Gelişimsel Disleksi

Gelişimsel Disleksi

Gelişimsel disleksi, beyin travmasının neden olmadığı disleksidir. Bu, dil temelli bir öğrenme bozukluğudur. Kökeni nörolojiktir ve zayıf imla ve kod çözme yetenekleriyle tanımlanır. Temel olarak, gelişimsel disleksi, okumayı ve hecelemeyi öğrenme yeteneğini etkiler ve bazen bunlara ek olarak matematik becerileri de etkilenir. Disleksi genel zeka ile ilgili bir sorun değildir. Bu zorluklar tipik olarak, dilin fonolojik bileşeninde, diğer bilişsel yeteneklerle ilgili genellikle beklenmeyen bir eksiklikten ve etkili sınıf öğretiminin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
 

İkincil sonuçlar, okuduğunu anlama problemlerini ve kelime dağarcığını ve arka plan bilgisinin gelişimini engelleyebilecek düşük okuma deneyimini içerebilir. Değerlendirmelerde bireyin tüm disleksi belirtilerini gösterdiğine dikkat etmek önemlidir. Konuşma seslerini ve dili işleme konusundaki zorluklar, disleksi olan bireylerin temel olarak yaşadığı eksikliklerdir. Disleksi olan çocuklar daha önce duydukları şeyleri ya da isimleri hızlıca hatırlamakta zorlanırlar. Ancak, akıl yürütmenin yanı sıra görsel ve yaratıcı alanlarda da güçlü yanlara sahip olabilirler. (Uluslararası Disleksi Derneği, 2002, ASHA, 2001).

 

Disleksisi olan bir çocuk, cümleleri / paragrafları okuma, kalemle yazı yazma, bellekten doğru bir şekilde yazma ve doğru dilbilgisi ve noktalama işaretleriyle cümleler / paragraflar geliştirmede zorluklar yaşayabilir.

Disleksi ayrıca, bilgileri sözlü olarak iletmede ve sözlü bilgileri dinlemedeki zorlukları da içerebilir. Disleksisi olan bir çocuk sürekli denemesine rağmen, okuma, yazma ve hecelemede hatalar yapabilir. Disleksi hastalarının çoğu, işitsel disleksi ya da temel konuşma seslerini (fonemleri), harfleri ve harf gruplarını işlemekte zorluk çekerler, bu da çok yavaş ve zahmetli okumaların ortaya çıkmasına neden olur. Sesler kulaklar tarafından zorlanmadan yakalansa da, beyin bölümünde işlemede sorun vardır.

Görsel disleksi konusuna gelince, bunun skopik duyarlılık (kelime körlüğü) veya düzensiz göz hareketleri dışında gözle herhangi bir ilgisi yoktur. Korteksin içindeki eksik nöronal gelişim, sol beynin bu kısmının sembolleri doğru tanımasını imkansız kılar. Bu da, baskının tersine döndüğü, sekanstan sıyrıldığı veya baş aşağı algılandığı yerdir. Birçok çocuk, resimlerde veya basılı sayfalarda gördüklerinin içeriğine karşı güçlü duygusal tepkilere sahiptir. Hasar durumunda görsel korteks, sembolleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya yorumlayamaz.

Disleksi aşılabilir veya azaltılabilir, ancak ortadan kaldırılamaz. Disleksi hastalarının çoğu, tedavi süreciyle eksikliklerini başarıyla telafi etmeyi öğrenebilirler (International Disleksi Derneği, 2002).

Kaynakça
https://www.speechclinichawaii.com/2019/04/22/developmental-dyslexia/

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94