İkinci Dil Bebeklerin Bilişsel Becerileri Artırır

İkinci Dil Bebeklerin Bilişsel Becerileri Artırır

Birçok aile, çocuklarını kültürel nedenlerle, eğitim amaçlı veya yaşam deneyimlerini zenginleştirmek için en az iki dili akıcı konuşacak şekilde yetiştirmeyi tercih etmektedir. İki dil konuşmak, genel olarak sahip olması harika bir beceri olsa da, bir çalışma, özellikle bebeklerin beyinleri için de büyük bir yararı olduğunu göstermiştir.

İki Dilli Olmanın Yararları

Daha önceki çalışmalar iki dilli olmanın, bilişsel yeteneği ve özellikle problem çözmeyi arttırdığını doğrulamıştır. Ayrıca, iki dili tanımanın ekonomik, sosyal ve iletişimsel faydaları da vardır. Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği (ASHA), iki dilli olmanın özellikle bebekler için yararlı olan bazı önemli avantajlarını listelemiştir;

  • Yeni kelimeleri hızlı bir şekilde öğrenme yeteneği.
  • Kafiyeli kelimelerde becerili olma.
  • Konuşmayı ve okumayı öğrenirken sözcüklerin sesleriyle nasıl parçalanacağını öğrenme.
  • Yeni bilgi öğrenme yeteneğini artırma.
  • Kategori gruplandırma
  • Problem çözme
  • Geliştirilmiş dinleme becerileri
  • Aynı dilleri konuşan kişilere karşı empati ve bağlılık duyma.

Şu anda, 5 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 12’si iki dillidir, ancak uzmanlar iki dil konuşan kişilerin sayısının gidrek artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Sadece bu nedenle bile ebeveynlerin, bebeklerine çok erken dönemde bir ikinci dil öğretmeyi isteyebilecekleri oldukça mantıklıdır, çünkü çalışmalar ikinci bir dil öğrenmenin daha erken bir yaşta daha kolay olduğunu göstermiştir. Bir bebeğin aynı anda iki dil öğrenmesi, bir yetişkinin daha sonraki yaşamında ikinci bir dil öğrenmeye çalışmasından daha kolaydır.

Bebeğinize İki Dilli Olmayı Öğretebilir misiniz?

Birçok ebeveyn ve uzman çocukların iki dil öğrenmesinin yararlarını fark etse de, aslında çocuklara iki dil öğretmek biraz zor olabilir. Ebeveynleri veya bakıcıları tarafından iki dilin konuşulduğu evlerde büyüyen bebekler, ikinci bir dili çok kolay ve doğal bir şekilde öğrenme eğilimindedirler.

İki dilli ebeveynler veya bakıcılar avantajına sahip olmayan bebekler yine de iki dil öğrenebilirler.

Bir bebeğin ikinci bir dili öğrenmek için, o dile ne kadar maruz kalması gerektiğini tam olarak belirlemek için, Madrid, İspanya’daki uzmanlar, İngilizce öğretiminin çocukları nasıl etkilediğini görmek adına 7 aydan 33,5 aya kadar değişen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde bir dil gelişimi çalışma yaptı.

Uzmanlar Madrid şehrinde bulunan dört bebek eğitim merkezindeki çocukları inceledi, burada bebeklere, birinci dil olarak İngilizce konuşan öğretmenlerden günlük olarak, bir saatlik grup İngilizce oturumları verildi. Seanslar toplamda 18 hafta sürdü.

Çalışma, grup oturumlarındaki çocukların diğer İngilizce öğretme yöntemlerinden daha iyi sonuç aldığını ve bebeklerin, yeni bir dil öğrenme ve anlamalarını, çalışma tamamlandıktan 18 hafta sonra bile, akranlarından daha uzun süre koruduğunu buldu.

Bebekler Çift Dilli Olmayı Nasıl Öğrenirler?

Araştırmalar, bebeğinize ikinci bir dili ne kadar erken tanıtabiliyorsanız, iki dilli olma şansının o kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, 12 aydan sonra bebeklerin kelimelerin nasıl duyulacağına dair algılarının ilk öğrendikleri dile yöneldiğini buldu. Bebekler her türlü dilden sesler duyma yeteneğiyle doğarlar, ancak ilk doğum günlerine yaklaştıkça bu odakları daralır, böylece sadece ana dillerinin seslerini "duymaya" başlarlar.

Çocuğunuzun bebek yıllarında ikinci bir dil öğrenmesinin anahtarı, beyninin ağlarının ve yollarının henüz tam olarak oluşmamış olmasıdır. Bu nedenle beyinleri, her iki dil için bir kerede "ağ" kurabilir. Bir yetişkinin beyni bunu yapamaz.

Bu nedenle bebeğinizi, özellikle ilk doğum gününden önce öğrenmesini istediğiniz her iki dile de mümkün olduğunca erken maruz bırakmanız önemlidir. Ancak bu son tarihi kaçırdıysanız endişelenmeyin. 5 yaşından önce iki dile maruz kalan çocuklar da beyin gelişimlerinde bazı önemli faydalar elde ederler.

Çocuklara İki Dilli Olmayı Öğretmek

İki dilli olmanın harika olduğunu biliyoruz ve bebeklerin doğumdan itibaren ikinci dili öğrenmeleri en iyisidir, ancak bir çocuğa iki dilli olmayı tam olarak nasıl öğretebilirsiniz?

Araştırmacılar, bir bebeğin çevresinde konuşulan ikinci dilin niceliği ve kalitesi ile iki dilli olduğunu bulmuştur. Bebekler, dil öğreten bir videonun aksine, birebir ortamda yeni bir dili en iyi şekilde öğrenirler. Çalışmanın gösterdiği gibi, 9 aylık ve daha küçük bebekler, canlı bir eğitmenle oyun tabanlı dil oturumlarında ve aynı zamanda evde doğal bir ortamda dili öğrenirken en iyi performanslarını gösterirler.

Çocuğunuzun Bir Grup Oturumuna Ne Kadar Maruz Kalması Gerekmektedir?

Önceki çalışmalar, 5 hafta boyunca 12 seansın (toplamda sadece 6 saatlik yabancı dile maruz kalma) tüm bebeklerin ikinci bir dil öğrenmek için gerekli olan beyin gelişim yollarını belirlemeye başlaması için yeterli olacağını bulmuştur. (Evet, bebeklerin beyinleri inanılmaz görünüyor.) Burada sosyal bir ortam ve dil arasında büyük bir bağlantı var gibi görünüyor, bu nedenle bebekler sosyal veya eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi daha çok seviyorlar.

Ayrıca bu çalışmadaki eğitmenler, ebeveynlerin ve bakıcıların bebeklere basit bir dilbilgisi, daha yüksek ses tonu ve sesleri uzatarak konuştukları "bebeksi konuşma" adlı bebeğe yönelik konuşmalarını da kullandı.

Bebeklerle bu şekilde konuşmanın, aslında beyinlerinin dili daha iyi öğrenmesine yardımcı olduğunu gördüler. Bebeklerin beyinleri ilk başta seslere odaklanma eğilimindedir, bu nedenle ilk başlarda daha yüksek ses tonu ve abartılı ve daha yavaş şekilde sesleri üretmek, bu sesleri öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır.

7 aylık ve 33,5 aya kadar olan daha büyük bebekler için, Madrid araştırması, 18 hafta boyunca İngilizce öğretmenleriyle sosyal ortamda 1 saatlik günlük oyun oturumlarının "yabancı dil anlama ve üretimde çok önemli kazanımlara" yol açtığını buldu. Belki de en önemli bulgu, araştırmacılar 18 hafta sonra bebekleri yeniden test ettiklerinde ortaya çıktı. Bu süre zarfında bebekler hiçbir ortamda İngilizceye maruz kalmadılar. Sonuç olarak, bebeklerin beyinlerinin hâlâ öğrendikleri bilgileri, yeni kelimeleri ve sesleri hatırladıklarını keşfettiler. Bu, bir eğitmenle oyun tabanlı bir ortamda bir dile erken maruz kalmanın, beynin dili tutma yeteneğini de artırdığını gösterdi.

Kısacası, gereken tek şey bebeğin yeni bir dil öğrenmesi için günde bir saat farklı bir dil konuşan biriyle oyun oynamasıydı.

Verywell’den Son Bir Söz

Bebeğinize ikinci bir dil öğretmek ona birçok açıdan yarar sağlayabilir. Bebeğinizi sadece ikinci bir dil becerisiyle yaşamının ilerleyen dönemlerinde başarıya hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda küresel ekonomide çok arzu edilen ve iş adaylarını ayırabilecek bir yeteneğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Fakat en önemlisi, iki dilli olması bebeğinizin beyninin gelişim biçimini de değiştirecektir.

Bebeğinizin beyni bir yaşından itibaren yanlızca tek bir dile odaklanmaya başlayacağı için, bebeğinizi mümkün olduğunca erken bir dönemde iki dile maruz bırakmak en iyisidir. Bununla birlikte, çocukların beyinleri, çocuklar beş yaşına gelinceye kadar dili en iyi şekilde öğrenebilir ve tutabilir. Tüm çocuklar iki dile maruz kaldıklarında artan beyin gelişiminden yararlanırlar, bu nedenle çocuğunuzu yaşı ne olursa olsun ikinci bir dil öğrenmeye teşvik etmekten korkmayın. Bebekler en iyi oyun yoluyla öğrenilirler ve kendiniz ikinci bir dil bilmiyorsanız, bir kişiyle grup oturumu veya öğretmen oturumu, bebeğinize ikinci bir dil öğretmenin en etkili yolu olacaktır.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/bilingual-baby-second-language-boosts-cognitive-skills-4148245