İşitsel İşleme Bozukluğu Nedir?

İşitsel İşleme Bozukluğu Nedir?

İşitsel İşleme Bozukluğu Nedir?

 

İşitsel işleme, duyduğumuz mesajlarla ne yaptığımızı ve bu mesajları nasıl kullandığımızı açıklar. İşitsel bir işleme bozukluğu, diğer bilişsel, dil veya ilgili bozuklukların sonucu olmayan bir nedenle ortaya çıkar. Bununla birlikte, işitsel işleme bozukluğu olan çocuklar, merkezi sinir sisteminde öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozuklukları ve diğer gelişimsel bozukluklar gibi başka zorluklar da yaşayabilirler. İşitsel işleme bozukluğu, DEHB veya otizm gibi diğer tanılarla da birlikte görülebilir.

 

İşitsel İşlem Bozukluğunun 10 İşareti

  • Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamada zorluk
  • Sözlü yönergeleri tutarlı ve doğru şekilde takip edememe
  • Birbirine benzeyen konuşma sesleri arasında ayrım yapmada zorluk (/d/-/t/ ayrımı)
  • Sözlü olarak sunulan bilgilerin sık bir şekilde tekrarlanmasını veya açıklanmasını istemek
  • Yazılı ya da sözlü olarak sunulan bilgilerin anlaşılmasında düşük performans
  • Çocuk genellikle, dinlemeye dayalı görevlerde daha iyi performans gösterir.
  • Çocuk net bir şekilde konuşamayabilir, bunun yerine kelimeler veya hecelerin üzerinde fazla durabilir.
  • Hikâyeleri ve şakaları anlatmakta zorluk çekebilir. Çocuk akranlarıyla konuşmaktan kaçınabilir, çünkü söylenenleri işlemesi ve uygun bir cevap vermesi zordur.
  • Kolayca dikkatin dağılması veya alışılmadık şekilde yüksek veya ani seslerden rahatsız olmak
  • Çocuğun davranışı ve performansı daha sessiz ortamlarda iyileşebilir.

 

İşitsel İşleme Bozukluğu Nasıl Tanılanır?

İşitsel işleme bozukluğunun ilk tanısı, odyolog tarafından yapılan kapsamlı bir odyolojik değerlendirmenin ardından konulur. Tanının ardından, dil ve konuşma terapistleri odyologla birlikte çalışır ve sürekli olarak işbirliği yaparlar. İşitsel işleme bozukluğu olan çocuklar, hem dil ve konuşma terapistleri, hem de ergoterapistlerle birlikte çalışırlar. Terapi süreci işitsel becerileri, kelime bilgisini geliştirmeyi, ayrım yapma becerilerini, dilbilgisi kurallarını ve işitsel algısal eğitimi artıracak aktiviteleri içerir.

 

Kaynakça: https://nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/10-signs-auditory-processing-disorder/

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94