Gelişimsel Konuşma Apraksisine Kısa Bir Bakış

Gelişimsel Konuşma Apraksisine Kısa Bir Bakış

“A ” Apraksi içindir. Çocuklarda en yaygın konuşma apraksi türü nörolojik temelli bir konuşma bozukluğu olan gelişimsel apraksidir. Gelişimsel Konuşma Apraksisi (ÇÇA) olan bazı çocukların belirli doğum öncesi veya doğum sırasında meydana gelen hasarları varken, çoğunlukla belirli bir nedeni yoktur. Bu ay çocuklarda Konuşma Apraksisi konusuna daha derinlemesine bakmayı planlıyoruz.

 

Gelişimsel Konuşma Apraksisi (ÇÇA) Nedir ?

Gelişimsel Konuşma Apraksisi, genellikle çocukluk çağı konuşma apraksisi veya (ÇÇA) olarak da bilinir. Bir çocuğun sesleri, heceleri ve kelimeleri doğru şekilde telaffuz etme becerisini engelleyen bir konuşma bozukluğudur. Bir çocuk, konuşma seslerinin üretimi ve sesleri heceleri veya kelimeleri sıralamak için ağız ve çene bölümlerini (yüz, dil, dudaklar dahil) tutarlı bir şekilde konumlandırma yeteneğine sahip değildir. Çocuk ne söylemek istediğini bilse bile, belli bir zamanda doğru bir şekilde söyleyemez. Ya yanlış ses çıkar ya da birçok sesi hep birlikte çıkarır. Çoğu zaman, bir çocuk bir seferde doğru bir ses veya kelime üretebilir ama onu istediği zaman tekrar üretemez.

 

ÇÇA, Konuşma Bozukluğundan Nasıl Farklıdır?

Bazen diğer konuşma bozuklukları, gelişimsel konuşma apraksisi ile karıştırılır çünkü bazı özellikleri benzerdir. Bunlar, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları içerir. Artikülasyon bozukluğunda, çocuk belirli seslerde zorluk yaşar. Belirli bir sesi söyleyemeyebilir veya onun yerine başka bir ses kullanabilir. Fonolojik bozukluklarda, bir çocuğun ağzının arkasında ses üretme zorluğu gibi belirli ses hatası kalıplarına sahiptir. Bununla birlikte, ÇÇA’ni diğer konuşma engelleri veya bozuklukları türlerinden ayırmaya yardımcı olan bazı karakteristik özellikler veya belirleyiciler vardır. Bunlar şunları içerir:

  • Bir sesten, heceden veya kelimeden diğerine yumuşak bir şekilde geçme zorluğu.
  • Doğru hareketleri gerçekleştirerek konuşma seslerini doğru üretmek için için çene, dudak veya dilde arama hareketleri yaparlar.
  • Doğru sesli harfi kullanmayı denemek ancak yanlış söylemek gibi sesli harf çarpıtmaları yaparlar.
  • Bir kelimede yanlış vurguyu kullanmak, örneğin “a-RA-ba” yerine “A-ra-ba” olarak telaffuz etmek gibi.
  • “A-RA-BA” demek gibi tüm hecelere eşit vurgu yapmak.
  • Heceler arasına bir duraklama veya boşluk koymak gibi hecelerin ayrılması.
  • Aynı kelimeyi farklı zamanlarda söylemeye çalışırken tutarsızlık (her seferinde biraz farklı “süt” demesi).
  • “kapı” yerine “katı” veya “araba” yerine “abada” gibi tutarsız seslendirme hataları.

Eğer çocuğunuzun çocukluk çağı konuşma apraksisi özelliklerinden herhangi birini sergilediğini düşünüyorsanız, tam bir değerlendirme için bir dil konuşma terapistine danışmalısınız. Çocuğunuz ÇÇA’si geçmeyecektir ancak düzenli konuşma terapileri ile önemli ilerleme kaydedilebilir.

 

 

Kaynakça

Bu makale Courtenay M. tarafından yazılmıştır. Orjinal versiyonu buradan okuyabilirsiniz.