İnmenin Dil ve Konuşma Üzerindeki Etkisi

İnmenin Dil ve Konuşma Üzerindeki Etkisi

Ulusal İnme Derneği’ne göre, inme veya serebrovasküler kaza genellikle beynin bir tarafını etkiler. Vücudun bir tarafı için hareket ve duyu, beynin zıt tarafı tarafından kontrol edilir. Bu inme, beynin sol tarafını etkilerse; vücudun sağ tarafında problemler olacak anlamına gelmektedir.

İki İnme Çeşidi ve Dil ve Konuşma Üzerindeki Etkileri

İnme sonrası ortaya çıkan sorunlardan biri, beynin bir tarafında diğerine göre inme görülme olasılığı daha fazladır. Beynin sol tarafı, dili konuşma ve anlama yeteneğini kontrol eder. Beynin sağ tarafı ise; dikkat etme, nesneleri ve insanları tanıma, duyma veya dokunma ve kendi bedenimizin farkında olma yeteneklerini kontrol eder. Bazı solak insanlarda, dil işlemleri beynin sağ; tanıma ve farkında olma işlemleri ise sol tarafında gerçekleşmektedir.

İnmenin konuşma ve dil üzerindeki en büyük etkilerinden biri Afazi’dir. Afazi, beynin dilden sorumlu olan kısımlarına zarar veren bir bozukluktur. Afazi; genellikle aniden ortaya çıkar. Sıklıkla inme veya kafa travması sonucu, beyin tümörü, enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı  ortaya çıkar. Ayrıca, bazı durumlarda demansta olduğu gibi yavaş da gelişebilir. Bozukluk; ifade edici dili, alıcı dili ayrıca kişinin okuma ve yazma yeteneklerini bozar.

İki temel Afazi türü vardır: Akıcı ve Akıcı olmayan. Wernicke denen ve akıcı Afazi olan insanlar; anlamı olmayan,  konuşmalarının sonuna gereksiz kelimeler ekleyen ve hatta kendi telafi edici kelimelerini yaratan, uzun cümleler kuran kişilerdir. Kişinin ne söylemeye çalıştığını takip etmek genellikle zordur. Wernicke  Afazi olan insanlar, konuşmayı anlamada genellikle güçlük çekerler ve çoğu zaman kendi hatalarının farkında olmazlar. Bu bireylerin genellikle vücut güçsüzlükleri yoktur. Bunun sebebi; bu kişilerin beyin yaralanmalarının, beynin vücudun hareketlerini kontrol eden kısımlarına yakın olmamasıdır.

Akıcı olmayan Afazi, genellikle Broca Afazi olarak adlandırılır. Broca Afazi olan bireylerde, beynin ön lobunda hasar görülmektedir. Bu durum da kişilerin anlamlı, ancak kısa ifadelerle konuşmalarına ve konuşurken oldukça fazla efor harcamalarına sebep olmaktadır. Genellikle küçük sözcükler kullanırlar (“ve, veya” gibi). Örneğin; Broca Afazi olan bir birey, “Yürümek köpek” diyebilir. Bu, “köpeği yürüyüşe çıkaracağım” anlamına gelmektedir veya “masada iki kitap var” cümlesi yerine, “kitap kitap iki masa” diyebilir.

Broca Afazi olan birey, başkalarının konuşmalarını oldukça iyi anlar. Bu nedenle, sık sık zorluklarının farkındadırlar ve kolayca sinirlenebilirler.  Broca Afazi olan hastalarda, sıklıkla sağ taraf zayıflığı veya kol ve bacaklarda felç görülür. Bu, Frontal (ön) lobun hasar almış olmasından dolayı kaynaklanmaktadır.

Kaynakhttps://www.speechbuddy.com/blog/speech-disorders/effect-of-stroke-on-speech-and-language/