Floortime Terapisti Olmak İçin Hangi Aşamaları Tamamlamalıyız?

Floortime Terapisti Olmak İçin Hangi Aşamaları Tamamlamalıyız?

Floortime terapisi, özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar dahil olmak üzere gelişimsel zorlukları olan çocuklarla çalışmak için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu terapi, çocuğun doğal oyun ve etkileşim becerilerini kullanarak duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemeyi amaçlar. Floortime terapisi, çocuğun kendiliğinden gelen ilgi ve aktivitelerine dayanarak, onunla duygusal ve sosyal etkileşimde bulunmayı içerir.

Floortime Terapisinin Temel Özellikleri

 1. Çocuk Merkezli Yaklaşım: Floortime, çocuğun ilgi alanlarına ve inisiyatifine odaklanır. Terapist veya ebeveyn, çocuğun oyun tercihlerini ve etkinliklerini takip eder ve bu sürece eşlik eder.
 2. Duygusal ve Sosyal Etkileşim: Terapi, çocuğun duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefler. Çocuğun duygularını ifade etmesi, başkalarıyla etkileşimde bulunması ve sosyal becerilerini geliştirmesi teşvik edilir.
 3. Bireyselleştirilmiş Müdahale: Her çocuğun benzersiz ihtiyaçları ve ilgi alanları dikkate alınarak kişiselleştirilmiş bir müdahale programı oluşturulur.
 4. Oyun Tabanlı Öğrenme: Floortime terapisi, çocuğun doğal oyun süreçlerini kullanarak öğrenmesini ve keşfetmesini teşvik eder. Bu, öğrenmeyi eğlenceli ve anlamlı hale getirir.
 5. Gelişimsel Düzeyin Dikkate Alınması: Terapi, çocuğun mevcut gelişimsel düzeyine uygun olarak tasarlanır. Çocuğun gelişimsel becerileri ve zorlukları dikkate alınarak bireysel hedefler belirlenir.

Floortime Terapisinin Uygulanması

 1. Ebeveyn ve Aile Katılımı: Floortime, ebeveynlerin ve ailenin aktif katılımını teşvik eder. Ebeveynler, çocuklarının oyununa katılarak ve onlarla etkileşimde bulunarak terapi sürecine dahil olurlar.
 2. Günlük Rutinlere Entegrasyon: Floortime aktiviteleri, çocuğun günlük rutinlerine ve oyun süreçlerine entegre edilir, böylece doğal ve sürekli bir öğrenme ortamı sağlanır.
 3. Esneklik ve Yaratıcılık: Terapi, esnek ve yaratıcı yaklaşımları teşvik eder. Çocuğun ilgi alanlarına ve motivasyonuna bağlı olarak aktiviteler sürekli olarak uyarlanır.

Floortime Terapisinin Yararları

 1. Duygusal ve Sosyal Becerilerin Gelişimi: Çocuklar, duygularını ifade etme, başkalarıyla etkileşimde bulunma ve sosyal becerilerini geliştirme konusunda desteklenir.
 2. Bilişsel ve Dil Gelişimi: Floortime, çocuğun problem çözme, dikkat, dil ve iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.
 3. Özgüven ve Bağımsızlık: Çocukların özgüveni artar ve kendi başlarına karar verme, keşfetme ve öğrenme becerileri güçlenir.

Floortime terapisi, gelişimsel zorlukları olan çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine odaklanarak, onların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen bir yaklaşımdır. Ebeveynlerin ve ailenin aktif katılımı ile birlikte, çocuğun doğal oyun ve keşif süreçlerine dayalı bir öğrenme ortamı sağlar. Bu terapi, çocuğun mevcut yeteneklerini geliştirmeye ve yeni beceriler kazanmaya yardımcı olur.

DIRFloortime Sertifika Programı içerisinde 4 basamaklı bir uzmanlık gelişimi söz konusudur. Yani, söz konusu 4 farklı uzmanlığı elde edebilmek için sırasıyla 1-2 ve 3. Sertifikaların alınmış olması gerekir. “DIR101: DIR ve DIRFloortime’a Giriş” dersinin başarıyla tamamlanmış olması bu sertifika programına dahil olabilmenin ön koşuludur. Adı geçen aşamalı uzmanlık sertifikaları şunlardır.

 1. DIRFloortime Temel Uygulayıcı Sertifikası (DIR-Temel): DIR201’in başarıyla bitirilmiş olması şarttır.
 2. DIRFloortime Yetkinlik Sertifikası (DIR-Yetkin): DIR201 ve DIR202’nin başarıyla bitirilmiş olması şarttır.,DIRFloortime İleri Düzey Eğitmen Sertifikası (DIR-Eğitmen: DIR201, DIR202 ve DIR2013’ün başarıyla bitirilmiş olması şarttır.,DIRFLoortime Uzman Eğitim Lideri Sertifikası (DIR-Uzman Eğitim Lideri): DIR201, DIR202, DIR203 ve DIR204’ün başarıyla bitirilmiş olması şarttır.

DIR Dersleri Hakkında Bilgi: Aşağıda listelenen kurslara katılabilmek için herhangi bir mezuniyet derecesi ve şartı aranmamasına karşın, DIR204 kodlu eğitimi sadece üniversitelerin Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Müzik Terapisi ve ilgili diğer bölümlerinden mezun kişiler alabilmektedir.

 1. DIR101: Herhangi bir önşartı bulunmamaktadır. Tamamlayan kişilere KATILIMCI SERTİFİKASI verilir.
 2. DIR201: Önşart olarak DIR101 Kursu bitirilmiş olmalıdır. Haftada 2 saatlik oturumlar halinde düzenlenen 14 haftalık bir çevrimiçi eğitimdir. İlk dört işlevsel, duygusal, gelişimsel kapasite olan düzenleme, ilgi, amaçlı ve karşılıklı iletişim ve de benlik algısı ve sorun çözme kapasitelerine dair bir eğitimdir. Katılımcılar vaka sunumları, ders sırasındaki katılım düzeyleri ve forum sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilmektedir. Başarılı olanlara DIRFloortime Temel Uygulayıcı Sertifikası verilir.
 3. DIR202: Önşart olarak DIR201 kursu bitirilmiş olmalıdır. Haftada 2 saatlik oturumlar halinde düzenlenen 14 haftalık bir çevrimiçi eğitimdir. Tüm işlevsel, duygusal ve gelişimsel kapasitelerin geliştirilmesini hedeflemekle birlikte üst düzey kapasitelere daha çok ağırlık verilen bir eğitimdir. Söz konusu kapasiteler; benlik algısı ve sorun çözme, duygusal ve mantıklı düşünme, duygusal açıdan farklı düşünme gibi üst düzey kapasitelerdir. Katılımcılar vaka sunumları, ders sırasındaki katılım düzeyleri ve forum sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilmektedir. Başarılı olanlara DIRFloortime Yetkinlik Sertifikası verilir.
 4. DIR203: Önşart olarak DIR202 kursu bitirilmiş olmalıdır. Haftada 2 saatlik oturumlar halinde düzenlenen 14 haftalık bir çevrimiçi eğitimdir. Bu kursta katılımcılara anne-baba ya da bakıcı gibi diğer yetişkinleri çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda nasıl eğitebilecekleri öğretilir. Katılımcıların, kendileri diğer yetişkinleri eğitirken çekilmiş videolarını göndermeleri gereken bir kurstur. Katılımcılar vaka sunumları, ders sırasındaki katılım düzeyleri ve forum sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilmektedir. Başarılı olanlara DIRFloortime İleri Düzey Eğitmen Sertifikası verilir.
 5. DIR204: Önşart olarak DIR203 kursu bitirilmiş olmalıdır. Haftada 2 saatlik oturumlar halinde düzenlenen 14 haftalık bir çevrimiçi eğitimdir. Eğitime başlamadan en az 12 ay önce DIRFloortime Temel Uygulayıcı Sertifikası almış olmak ve en az 3 ay önce de DIRFloortime İleri Düzey Eğitmen Sertifikası almış olmak şarttır. Katılımcılar vaka sunumları, ders sırasındaki katılım düzeyleri ve forum sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilmektedir. Başarılı olanlara DIRFloortime Uzman Eğitim Lideri Sertifikası verilir.

Güncel Floortime Eğitimlerimiz Hakkında Detay ve Kayıt için: