Gıda Bağımlılığı

Gıda Bağımlılığı

Bir anlamda, hepimiz yemeğe bağımlıyız. Yemek yiyemediğiniz zaman nasıl bir his içinde olduğunuzu düşünün. Yiyecekleri özlemeye başlıyorsunuz ve daha çok fiziksel ve duygusal açıdan rahatsız oluyorsunuz. Yemek isteğiniz ne kadar uzun sürerse, yemek yapmak ve yemek sizin için oldukça önemli hale geliyor. Bu, yiyecek bağımlılığı ile mücadele eden insanların, çok fazla yeseler bile, sürekli deneyimlediği bir durumdur.
 

Yiyecekler hayatta kalmak için esastır ve diğer bağımlılık davranışlarından farklı olarak, her gün tekrar tekrar yemek ve yemeyi dört gözle beklemek normaldir. Ancak bazı özellikler normal yemeyi, yiyecek bağımlılığından ayırır.

 

Birincisi, gıda bağımlılığı uyumsuz ve kontrol dışıdır. Bu yüzden insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için aşırı yemek yemelerine rağmen, çoğu zaman kendilerini daha kötü hissederler. Yiyecek bağımlılığı sağlığı tehdit edebilir, obeziteye, yetersiz beslenmeye ve diğer sorunlara neden olabilir.

İkincisi, gıda bağımlılığı olan insanlar ısrarla yemek isterler, bu nedenle gıdaya bağımlı bir kişi çok fazla çeşitten çok fazla yemek yer. Hepimiz zaman zaman çok fazla yemek yiyoruz, ancak yiyecek bağımlılığı olan insanlar her gün gereğinden fazla yemek yiyorlar ve bunu aç oldukları için değil, stresle baş etmenin temel yolu olarak gördükleri için yapıyorlar. Bu kişiler yemek yiyemediklerinde, endişe veya başka acı verici duygular yaşıyorlar.

Tartışma
Davranışsal bir bağımlılık olarak, gıda bağımlılığı kavramı tartışmalıdır.

Gıda bağımlılığına dair fikirler, fazla yemek yemenin bir tür bağımlılık olabileceğini düşünenler ile gerçek bağımlılıkların yoksunluk ve geri çekilme gibi belirtiler üreten psikoaktif maddelerle sınırlı olduğunu düşünenler arasında bölünmüştür.

Bununla birlikte, son 20 yılda artan obezite salgını halk sağlığı endişesini arttırmıştır. ABD’de yetişkinlerinin üçte birinden fazlası ve çocukların yaklaşık % 17’si obeziteyle mücadele etmektedir. Çocukluk çağı obezitesi önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmiştir. Bu endişe, gittikçe daha fazla başarıyla uygulan tedavilerin artmasının yanı sıra aşırı yeme anlayışına ve obezite ile ilgili sağlık sorunlarına yönelik bir harekette bulunulmasına olanak vermektedir.

Besin bağımlılığı, şu anda Beslenme ve Yeme Bozuklukları ile kategorize edilmiştir. Aşırı yeme, DSM’de belirtilen, Bulimia Nervosa olarak bilinen başka bir yeme bozukluğunun da bir semptomudur. Yeme bozukluklarının aslında bağımlılık olup olmadığına dair bazı tartışmalar devam ederken, birçok uzman artık öyle olduğuna inanmaktadır.
{!GALLERY}
Diğer Bağımlılıklar
Besin bağımlılığı ile uyuşturucu bağımlılığı arasında, ilaç tüketme veya kullanma, beklentiler, kısıtlamalar, kararsızlıklar ve nitelikler gibi çeşitli benzerlikler vardır.

Nörotransmiterler ve beynin ödül sistemi, yiyecek ve diğer bağımlılıklara dahil olmuştur. Hayvan çalışmalarında dopaminin genel ödül sistemlerinde önemli bir rol oynadığı ve şeker üzerinde dopamin aktivitesinin etkili olduğu gösterilmiştir.

Yiyecekler, uyuşturucular ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler ve davranışların tümü zevk, hedonizm ve sosyal, kültürel veya alt-kültürel arzular ile ilişkilidir. Reklam veya çevremizdeki insanlar bize yiyecek, ilaç veya faaliyetin iyi hissettireceğini söylediğinde, kendimize uygun bir sistem oluşturmaktayız. Bize önerilenleri daha fazla araştırıyoruz ve bunlara sahip olduğumuz zaman zevk alma ihtimalimiz daha yüksek oluyor.

Farklı Temel Sorunlar Gıda Bağımlılığına Neden Olabilir
Yiyecek bağımlılığı ile diğer bağımlılıklar arasındaki benzerlikler, gıda ve diğer bağımlılıkların altında yatan evrensel bir süreci göstermektedir. Bazı uzmanlar daha ileri giderek gıda bağımlılığının; bağımlılıklar, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve yeme bozuklukları dahil olmak üzere diğer ruhsal hastalıların benzerlik ve eşzamanlılık durumlarında ve eski bir bağımlılık durumunda ortaya çıkan yeni bir bağımlılık veya zihinsel sağlık sorun olabileceğini ortaya koymaktadır. Eğer bu altta yatan patolojiler tedavi edilirse, gıda bağımlılığı semptomları da ortadan kalkabilmektedir. Bu önerilen fikirleri desteklemek için aslında daha fazla kanıt gereklidir ve şu anda profesyoneller bu sorunları ilişkili olarak göreceli farklılıklar göstermektedir.

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/what-is-food-addiction-22329