İşaret Dilini Kimler Kullanır?

İşaret Dilini Kimler Kullanır?

İşaret dili, yalnızca işitme ile ilgili sorunları olan çocuklar için değildir. İşaret dili kullanıcılarının bir diğer büyük bölümünü, down sendromu, otizm, serebral palsi, travma ve beyin bozuklukları veya konuşma bozuklukları gibi durumlar nedeniyle sözel çıktıları olmayan bireyler oluşturmaktadır. Ebeveynler için işaret dili, özellikle dikkat süreleri çok kısa veya dili çok sınırlı olanlar çocukları için hızlı bir iletişim aracı olmaktadır. Ya da sözel dili geliştirmeden önce, dil gelişimi için bir araç olarak kullanılabilir. Çocuklar için bu, kendilerini daha az hayal kırıklığına uğratarak ifade etmelerinin bir yoludur.

Afazi

Afazi yaygın bir konuşma bozukluğudur. İnme veya beyin hasarının sonucu kişinin konuşma sorunlarına yaşamasına neden olan bir durumdur. İşaret dili, afazi olan insanlar için bir iletişim aracı olabilir. Bazı kaynaklar:

  • "Sol hemisfer hasarı ve afazi sonrası işaret dili edinimi," Klinik ve Deneysel Nöropsikoloji makalesi, cilt 12, sayı 1.
  • "Dilin ve motor davranışın sinirsel temeli: Amerikan İşaret Dilinden Perspektifler", Aphasiology, cilt. 6 sayı 3.
  • "İşaret dili ve beyin: maymunlar, apraksi ve afazi," Davranış ve Beyin Bilimleri makalesi, cilt 19, sayı 4, Aralık 1996.

Otizm

İşaret dili sıklıkla otizmli çocuklarla bir iletişim aracı olarak kullanılır. Autism.org web sitesinde işaret dili ile ilgili bir makale, konuşma gelişimini desteklemek için otizmli çocuklarla İngilizce İşaret Dili kullanılmasını teşvik etmektedir.

Serebral Palsi

Serebral palsili olan bazı çocuklar konuşamayabilir, çünkü serebral palsi, konuşma yaparken vücudun gerekli kısımlarını kontrol edememelerine neden olur. İşaret dili onlara alternatif bir iletişim aracı olabilir.

Down Sendromu

Down sendromlu ebeveynlerin ve çocukların işaret dilini kullanma deneyimleri duruma göre değişmektedir. Down sendromlu çocukların bazı ebeveynleri, işaret dilini kullanmanın, çocuklar için konuşma teşvikini azalttığını, çünkü işaret dilinin onlar için daha kolay olduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise, işaret dilini kullanmanın Down sendromlu çocukların konuşma gelişimini teşvik ettiğini ve çocukların konuşmayı öğrenirken işaretleri bıraktığını düşünmektedir. Down Sendormu olan çocuklarla işaret dilini kullanma hakkındaki bazı kitaplar ve makaleler:

  • Tam İletişimin Erken Kullanımı Down Sendromlu Küçük Çocuklarda İşaret Dilinin Kullanılmasına İlişkin Perspektifler (kitap)
  • Eğitim ve Sağırlık Alanındaki Perspektifler, Down Sendromlu işitme engelli bir çocukta işaret dilinin kullanımı hakkında bir makale yayınladı, "Evet, O Yapabilir! Dil ve Down Sendromlu Bir Öğrenci ", Ocak-Şubat 1999 sayısında yayınlandı.
  • Olağanüstü Ebeveyn, Aralık 2002 sayısında "Başarı için İşaret Dili" makalesini yayınladı. Bu makalede, Down sendromlu bir çocuğun ebeveyni, işaret dili yoluyla çocuğunun dil gelişimini açıkladı
  • İşaret dili, down sendromu tartışma listelerindeki katılımcılar tarafından sıklıkla tartışılan bir konudur.

Kaynakça: https://www.verywellhealth.com/sign-language-nonverbal-users-1046848