İletişim Bozuklukları

İletişim Bozuklukları

İletişim nedir?

İletişim konuşma, işitme, dinleme, anlama, okuma-yazma becerilerini ve sesleri bir amaç için kullanmayı içerir.

 

İletişim, şu konuları kapsar:

Konuşma: Konuşma seslerinin ve sözcüklerin söylenmesini içerir.

Dil: Genellikle sözlü ve yazılı olarak her türlü yapılan fikir alışverişlerini içerir.

Örneğin, talimatları anlamakta ve izlemekte güçlük çeken bir çocuk veya inme sonrası doğru kelimeleri bulamayan bir yetişkin.

Okuryazarlık: Okuduğunu anlamayı ve yazılı olarak iletişim kurmayı içerir.

Sosyal İletişim: Bir konuşmanın bağlamını yorumlamayı, sözlü olmayan bilgileri ve başka insanlarla ilişki geliştirmek için gerekli olan sosyal iletişim kurallarını yorumlamayı içerir.

Ses: Konuşma üretimi için ses tellerini ve ses yolunu kullanmayı içerir. Örneğin, sesini sık sık kaybeden bir kişi veya boğaz kanseri için ameliyat olmuş bir kişi.

Akıcılık: Bu alanla ilgili bozukluk genellikle kekemelik olarak bilinir. Bu sorun genellikle bir çocuk çevre edinmeye başladığında fark edilir ve yetişkinliğe devam edebilir.

İletişim kurmada zorluk yaşayan ya da iletişim bozukluğuna sahip kişiler, bu sayılan alanlarda tam hakimiyet gösteremezler. Böyle kişilere bir uzman yardımı gerekebilir.

İletişim Bozuklukları Düşündüğünüzden Daha Yaygın

Otizm, Down Sendromu ve Serebral Palsili çocuklar, yaşamlarına sıklıkla iletişim bozukluğu ile başlarlar.

İstatistiklere göre;

Dört yaşındaki çocukların % 20’si dili anlama veya kullanmada zorluk çekiyor.

15 yaşındakilerin % 14’ü yalnızca temel okuryazarlık becerisine sahip olabiliyor.

Ses problemleri nedeniyle öğretmenlerin % 28’i işten ayrılıyor.

İnme sonrası insanların en az % 30’u dil kaybına (afazi) uğruyor.

Parkinson hastalığı olanların % 85’i ses, konuşma veya yutma güçlüğü çekiyor.

İletişim güçlüğü ile kötü ruh sağlığı arasında yüksek bir ilişki var.

Her 1000 yeni doğandan üçünde işitme kaybı vardır. Bu durum konuşmayı, dil ve okuryazarlık becerilerini etkileyebilir.
 

 

{!GALLERY}