerir. Düşüncelerin, beğenilerin ve yorumların gelecekten daha fazlası olduğu bir sosyal medya çağında, yargılayıcı olmayan yansımaların nasıl hoş bir değişiklik olabileceğini görmek kolaydır.

Diğer bir tanım, farkındalığı temel alan stres azaltma (MBSR) konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü olan Jon Kabat Zinn’den geliyor:

“Şu anda ve yargılayıcı olmayan bir biçimde, kendini dikkatle vermekten kaynaklanan farkındalık” (Kabat-Zinn, Purser, 2015).

Bu, uygulayıcı ve akademik literatürde daha yaygın olarak kabul edilen bir tanımdır ve belki de uygulamaya başlamak isteyenler için daha açıklayıcıdır. Farkındalık için, Kabat-Zinn bize şu anda ‘tam burada’ bilinçli dikkati odaklamamızı söylüyor. Meditasyonu uygulayanların çoğunun zaten aşina olacağı bir kavram ve bu yüzden bu ikisi genellikle el ele gidiyor.

Farkındalığın Arkasındaki Psikolojiyi İncelemek

Farkındalık hakkında kamu bilincinin yükselmesi, kavramı inceleyen akademik literatürdeki bir artışla eşleştirilmiştir. Bu, farkındalık psikolojisine yönelik deneysel çalışmaları bulmanın zor olmadığı anlamına gelir.

Bunların çoğu, farkındalığı uygulamanın faydalarına odaklanmıştır. Şimdilik, hem pozitif hem de klinik psikologların ilgi alanlarına kısaca değiniyoruz.

Bunlar şunları içerir:

Yapının operasyonel olarak tanımlanması – farkındalığı açıklamak için bilimsel olarak ölçülebilir ve test edilebilir bir yol.

Farkındalığın Yararları – Uygulamasının refah, yaşam kalitesi ve sağlık için nasıl faydalı olabileceği. Bu konudaki popüler konular dikkatin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini ve farklı semptomları yönetmemize nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Farkındalığa Dayalı Stres Azaltma – farkındalığın bize endişe, stres, OKB ve daha birçok şeyle başa çıkmada nasıl yardımcı olabileceği. Bu alandaki bir çalışma Shapiro ve arkadaşları (1997) tarafından yapılmıştır; tıp ve tıp öncesi öğrencilerinin stresle başa çıkmak için MBSR’yi nasıl kullandıklarına bakılmıştır.

Farkındalığa Dayalı Bilişsel Terapi – depresyon ve duygudurum bozukluklarının tedavisinde farkındalığın rolünü inceler (Segal ve diğerleri, 2002; Sipe ve Eisendrath, 2012).

Ve elbette, dikkatin niş alanlarında psikolojik faydalarını sürekli geliştirmek, geliştirmek ve uygulamak isteyen birçok uygulayıcı vardır.

Kaynakça: https://positivepsychologyprogram.com/what-is-mindfulness/

Bu çeviri Uzman Klinik Psikolog Miray Polat tarafından yapılmıştır.
Uzman Klinik Psikolog Miray Polat’tan Randevu almak için: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94