Gelişimsel Gecikme

Gelişimsel Gecikme

Çocuğunuzun gelişimsel gecikmesi olduğunu öğrenmek oldukça korkutucu olabilir. Ancak bu teşhis için tedavi olanakları olduğunu bilmek önemlidir ve genel anlamıyla gelecekteki zekayı belirlemez. Her çocuk farklı şekilde büyür ve öğrenir.

Gelişimsel gecikme bir çocuğun yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında kendisinden beklenen gelişimsel becerileri kazanmamış olmasıdır. Motor fonksiyon, dil ve konuşma, bilişsel, oyun ve sosyal beceri alanlarında gecikmeler görülebilir. Küresel gelişim gecikmesi küçük bir çocukta bu alanlardan iki ya da daha fazlasında ciddi bir gecikme olmasına denir.

Gelişimsel Gecikme Sebepleri

Gelişmedeki gecikmeler için tek bir sebep yoktur. Durumu etkileyen faktörler çocuk doğmadan önce, doğum sürecinde ve doğum sonrasında ortaya çıkabilir. Bu faktörler şöyle sıralanabilir:

 • Down sendromu gibi genetik ya da kalıtsal durumlar
 • Fenilketonüri gibi metabolizma bozuklukları
 • Sarsılmış bebek sendromu gibi beyin travmaları
 • Travma sonrası stres bozukluğu gibi psikososyal travmalar
 • Prenatal alkol kullanımı ya da kurşun zehirlenmesi gibi doğum öncesi toksik maddelere maruz kalma
 • Kimi ciddi enfeksiyonlar
 • Yiyecek ya da çevre yoksunluğu

Kimi vakalarda gelişimsel geriliğin nedeninin bulmak mümkün olmayabilir.

Gelişimsel Gecikme Belirtileri

Çocuklarda gecikmenin birçok farklı belirtisi olabilir ve belirli karakteristiklere göre bunlar fark gösterebilir. Kimi belirtileri bebeklikte görebilirsiniz ancak bazı durumlarda çocuğunuz okula gidecek yaşa gelene kadar fark edilmeyebilir. En yaygın semptomlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yaşıtı olan çocuklara kıyasla daha yavaş öğrenme ve gelişme
 • Gelişimsel olarak uygun görülenden çok daha geç olacak şekilde yuvarlanma, dik oturma, emekleme ya da yürüme
 • Başkalarıyla iletişim kurmada ya da sosyalleşmede zorlanma
 • IQ testlerindeki puanının ortalama puanın altında olması
 • Konuşmada zorluk ya da geç konuşma
 • Hatırlamakta güçlük
 • Eylemleri sonuçları ile bağdaştıramama
 • Problem çözmede ve mantıklı düşünmede zorluk
 • Okulda öğrenmede güçlük
 • Giyinmek ya da yardım olmadan tuvaleti kullanmak gibi günlük görevleri yerine getirememek

Gelişimsel gecikmeye sebep olabilecek altta yatan tıbbi bir neden varsa, bu durumun tanımlanması ve tedavi edilmesi çocuğunuzun gelişimsel becerilerinde ilerleme sağlayabilir.

Gelişimsel Gecikme Terapileri

Gelişimsel gecikmenin tedavisi olmasa da, belirli gecikme alanlarına yönelik terapiler çocukların akranlarına yetişmesine yardımcı olmakta çok etkilidir. Bu terapi tipleri şunları içerebilir:

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, kaba motor becerilerinde gecikme olan çocuklar için genellikle yararlıdır.

Uğraş Terapisi

İnce motor becerilere, duyu işlemeye ve öz yardım sorunlarına değinir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Konuşma terapisi tipik olarak anlama, ses ve konuşma üretme alanlarındaki sorunları çözmede kullanılır.

Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitimi

Erken çocukluk dönemi özel eğitimi oyun becerileri dahil erken gelişimsel becerilerin teşvikini sağlar.

Davranış Terapisi

Bu terapi türü sosyal olarak uygun davranışları etkileyen davranış zorlukları yaşayan bazı çocuklar için gerekli olabilir.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak

Orijinal metne buradan ulaşabilirsiniz.