İnfantil Otizm Ve Besin Alerjileri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

İnfantil Otizm Ve Besin Alerjileri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

 

İnfantil otizmin etiyopatogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir fakat son yıllarda yapılmış olan bilimsel araştırmaların sonuçları bazı besinlerin içeriğindeki peptitlerin santral sinirir sisteminde toksik etki gösterdiğini vurgulamaktadır. Otizmli hastaların özellikle süt ve buğday tüketiminin ardından nörolojik semptomların şiddetlendiği gözlemlenmiştir.

 

""

 

Yapılan bir araştırmada 36 otizmli hastanın beslenme programından sekiz hafta boyunca inek sütü elimine edilmiştir. Sekiz haftanın sonunda besin allerjilerinde rol oynayan immünoljik parameterler sağlıklı bireyler ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları sekiz hafta inek sütünün elimine edilmesinin otizmli bireylerin davranışlarını olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. Bunun dışında otizmli bireylerin immünolojik parametreleri sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında otizmli bireylerin immünolojik parametrelerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır.

Bu araştırmanın sonucu bizlere infantil otizm ve besin allerjileri arasında bir ilişki olduğunu ve bazı besinlerin santral sinir sistemini direkt etkileyerek otizm semptomlarını şiddetlendirebileceğini göstermektedir. Bu nedenle otizmli bireylerin beslenme programının hastaya özel düzenlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Bütün bireylerin fizyolojik ve metabolik özellikleri birbirinden farklıdır. Birine iyi gelen bir besin diğerinde kötü sonuçlara yol açabilmektedir.

Kaynakça

  1. Lucarelli S, Frediani T, Zingoni AM, Ferruzzi F, Giardini O, Quintieri F, Barbato M, D’Eufemia P, Cardi E. Food allergy and infantile autism. Panminerva Med. 1995 Sep;37(3):137-41.
  2. Sanctuary, M. R., Kain, J. N., Angkustsiri, K., & German, J. B. (2018). Dietary Considerations in Autism Spectrum Disorders: The Potential Role of Protein Digestion and Microbial Putrefaction in the Gut-Brain Axis. Frontiers in nutrition, 5, 40.