İşitme Kayıplı Çocuklar ve Zihin Kuramı (ZK)

İşitme Kayıplı Çocuklar ve Zihin Kuramı (ZK)

Sır tutmak, bir bilgiyi paylaşmak, hayal kurmak… Tüm bu davranışların ortak noktası nedir? Zihin teorisi. Zihin Teorisi (ZK), başka bir kişinin bakış açısını paylaşma yeteneğidir. Çocuklar tamamen gelişmiş bir ZK’ye sahip olduklarında, başkalarının ne düşündüğünü, hissettiğini veya inandığını yorumlayabilir ve buna göre hareket edebilirler.

İlk olarak otizmli çocuklar için bir zorluk olarak tanımlanmış olsa da, işitme kaybı olan çocuklar da ZK geliştirmek için mücadele ediyor. Tpik olarak işiten çocuklar genellikle 4 ila 5 yaşları arasında ZK konusunda ustalaşırlar. Bununla birlikte, işitme kaybı olan çocuklar, tipik olarak işiten akranlarından yaklaşık 4 yıl sonra ZK becerilerini kazanır.

Zihin Kuramı Nedir?

ZK, tüm sosyal etkileşim için bir temel oluşturur ve birçok farklı beceriyi içerir. Başkalarının davranışlarını anlamamıza ve tahmin etmemize yardımcı olur. Başkalarının nasıl hissettiğini anlayabilmek ve ne düşündüklerini tahmin edebilmek, başkalarıyla bağlantı kurmak ve arkadaşlıklar geliştirmek için önemli bir bileşendir. Karmaşık sosyal durumlar, iletişim ortaklarımızın söylediklerinin, düşündüklerinden ve hissettiklerinden farklı olabileceğini anlamamızı gerektirir. İletişim, iletişim ilişkilerini başarılı tutma, uygun şekilde yanıt ve sosyal etkileşimlerin inceliklerini anlamak için sosyal biliş becerilerini kullanmamızı gerektirir. Bu bakış açısı alma becerileri seti ZK olarak bilinir.

Zihin Kuramı Neden Önemlidir?

ZK, bir çocuğun dil ediniminin ve uygun sosyal davranış becerilerin geliştirilmesinin temelidir. Bu tür beceriler, akranlarla iletişimi ve sosyal etkileşimi kolaylaştırdığı ve pragmatik dil becerilerinin gelişimini desteklediği için önemlidir. Araştırmalar, gelişmiş bir ZK’nın, arkadaş edinmek ve arkadaş tutmak gibi sağlıklı sosyal ilişkiler için çok önemli olduğunu göstermektedir.

Zeka, okuldaki akademik başarı için de önemli olup okuryazarlık ve akademik başarılar için kritiktir. Gecikmiş ZK gelişimi, özellikle yüksek düzeyde pragmatik kavrama ve ZK yetenekleri gerektiren daha yüksek okuryazarlık düzeylerine erişimde önemli akademik sonuçlara sahiptir.

Zihin Kuramının Gelişimi

İnsanların aynı düşünce ve duyguları paylaşmadıkları anlayışı çocukluk döneminde gelişir. Başkalarına uyum sağlama yeteneği, öngörülebilir gelişimsel bir sırayla gelişir. Bebekler, Zihin Kuramının öncüsünü oluşturan erken gelişen sezgisel bir farkındalık sergiler. Konuşma ve dil edinimine benzer şekilde ZK, farklı bağlamlarda gelişmek için birçok fırsata ihtiyaç duyan bir dizi beceridir. Bu bilişsel yetenek, bebeklikten çocukluk ve ergenlik döneminden yetişkinliğe kadar gelişir.

Zihin Kuramı ve İşitme Kaybı Olan Çocuklar

Araştırmalar, işitme kaybı olan çocukların ZK becerilerini geliştirmede zorluk yaşadıklarını göstermektedir. Bu da sosyal olarak nasıl davrandıklarını ve akademik becerilerini etkiler. İşitme teknolojisine geç erişim, dil gecikmeleri, duygular ve düşüncelerle ilgili kelime dağarcığına daha az maruz kalma ve zihinsel durum dili hakkında kulak misafiri olan konuşmalara daha az maruz kalma ve ZK becerilerinin geliştirilmesinde zorluk yaratabilir.

Tipik olarak işiten genç çocuklar gibi, işitme kaybı olan çocuklar ZK becerilerini işiterek ve onları oyun, sohbet ve günlük rutinler yoluyla doğal olarak modellenmiş olarak görerek geliştirirler. Bununla birlikte, işitme kaybı olan bazı çocuklar okula başlarken ZK becerilerinde hala önemli bir gecikme yaşarlar veya bu, üst ilköğretime geçerken belirgin hale gelir. Bu çocuklar için, ZK ile ilgili çeşitli becerilerin daha açık bir şekilde öğretilmesi gerekebilir.

Kaynakça: https://blog.medel.pro/theory-of-mind-children-with-hearing-loss/