Hızlı-Bozuk Konuşma (Takıfemi)

Hızlı-Bozuk Konuşma (Takıfemi)

Problemin Belirtileri: Takipemi, tıpkı kekemelik gibi bir akıcılık bozukluğudur. Kişinin konuşması çok hızlıdır. Konuşmada kullanılan vurgular konuşulan dilin vurgu özelliklerine uygun değildir ve düzensiz bir ritmi vardır.

 

 

Takipemi, tıpkı kekemelik gibi bir akıcılık bozukluğudur. Kişinin konuşması çok hızlıdır. Konuşmada kullanılan vurgular konuşulan dilin vurgu özelliklerine uygun değildir ve düzensiz bir ritmi vardır. Hece ve ses yutmaları yaygın olarak görülür. Hece ve ses atmalarına eklenen aşırı hız nedeniyle konuşma özellikle yabancı dinleyiciler için oldukça anlaşılmazdır.

 

 

 

 

Diğer akıcılık sorunlarında olduğu gibi kişini iletişim becerileri olumsuz etkilenmektedir. Ancak kekemelikten farklı olarak hızlı- bozuk konuşmaya sahip bireylerin kendi konuşma özellikleri ile ilgili farkındalık düzeyleri genellikle daha düşüktür. Bu nedenle kişi üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri daha sınırlıdır.

Problemle Çalışma Sistemimiz: Tıpkı kekemelikte olduğu gibi hızlı-bozuk konuşma vakalarında da öncelikle kişinin kendi konuşma özelliklerini tanıması için çalışmalar yapılır. Farkındalığın artırılmasını takiben hızın düşürülmesine yönelik müdahaleler, takiben doğru vurgulama eğitimi yapılır. Ayrıca hece yutmaları davranışının azaltılmasını hedef alan etkinlikler uygulanır.