İki Dillilik, Afazi Hastalarının Birincil Dili Yeniden Öğrenmesine Nasıl Yardımcı Olur?

İki Dillilik, Afazi Hastalarının Birincil Dili Yeniden Öğrenmesine Nasıl Yardımcı Olur?

Araştırmacılar, iki dil konuşan bir kişi afazi denen bir dil sorununa yol açan beyin hasarı yaşadığında, ikinci (daha az baskın olan dilin) bilgiyi birinciye aktararak rehabilitasyona yardımcı olmak için kullanılabileceğini bulmuşlardır.

Milli Afazi Derneği afaziyi “Genellikle bir felç veya başka bir beyin hasarı sonucu edinilen kelimeleri kullanma veya anlama becerisinde bir bozukluk. ” olarak tanımlar.

İki dilli bir kişi afazi geçirdiğinde, iki dil bozulabilir ve bu da dil rehabilitasyonunu oldukça zorlaştırabilir.

Bununla birlikte, Montréal’deki araştırmacılara göre, iki dillilik aslında afazi iyileşmesinde bir araç olarak kullanılabilir. İncelemelerinin sonuçlarını Behavioral Neurology Journal’da yayınlandı.

Baskın olana değil, daha az yetkin olan dile odaklanmanın birincil dile “transfer etkisi” ile sonuçlandığını söylüyorlar. İki dil arasındaki benzerliklerin bu dil transferini teşvik ettiği düşünülüyor.

Sözdizimi, fonoloji, kelime dağarcığı ve anlam arasındaki ilişkiler dil rehabilitasyonuna yardımcı olur, ancak araştırmacılar “kökü aynı olan sözcükler” üzerinde çalışmanın – her iki dilde benzer kelimelerin – dil transferine en çok yardımcı olduğunu söylüyorlar.

Örneğin, Fransızca’daki “masa” kelimesinin İngilizce’deki kelime ile aynı anlama ve sese sahip olduğunu ve bu nedenle her iki dili konuşan kişiler için kelimenin geri çağrılmasına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.

Bununla birlikte, “aynı kökten gelmeyenlerin” – kulağa benzeyen ancak aynı anlamı paylaşmayan kelimelerin afazi hastası için rehabilitasyonu rayından çıkarabileceğini belirtiyorlar.

Kelime anlamlarına odaklanan başka bir yaklaşım – anlamsal özellikler – her iki dilde de kelime kurtarmaya yardımcı olabilir.

Kaynakça: http://www.speechlessdoc.com/blog-summary/2016/5/1/bilingualism-helps-aphasia-sufferers-relearn-primary-language