İfade Edici Dil Bozukluğu Belirtileri

İfade Edici Dil Bozukluğu Belirtileri

İfade edici dil bozukluğu, hem sözel olmayan entelektüel kapasiteyi hem de alıcı dil gelişimini ölçen, bireysel olarak uygulanan standart testlerin puanlarıyla belirlenen, dil gelişimindeki bir bozukluktur. Sözel ve işaret dilini içeren iletişimde zorluklar meydana gelebilir.

Bozukluğun dilsel özellikleri, ciddiyetine ve çocuğun yaşına bağlı olarak değişmektedir. Bu özellikler arasında sınırlı miktarda konuşma, sınırlı kelime dağarcığı, yeni kelimeler edinmede güçlük, kelime bulma, kelime bilgisi hataları, kısaltılmış cümleler, basitleştirilmiş gramer yapıları, sınırlı dilbilgisel yapı çeşitleri (örn. Fiil formları), sınırlı cümle türleri (örn. zorunluluklar, sorular), cümlelerin kritik bölümlerinin ihmal edilmesi, olağandışı kelime sırasının kullanılması ve dilin yavaş gelişmesi bulunmaktadir.

Dilbilimsel olmayan işlevler ve dil anlama becerileri genellikle normal sınırlar içindedir.
 

İfade edici dil bozukluğu edinilmiş veya gelişimsel olabilir. Edinilen durumda, nörolojik veya diğer genel tıbbi durumun (örn., Ensefalit, kafa travması, ışınlama) bir sonucu olarak normal gelişim döneminden sonra ifade dilinde bir bozulma meydana gelmektedir. Gelişimsel durumlarda ise, ifade dilinde nörolojik bir sorunla ilişkili olmayan bir bozukluk vardır. Bu tür çocuklar genellikle geç konuşmaya başlamaktadırlar ve ifade edici dil gelişiminin çeşitli aşamalarında normalden daha yavaş ilerlemektedirler.

İfade Edici Dil Bozukluğunun Spesifik Belirtileri
 

  • Standartlaştırılmış bireysel olarak uygulanan ifade dili geliştirme ölçülerinden elde edilen puanlar, hem sözel olmayan entelektüel kapasitenin hem de alıcı dil gelişiminin standartlaştırılmış ölçümlerinden elde edilen puanların önemli ölçüde altındadır. Bozukluk, klinik olarak belirgin şekilde sınırlı bir kelime dağarcığına sahip olmak, gergin hatalar yapmak, kelimeleri hatırlamakta zorluk çekmek veya gelişimsel olarak uygun uzunluk veya karmaşıklığa sahip cümleler üretememek gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.
  • İfade edici dil ile ilgili zorluklar akademik veya mesleki başarıya veya sosyal iletişime engel olabilir.
  • Karma alıcı-ifade edici dil bozukluğu veya yaygın gelişimsel bozukluk için kriterler karşılanmaz.
  • Zihinsel yetersizlik, bir konuşma veya duyusal motor eksikliği veya çevresel yoksunluk varsa, dil zorlukları genellikle bu problemlerle ilişkili olanların üzerindedir.

Kaynakça: https://psychcentral.com/disorders/expressive-language-disorder-symptoms/