Fonemik Farkındalık

Fonemik Farkındalık

Sesbilgisi, harflerle yazı yazma ve okumada kullanılan sesler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Sesbilgisinin temeli, her harfin (veya bazı durumlarda harf kombinasyonlarının) kendi temsil ettiği bir sesin olmasına dayanmaktadır.

 

Fonemik farkındalık ise, konuşmadaki kelimeler, sesler ve heceler arasındaki farkı duyma ve söyleme becerisini ifade eder. Fonemik farkındalık 4 unsurdan oluşur:

 

 

Kafiye: Çocuklar, duyduklarında kafiyeleri tanıyabilir ve kendi başlarına kafiyeli dizeler üretebilirler. Şiirler ve şarkılar kafiye öğretmek için mükemmeldir.

 

 

Hece farkındalığı: Çocuklar, kendi adlarını söylemeye başladıklarında hece kavramını anlamaya başlarlar. Bir kelimenin kaç hece olduğunu bilebilir, sizin söylediğiniz bir kelimeyi hecelere ayırabilir veya istediğiniz heceye sahip sözcükler üretebilirler.

 

 

Harmanlama: Bu önemli bir kavramdır, çünkü dilimizdeki birçok kelimenin birbiriyle karıştırılan temsili sesleri vardır. En basit seviyede, /k/, /e/, /d/ ve /i/ sesleri ayrı ayrı söyler veya okuruz. Çocuklar sonrasında onları önce yavaşça ve sonra daha sonra hızlı bir şekilde sırasıyla tekrar ederler ve “kedi” derler.

 

 

Ayırma: Bir çocuk bir kelimeyi yazarken, yavaşça söylenmesi hecelemesine yardımcı olabilir. İlk önce yetişkin yardımına ihtiyacı olabilir. Yapabileceğiniz en iyi şey, sesle harf ilişkisini anlamasına yardım etmektir: Ma-sa, el-ma gibi. Tabii ki, duyulmamış harfler ve sesler yazılmayabilir ama başlangıçta yazılan ifadelerle fonetik temsilleri olduğu gibi kabul ediyoruz.

 

 

Kaynakça
https://childdevelopmentinfo.com/learning/dyslexia/phonemic-awareness/#gs.5s4bpu

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94