Fizyoterapistlerin ve Ergoterapistlerin Okuldaki Rolü

Fizyoterapistlerin ve Ergoterapistlerin Okuldaki Rolü

Fizyoterapistler ve ergoterapistler gecikmiş becerilerin geliştirilmesine yardımcı olan eğitim ekibinin üyeleridir. Terapistler, çocuğun okul ortamında bağımsız olarak çalışma yeteneğini güçlendirmek ve eğitim hedeflerine ulaşmak amacıyla hizmet vermektedirler.

Okul temelli terapistler, okul ortamlarında eğitimle ilgili hizmetler sunarlar. Terapistler birçok gelişim ve rehabilitasyon hizmeti sunmak üzere eğitilirler. Bununla birlikte okul temelli terapi, yalnızca öğrencilerin okullarının eğitim ortamına erişmelerini ve özel eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli olan hizmetlerin sağlamasını gerektirir.

Uygunluk Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Bir öğrenci için uygun hizmet sunumuna karar verilirken, Vaka Konferans Komitesi en az kısıtlayıcı ortamı belirlemelidir:

  • Yaşadığı zorluklar, öğrencinin özel eğitim / genel eğitim müfredatına katılma kabiliyetini önemli ölçüde etkiliyor mu?
  • Tanımlanmış alandaki zorluğun motor alandaki sınırlamalardan kaynaklandığı anlaşılıyor mu?
  • Öğrencinin gelişime açık olan alanları, terapist ekibi olmadan eğitim ekibi tarafından yönetilebilir mi?
  • Öğrencinin gelişime açık alanları sınıfta yer alma ve / veya modifikasyonlarla yönetilebilir mi?
  • Öğrencinin diğer ihtiyaçlarıyla ilgili terapiler.

Hizmet Verimi

İlgili hizmetler zaman içinde değişebilir. Öğrencinin terapi ihtiyaçları, öğrencinin okul yıllarında yoğunluğu ve odak noktaları ile farklılık gösterebilir.

  • Doğrudan terapi teknikleri terapist tarafından uygulanır.
  • Danışmanlık, bir terapistin diğer uzmanları öğrenci ile tanışmalarına yardımcı olabilmesidir. Terapi hedefleri, tipik olarak üç ayda bir terapistten gelen iletişim ile okul ortamında uygulanmaktadır.

Kaynakça: https://www.centergrove.k12.in.us/Page/11462