İşitme Kaybı Dil Gelişimini Nasıl Etkiler?

İşitme Kaybı Dil Gelişimini Nasıl Etkiler?

Birleşik Krallık’ta işitme engelli 45.000’den fazla çocuk var ve çok daha fazlası kalıcı ya da geçici işitme kaybı yaşıyor. Ayrıca 1000 çocuktan 1’inin ağır veya tamamıyla sağır doğduğu tahmin edilmektedir.

Bu sayıda çocuk işitme kaybından zaten etkilendiğinden, bu işitme kaybının gelişimlerini ve özellikle de dil gelişimlerini nasıl etkileyebileceğine bakmak önemlidir. Total işitme kaybı olanların (hem çocuklar hem de yetişkinler) büyük bir kısmının İngiliz İşaret Dili’ni kullandıkları kabul edilmektedir. Bununla birlikte, işitme kaybıyla doğan nüfusun% 90’ından fazlası işiten ebeveynlerle doğmaktadır ve bu nedenle, işitme kaybının konuşma dili üzerindeki etkisini hesaba katacağız.

Çocuğunuz işitme kaybı yaşadığında ortaya çıkan birçok işaret olabilir. Bir bebekte bile bu işaretler belirgin olarak görünebilir. İşitme kaybı olan bir bebek veya çocuk, bir sesin kaynağını bulmakta güçlük çekebilir, seslere gecikmeli yanıt verebilir, dudak hareketi için konuşan kişinin dudaklarına bakmayı tercih edebilir veya gürültülü ortamlarda konuşmayı anlama eksikliği gösterebilir. Ayrıca, bir çocuğun işitme kaybı yaşadığını gösteren daha birçok işaret vardır ve bu nedenle, herhangi bir güçlük yaşadığını hissettiğiniz anda çocuğunuzu kontrol ettirmeniz önemlidir.

İşitme kaybının genel gelişim üzerindeki etkileri çocuktan çocuğa ve yaşayabilecekleri işitme kaybının derecesine göre değişebilir. İşitme engelli çocukların, kendilerine güvenlerini ve sosyal etkileşim becerilerini etkileyebilecek izole hissettiklerini ve çok fazla arkadaşa sahip olmadıklarını bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğu öne sürülmüştür.

Duygusal anlamda çocuğunuz üzerindeki etkisinin yanı sıra, akademik gelişim de işitme kaybı yaşayanlar için bir sorun haline gelebilir. İşitme kaybı, hem alıcı hem de ifade etme becerileri (konuşma ve dil) açısından iletişim becerilerinin gelişiminde gecikmelere neden olabilir. Oluşabilecek spesifik etkiler açısından; kelime dağarcığı, bozukluğu olmayanlara göre daha yavaş gelişebilir. Sesteş sözcükleri (hecelenen ve aynı sesle gelen ancak farklı anlamlara sahip sözcükler) anlamakta güçlük çekebilirler.

Bazı çocukların karşılaşabileceği bu sorunların yanı sıra yaşadıkları işitme kaybının derecesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek zorluklar da vardır. Örneğin, hafif işitme kaybı olan bir çocuk, daha yumuşak sesleri (fısıltı gibi) ayırt etmekte zorlanabilirken, orta ila şiddetli işitme engelli çocuklar, yüksek, daha net tanımlanmış sesleri işitmeyi daha zor bulabilir.

İşitme kaybı, kalıtım faktörü veya hatta aşırı kulak kiri gibi birçok nedene bağlı olabilir. Bir bozukluğun arkasındaki nedenlerden bazıları tedavi edilebilir, ancak diğerleri kolay tedavi edilebilir değildir, bu nedenle, çocuğunuzun işitme duyusunu siz veya onlar bir sorun yaşadıklarını anlar anlamaz kontrol ettirmeniz önemlidir.

İşitme engelli bir çocuğun olabildiğince kolay bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak için, bir çocuğun mücadele ediyor olabileceği düşünülen her duruma müdahale etmek önemlidir. Bir ebeveyn veya çocuk servisi ne kadar erken müdahale edebilirse, çocuk üzerindeki etkisinin o kadar iyi olacağı bilinmektedir. İşitme kaybı müdahalesinde işitme cihazlarının kullanılması veya bir koklear implantın kullanılması gibi seçenekler mevcuttur.

 

Kaynakça

Bu makale Hearing Loss websitesi tarafından hazırlanmıştır. Orijinal versiyonunu burada bulabilirsiniz.