Fonolojik İşlemleme Bozukluğu ve Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Fonolojik İşlemleme Bozukluğu ve Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Fonolojik işlemleme bozukluğu ve çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇKA) çocuğunuzun konuşma anlaşılırlığını etkileyen konuşma bozukluklarından ikisidir ve bazı durumlarda birbirlerine benzer şekilde ortaya çıkabilir. Ancak, bu iki bozukluğun özellikleri birbirlerinden farklıdır.

Fonolojik İşlemleme Bozukluğu:

Fonolojik işlemleme, konuşma seslerinin gelişiminde beklenen ve türleri olan hatalardır. Konuşma sesleri, çocuğunuzun konuşma gelişimi boyunca gelişimsel olarak ilerler. Bir sesin üretilmesi çok zorsa veya gelişimsel olarak doğru üretim yoksa, çocuklar bu sesi doğal olarak daha kolay bir sese indirger ve böylece fonolojik işlem yapar.

Fonolojik işlemleme bozukluğuna işaret eden bazı belirtiler aşağıdadır:

Anlaşılmayan konuşma (3 yaşındaki bir çocuğunun konuşmasının % 75’i, 4 yaşındaki bir çocuğun konuşmasının % 80’i, 5 yaşındaki çocuğun konuşmasının % 90’ı anlaşılmalıdır.)

Konuşması anlaşılmadığı için çocuğunuzun hayal kırıklığına uğraması

Sistemli ve tahmin edilebilir tutarlı hatalar: /kapı/ — /tapı/ /k/ yerine sürekli /t/ sesinin kullanılması

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi:

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇKA) bir dil bozukluğu, bilişsel bozukluk veya kas güçsüzlüğü sonucunda ortaya çıkmaz. Basitçe tanımlamak gerekirse ÇÇKA, beyin ve ağız arasındaki bir kopukluktur – beyin, ses ve sözcükleri doğru bir şekilde üretmek için konuşmada görevli artikülatörlerin ihtiyaç duyduğu hareketi planlayamaz. Çocuklar ne söylemek istediklerini bilirler ancak sadece kas hareketini doğru bir şekilde koordine edememe söz konusudur.

Aşağıda çocukluk çağı konuşma apraksisine işaret eden bazı belirtiler yer almaktadır:

Önemli ölçüde azalmış konuşma anlaşılırlığı (3 yaşındaki bir çocuğunun konuşmasının % 75’i, 4 yaşındaki bir çocuğun konuşmasının % 80’i, 5 yaşındaki çocuğun konuşmasının % 90’ı anlaşılmalıdır.)

Ünlü üretimlerinde bozukluk

Kelimeler ve sesler üzerinde görülen tutarsız hatalar

Modelden sonra üretimleri taklit etme zorluğu

Beslenmede de görülebilen zorluklar

Şiddetli fonolojik işlemleme bozukluğu apraksiye benzeyebilir. Her iki durumda da, dil ve konuşma terapisi belirli sesleri, heceleri ve tüm kelime ve cümle yapılarını hedefleyerek konuşma anlaşılırlığını kolaylaştıracaktır. Çocuğunuzun konuşma gelişimi konusunda endişeleriniz varsa, daha fazla bilgi için bir dil ve konuşma terapistine ulaşın

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/therapy/phonological-process-disorder-vs-childhood-apraxia-of-speech-north-shore-pediatric-therapy/