Gebelikte Antidepresan Kullanımı

Gebelikte Antidepresan Kullanımı

Moleküler Beyin dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, gebe farelerde antidepresan kullanımı ile yavrularının otistik benzeri davranışlar göstermesi arasında bir bağlantı olabileceğini tahmin etmektedir. 2017 yılında JAMA’da yayınlanan araştırmaya göre, altı Amerikalı’dan biri antidepresan ya da diğer psikiyatrik ilaçlardan kullanmaktadır. Bu ilaçlaran en çok reçete edileni fluoxetin, piyasa adıyla Prozac veya Sarafem olarak bilinen bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI)dür. Bu ilaçlar hamilelikte giderek daha fazla önemli hale gelen majör depresyon ve post-travmatik stres bozukluğu tedavisinde kullanılmaktadır, çünkü depresyon erken doğum riski, düşük doğum ağırlığı ve bebekte diğer sorunlar ile ilişkilidir. Ancak bu ilaçların güvenliği hakkında çok az şey bilinmektedir. Hamilelik esnasında bu tür ilaçlar, olağan riskleri ve potansiyel faydaları karşılaştırılarak kullanılır.

Hamilelikte antidepresan kullanımı ile çocuklarda otizm ve dikkat eksikliği bozukluğu arasındaki bağlantıyı araştırmak için yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak çalışmacı yazar Hyunsoo Shanwn Je herhangi bir korelasyona ulaşmadığını belirtmiştir. Potansiyel risklerin ne olabileceğini öğrenmek için araştırmacılar bir insanın ikinci trimesterinin fareler versiyonunda, 15 gün boyunca fluoksetin ile tedavi edilen annelerin doğurdukları yetişkin fareleri gözlemlediler. Daha sonra kontrol grubundaki sadece salin verilmiş olan annelerden doğan farelerin davranışları ile bu gözlemleri karşılaştırdılar.

 

İki grup arasında hafıza kaybı ve sosyal etkileşim davranışı bakımından önemli temel farklılıklar tespit edildi. Yeni başlayanlar için, salin solüsyonu verilen annelerden doğan fareler normalde 10 dakikalık bir süre boyunca Y şeklindeki labirentin üç kolunu araştırdı ve kısa zamanda ziyaret etmedikleri kolları keşfetmeye yatkın oldukları gözlendi. Öte yandan, antidepresanlarla tedavi olmuş annelerden yeni doğmuş fareler keşfedilmemiş kolu keşfetmeye daha az eğimli idi. İkinci deneyde, denek fareler art arda iki genç fareyle tanıştırıldı, bu genç farelerden ilkini daha önceden tanıştıkları bir fare iken, ikincisi yeni bir fareydi. Saline maruz kalmış olan farelerin ikinci fareyi daha fazla kokladığı görüldü, bu da daha önce tanışmış oldukları birinci farenin ayırdında olduklarını gösterdi. Rahimdeyken antidepresana maruz kalan fareler ise tanıtılan iki fareyi de eşit kokladılar ve ilk fareyle daha önceden tanışmış olduklarını fark edemediler.

Son olarak, araştırmacılar tarafından beynin sosyal davranıştan sorumlu kısmı olan prefrontal korteksteki sinir sinyalleri incelendi. Araştırmacılar, aktif bir serotonin reseptörü sebebiyle bozulmuş sinyal iletimleri buldu. Bunun yanı sıra farelerin belleklerinde iyileşmeler gözlendi.

Kaynakça: https://www.iflscience.com/health-and-medicine/antidepressant-use-during-pregnancy-possibly-linked-to-autism-study-suggests/