Gecikmiş Dil ve Konuşmaya Neden Olabilecek Faktörler

Gecikmiş Dil ve Konuşmaya Neden Olabilecek Faktörler

Çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimini bozabilecek çok çeşitli sebepler vardır. Çocuğunuzun sesleri doğru şekilde üretmesini engelleyen bir fiziksel bozukluk veya işleme sorunu olabilir. Bu, çocuğunuzun iletişim sisteminin, konuşurken kullandığı artikülatörleri ile beyin arasında etkili bir şekilde bir mesaj taşıyamadığı anlamına gelir.

Çocuğunuzun sözlü becerilerindeki veya dil anlayışındaki olası gecikmelerden endişe ediyorsanız, dil ve konuşma gecikmelerinde rol oynayabilecek bütün faktörleri göz önünde bulundurun.

Fiziksel Anomaliler

Dudak ve damak yarığı, konuşmayı etkileyebilecek bir bozukluktur. Konuşma üretimini etkileyebilecek diğer bir problem ise dili aşağıda tutan frenulumun kısa olmasıdır. Bunun gibi fiziksel problemler önce çocuk doktorunuz tarafından yakalanır, ancak bazı durumlarda çocuğumuz diş hekimini görmeye başlayana veya gecikmiş konuşma belirtileri göstermeye başlayana kadar gözden kaçırılabilir.

Oral Motor Problemler

Gecikmiş konuşması olan birçok çocuğun, çocukluk çağı konuşma apraksisi gibi sorunlardan dolayı konuşma üretiminden sorumlu beyin alanlarında iletişim problemi vardır. Bu durumda, çocuğunuz konuşmak için kullandığı kaslarını ve organlarını kontrol etmekte sorun yaşayabilir. Dudakları, dili ya da çenesi, örneğin, çoğu kişi, belirli kelimeler üretmek için bu organlarını kontrol etme becerisini yerine getiremezler. Bu tür konuşma sorunları tek başlarına da görülebilir veya yemek yeme gibi diğer oral motor problemlerle birlikte olabilir.

Gelişimde Gecikmeler

Gecikmiş konuşma, diğer gelişimsel gecikmeler ile ilgili olabilir. Elbette, her çocuğun kendi gelişim hızı vardır, ancak diğer becerilerin ve yeteneklerin normalden daha yavaş geliştiğini fark etmeye başlarsanız çocuğunuzun değerlendirmelerini yaptırmak konusunda çocuk doktorunuzla görüşmek isteyebilirsiniz. Spesifik olarak, çocuğunuzun yaş seviyesi için motor, sözlü ve bilişsel becerilerin normal olup olmadığına dikkat edin.

Gelişimsel gecikmelerle ilgili konuşma problemleri, çocuğunuzun çok az konuşmasını (hiç konuşmamasını), başkaları tarafından ne söylediğinin anlaşılmadığı, başkalarının söylediklerini tekrar etmesini veya konuşurken herhangi bir tonlama yapmamasını içerebilir.

İşitme Problemleri

İşitme problemleri de genellikle gecikmiş konuşma ile ilişkilidir; bu nedenle bir çocuğun işitmesinden şüphelenildiğinde bir odyolog tarafından test edilmelidir. İşitme kaybı olan bir çocuk etrafındaki konuşmaları ve kendi seslendirmelerini anlamakta zorlanabilir. Bu, belirli kelimelerin ne olduğunu anlamayı ve öğrenmeyi zorlaştırır ve daha sonra kelimeleri taklit etmesini ve dili akıcı veya doğru şekilde kullanmasını önler.

Kulak Enfeksiyonları

Ne yazık ki çocukların üç yaşa kadar birden fazla kulak enfeksiyonu geçirmeleri yaygındır. Ama bu, enfeksiyon geçirmiş bir çocuğun işitme sorunları ve konuşma gecikmeleri için kesin olarak risk altında olduğu anlamına gelmez. Sorunsuz tedavi sonrası temizlenen kulak enfeksiyonu çocuğunuzun konuşma problemleri riskini arttırmaz. Öte yandan kronik enfeksiyonlar konuşmayı etkileyebilir. Bu tür enfeksiyonlar, çocuğunuzun orta kulağında iltihaplanma ve enfeksiyon ile karakterize olmuş olabilir. Enfeksiyon tipik tedavilerle netleşmeyebilir ve sürekli tekrar edebilir. Çocuğunuzda bu problemler varsa, çocuk doktorunuz bir kulak burun boğaz uzmanı muayenesi isteyebilir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/causes-of-toddler-speech-delays-289665