İlaçlar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

İlaçlar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Pediatrik bir psikolog olarak, sık sık şu soruyu alıyorum: “DEHB olan çocuklar için ilaçlara aşırı şekilde başvurulduğunu düşünüyor musunuz?” Sorunun cevabı için sayılar oldukça açık. Çocuklarda uyarıcı ilaç reçetelerinin oranları 1990’larda çarpıcı şekilde arttı  (% 1’den % 2.7’ye) ve o zamandan şu anda da artmaktadır. Çocuklarda ve ergenlerde en son reçete oranı 2008’de % 3.5 idi. Bu kulağa çok geliyor ama gerçek şu ki, bu sayı hala DEHB’ nin % 5 olan yaygınlık oranından daha düşüktür. Bu, DEHB olan çocukların çoğunluğunun ilaç tedavisi alırken, çoğunun da ilaca başvurmadığını gösteriyor.

İlaçlar ve DEHB – Neler Biliyoruz:

Uyarıcı ilaçlar hakkında bildiğimiz şey, DEHB’ nin temel semptomlarını (dikkatsizlik, dikkat dağıtıcılık ve hiperaktivite) tedavi etmede çok etkili olabilmeleridir. Aynı derecede önemli olan bu ilaçlar hakkında da bildiğimiz bir diğer şey, DEHB’ nin uzun vadeli seyrini etkilemek için çok fazla bir şey yapamadıklarıdır. Ayrıca, belirsiz nedenlerden dolayı, zaman içinde ilaç tedavisinin sürdürülmesi iyi korunamamıştır. DEHB’ nin kronik bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz.

DEHB İçin Diğer Tedavi Yöntemleri

Bu yöntemler, DEHB olan çocukları desteklemek için ek müdahale yaklaşımlarının hayati önem taşıdığı yerdir ve şimdiye kadar fikir birliği, çocuğun farklı gelişim aşamalarında ilerledikçe adapte olduğu uzun süreli ve çok ayarlı bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlar, çocukla belirli becerileri geliştirme ve öz-farkındalık, ebeveyn eğitimi ve psiko-eğitim, öğretmene danışma ve sınıf ayarlamaları gibi konulara odaklanan davranış terapisini içerir. Çocuklar ortaokula geçtiklerinde, kendilerini organize tutmaları, zayıflıklarını telafi etmeleri ve yaşamlarında bir kontrol duygusu hissetmeleri için bir uzman ile zaman geçirmek de yararlı olabilir.

İlaçlar genellikle tedavi planının önemli bir parçasıdır, ancak yarattığı fonksiyonel bozukluklara veya sıklıkla eşlik eden ek psikiyatrik koşullara (öğrenme güçlükleri, kaygı, depresyon ve davranış problemi) dikkat etmeden sadece DEHB’ nin temel semptomlarını tedavi etmek, çocuk için ağır sonuçlar doğurabilir.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/parenting/medication-and-adhd/