Gençlerin Topluma Bağlanmalarına Yardımcı Olmak

Gençlerin Topluma Bağlanmalarına Yardımcı Olmak

Gençler yaşadıkları toplulukları geliştirebilirler. Aileler, gençlerin daha bağımsız olması için gereken sevgi ve desteği sağlarken, topluluklarda aktif olan gençler şunları kazanırlar:

 • Okulda daha iyi olurlar.
 • Beladan uzak dururlar.
 • Depresyona girme veya intihar etme olasılıkları çok daha düşüktür.

Gençler Neden Topluluklarına Katılmalı?

 • Topluluk faaliyetlerine katılmak, bağımsız ve başarılı bir yetişkin olmak için daha fazla fırsat verir.
 • Bir gencin kendileri ve topluluklari hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve daha iyi kararlar vermesine yardımcı olabilecek bir grup arkadaşı olur.
 • Toplulukla bağlantı kurarak, bir genç asla yalnız kalmaz. Gideceği bir yer ve ihtiyaç duyduğu zaman konuşacak kişileri kolaylıkla bulur.
 • Bir genç başkalarına ne kadar yardımcı olursa, kendisini o kadar iyi hisseder ve kendisi birine ihtiyaç duyduğunda, birisinin onun için orada olma olasılığı artar.

Genciniz Topluluk Bağlantılarını Nasıl Geliştirebilir?

Başkalarına Yardım Ederek

 • Servis projeleri hakkında bilgi alın. Çocuğunuzun okulda, sığınma evlerinde, çorba mutfaklarında, huzurevlerinde veya çocuk bakım merkezlerinde gönüllü olarak çalışması için ilgili merkezlere danışın.
 • Kütüphanede çocuklara öğretmenlik yapabilir veya bir spor koçu olabilir.
 • Mahalleyi temizlemeye yardım edebilir.

Sevdikleri İşi Yaparak

Çocuğunuzu, tutkusunu keşfedinceye kadar farklı şeyler denemeye teşvik edin. Sanat, müzik, yazı, drama veya spor bunlardan sadece birkaçıdır.

Aile Üyeleri ile İletişimde Olarak

Çocuğunuza hem yakın hem de uzak akrabaları hakkında bilgi verin. Aile hikayeleri ve tarihi hakkında sorular sormasını sağlayın. Çocuğunuzun bir süredir görmediği akrabalarınızla temasa geçin veya akraba toplanmaları planlayın.

Komşuları Tanıyarak

Çocuğunuzun farklı kültürel geçmişleri, dini veya manevi inançları ve politik değerleri olan insanlarla konuşmasını sağlayın.

Kimse Yalnız Başına Başaramaz – Herkesin Yardıma İhtiyacı Vardır

Topluluğunuzda çocuğunuzun başarılı olmasına yardımcı olabilecek birçok kişi vardır.

 • Okuldaki bir öğretmen, koç ya da danışman çocuğunuzu doğru yönde yönlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Bir komşu, akraba, arkadaşınızın ebeveyni veya patronunuz çocuğunuza karar vermesi için tavsiyelerde bulunabilir.
 • Ruhsal bir lider ya da okul sonrası bir etkinlikte ya da kulüpte bulunan bir yetişkin zor zamanları boyunca çocuğunuza yardımcı olabilir.

Topluluğa dahil olmanın, çocuğunuzun bağımsız olmasını, yeni beceriler geliştirmesini ve başkalarına yardımcı olmasını sağlayacağını unutmayın.

Kaynakça: https://www.healthychildren.org/English/family-life/Community/Pages/Helping-Teens-Connect-With-Their-Community.aspx