Fizik Tedavinin Sırt Ağrısı İçin Faydaları

Fizik Tedavinin Sırt Ağrısı İçin Faydaları

Sırt ağrısının iki ila altı hafta sürmesi durumunda veya sırt ağrısının sık sık tekrarlandığı durumlar varsa, genellikle fizik tedavi önerilir. Bazı omurga uzmanları, özellikle ağrı şiddetliyse, fizik tedaviyi daha erken düşünürler. Genel olarak fizik tedavinin amacı, ağrıyı azaltmak, işlevi artırmak ve daha fazla nüksetmeyi önlemek için bir bakım programı hakkında eğitim sağlamaktır.
 

Sırt ağrısı için fizik tedavi programının genellikle iki bileşeni vardır:

 

  • Hastanın ağrısını daha yönetilebilir bir seviyeye düşürmeye yardımcı olan pasif fizik tedavi
  • Aktif egzersizler

 

 

Pasif Fiziksel Terapi – Modaliteler
Fizyoterapist pasif fizik tedavi (modaliteler) ile ağrıyı azaltmaya odaklanabilir. Bu tedaviler pasif olarak kabul edilir, çünkü direkt olarak hastaya yapılır. Modalite örnekleri şunlardır:

 

  • Sıcak / Soğuk tedavileri
  • TENS birimleri ( Deri İçi Elektrik Sinir Stimülatörleri )
  • İyontoforez
  • Ultrason

 

Aktif Fizik Tedavi – Sırt Ağrısı Egzersizleri
Pasif tedavilere ek olarak, omurgayı rehabilite etmek için aktif fizik tedavi (egzersiz) de gereklidir. Genel olarak, bir hastanın sırt egzersiz programı aşağıdakilerin bir kombinasyonunu kapsamalıdır:

Sırt Ağrısı Egzersizleri için Germe Hareketleri
Sırt ağrısı çeken hemen hemen her birey, hamstring kaslarını günde bir veya iki kez germelidir. Basit hamstring gerginliği çok zaman almaz, özellikle de ağrıları çok azsa veya hiç yoksa hatırlanması zor olabilir. Bu nedenle, hamstring germe egzersizleri her gün aynı saatte en iyi şekilde yapılmalıdır, böylece kişinin günlük rutininin bir parçası olur. Sırt ağrısını hafifletmek için yapılabilecek daha birçok gerilme hareketleri vardır.

Sırt kaslarını kuvvetlendirmek için, her gün 15 ila 20 dakika dinamik bel stabilizasyonu veya diğer öngörülen egzersizler yapılmalıdır. Core kasını güçlendirme, sırt ağrısı tedavisinde oldukça önemlidir. Faydalarını görmek için egzersizleri doğru yapmak önemlidir, bu yüzden en iyi fizyoterapistin yardımı alınmalıdır.

Düşük Etkili Aerobik Şartlandırma
Düşük etkili aerobik egzersizleri, uzun süreli ağrıyı hafifletmede önemlidir. Yürüme, bisiklete binme, yüzme veya su terapisi gibi birçok seçeneği vardır. Güçlendirme egzersizlerinden farklı günlerde haftada üç kez 30 ila 40 dakika süreyle aerobik egzersizleri yapılır.

Çok yoğun bir programı olan hastalar bile, germe, güçlendirme ve aerobik koşullanmayı kapsayan orta derecede bir sırt ağrısı egzersiz programını sürdürebilmelidir. Bu egzersizler sırt ağrısının giderilmesi için fizik tedavi görevini görmektedirler.

Kaynakça
https://www.spine-health.com/treatment/physical-therapy/physical-therapy-benefits-back-pain