Kişilik Bozukluğu Çeşitleri

Kişilik Bozukluğu Çeşitleri

Kişilik Bozukluğuna Genel Bakış

Kişilik bozukluğu, katı ve sağlıksız bir düşünce, işleyiş ve davranış kalıbına sahip olduğunuz bir tür zihinsel bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve insanları algılamada ve ilişki kurmada sorun yaşar. Bu, ilişkilerde, sosyal aktivitelerde, işte ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olur.

Bazı durumlarda, düşünce ve davranış tarzınız size doğal geldiği için bir kişilik bozukluğunuz olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ve karşılaştığınız zorluklar için başkalarını suçlayabilirsiniz.

Kişilik bozuklukları genellikle genç yaşlarda veya erken yetişkinlik döneminde başlar. Kişilik bozukluklarının pek çok türü vardır. Bazı tipler orta yaş boyunca daha az belirgin hale gelebilir.

Kişilik Bozukluğu Semptomları

Kişilik bozukluğu türleri, benzer özelliklere ve semptomlara göre üç kümede gruplandırılır. Bir kişilik bozukluğu olan birçok insan, en az bir ek kişilik bozukluğunun belirti ve semptomlarına da sahiptir. Bir bozukluğun teşhis edilebilmesi için listelenen tüm belirti ve semptomları sergilemek gerekli değildir.

A kümesi kişilik bozuklukları:

Küme A kişilik bozuklukları, tuhaf, eksantrik düşünce veya davranışla karakterizedir. Bunlar paranoid (paranoyak) kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğudur.

Paranoid Kişilik Bozukluğu:

 • Başkalarına ve onların güdülerine karşı yaygın güvensizlik ve şüphe
 • Başkalarının size zarar vermeye veya sizi aldatmaya çalıştığına dair haksız inanç
 • Başkalarının sadakati veya güvenilirliği konusunda haksız şüphe
 • Başkalarının bilgileri size karşı kullanacağına dair mantıksız korku nedeniylebaşkalarına güvenmede tereddüt
 • Masum sözlerin veya tehdit edici olmayan durumların kişisel hakaret veya saldırıolarak algılanması
 • Algılanan aşağılamalara veya hakaretlere öfkeli veya düşmanca tepki
 • Kin tutma eğilimi
 • Eşin veya cinsel partnerin sadakatsiz olduğuna dair haksız, yineleyici şüphe

Şizoid Kişilik Bozukluğu:

 • Sosyal veya kişisel ilişkilere ilgi eksikliği, yalnız olmayı tercih etme  Sınırlı sayıda duygusal ifade
 • Çoğu aktiviteden zevk alamama
 • Normal sosyal ipuçlarını alamama
 • Başkalarına karşı soğuk veya kayıtsız görünme
 • Başka biriyle seks yapmaya çok az ilgi duymak veya hiç ilgi duymamak

Şizotipal Kişilik Bozukluğu:

 • Kendine özgü kıyafet, düşünce, inanç, konuşma veya davranış
 • Adınızı fısıldayan bir ses duymak gibi garip algısal deneyimler
 • Düz duygular veya uygunsuz duygusal tepkiler
 • Sosyal kaygı ve yakın ilişkilerde eksiklik veya rahatsızlık
 • Başkalarına kayıtsız, uygunsuz veya şüpheli yanıt
 • “Büyülü düşünme” – düşüncelerinizle insanları ve olayları etkileyebileceğinize inanmak
 • Bazı sıradan olayların veya olayların yalnızca sizin için kastedilen gizli mesajlara sahip olduğuna inanmak

Küme B Kişilik Bozuklukları:

Küme B kişilik bozuklukları, dramatik, aşırı duygusal veya öngörülemeyen düşünce veya davranışlarla karakterizedir. Bunlar arasında antisosyal kişilik bozukluğu, sınırda (borderline) kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu yer alır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

 • Başkalarının ihtiyaç ve duygularını önemsememek
 • Sürekli yalan söylemek, çalmak, takma ad kullanmak, başkalarını dolandırmak
 • Kanunla ilgili tekrar eden sorunlar
 • Başkalarının haklarının tekrar tekrar ihlali
 • Agresif, genellikle şiddet içeren davranış
 • Kendisinin veya başkalarının güvenliğini önemsememek
 • Dürtüsel davranış
 • Sürekli sorumsuz davranış
 • Davranış için pişmanlık eksikliği

Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu:

 • Güvenli olmayan seks, kumar veya aşırı yemek yeme gibi dürtüsel ve riskli davranışlar  Kararsız veya kırılgan öz imaj
 • Kararsız ve yoğun ilişkiler
 • Genellikle kişilerarası strese tepki olarak yukarı ve aşağı ruh halleri
 • İntihar davranışı veya kendine zarar verme tehditleri
 • Yalnız kalma veya terk edilme korkusu
 • Devam eden boşluk hissi
 • Sık, yoğun öfke gösterileri
 • Gelen ve giden stresle ilgili paranoya Histriyonik Kişilik Bozukluğu:
 • Sürekli ilgi aramak
 • Dikkat çekmek için aşırı duygusal, dramatik veya cinsel olarak kışkırtıcı durumlarda bulunmak
 • Güçlü fikirlerle çarpıcı biçimde konuşur, ancak bunları destekleyecek çok az gerçek veya ayrıntı vardır
 • Başkalarından kolayca etkilenir
 • Sığ, hızla değişen duygular
 • Fiziksel görünümle aşırı endişe
 • Başkalarıyla ilişkilerin gerçekte olduğundan daha yakın olduğunu düşünür

Narsistik Kişilik Bozukluğu:

 • Özel olduğunuza ve diğerlerinden daha önemli olduğunuza inanmak
 • Güç, başarı ve çekicilik hakkında fanteziler
 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını tanıyamama
 • Başarıların veya yeteneklerin abartılması
 • Sürekli övgü ve hayranlık beklentisi
 • Kibir
 • Makul olmayan iyilik ve avantajlar beklentileri, genellikle başkalarından faydalanma  Başkalarını kıskanmak veya başkalarının sizi kıskandığına inanmak

Küme C Kişilik Bozuklukları:

Küme C kişilik bozuklukları, endişeli, korkulu düşünce veya davranışla karakterizedir. Bunlar çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunu içerir.

Çekingen Kişilik Bozukluğu:

 • Eleştiriye veya reddedilmeye karşı çok hassas
 • Yetersiz, aşağı veya çekici hissetmemek
 • Kişiler arası temas gerektiren iş aktivitelerinden kaçınma
 • Sosyal olarak ketlenmiş, çekingen ve izole, yeni aktivitelerden veya yabancılarla tanışmaktan kaçınma
 • Sosyal durumlarda ve kişisel ilişkilerde aşırı utangaçlık
 • Onaylanmama, utanma veya alay edilme korkusu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

 • Başkalarına aşırı bağımlılık ve ilgilenilme ihtiyacı hissetme
 • Başkalarına karşı itaatkar veya yapışkan davranış
 • Kendi kendine bakım sağlamak veya yalnız bırakılırsa kendi başının çaresine bakmak zorunda kalma korkusu
 • Küçük kararlar almak için bile başkalarından aşırı tavsiye ve güvence gerektiren özgüven eksikliği
 • Kendine güven eksikliği nedeniyle kendi başına projelere başlama veya proje yapma zorluğu
 • Başkalarıyla aynı fikirde olmama, onaylanmama korkusu
 • Diğer seçenekler mevcut olsa bile kötü veya kötü muameleye tolerans
 • Yakın bir ilişki sona erdiğinde acilen yeni bir ilişkiye başlama ihtiyacı

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

 • Detaylar, düzen ve kurallarla meşgul olma
 • Kendi katı standartlarınızı karşılamadığınız için bir projeyi bitirememek gibi mükemmelliğe ulaşılmadığında işlev bozukluğu ve sıkıntı ile sonuçlanan aşırı mükemmeliyetçilik
 • İnsanların, görevlerin ve durumların kontrolünde olma arzusu ve görevleri devredememe
 • İşe veya bir projeye aşırı bağlılık nedeniyle arkadaşları ve eğlenceli aktiviteleri ihmal etme
 • Kırık veya değersiz nesneleri atamama
 • Sert ve inatçı
 • Ahlak, etik veya değerler konusunda esnek olmayan
 • Bütçeleme ve para harcama üzerinde sıkı, cimri bir kontrol

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, bir tür anksiyete bozukluğu olan obsesif-kompulsif bozukluk ile aynı şey değildir.

Ne zaman doktora görünmeli:

Bir kişilik bozukluğuna ilişkin herhangi bir belirti veya semptomunuz varsa, doktorunuza veya diğer birinci basamak sağlık hizmetleri uzmanınıza veya bir ruh sağlığı uzmanına görünün. Tedavi edilmeyen kişilik bozuklukları, yaşamınızda tedavi olmaksızın daha da kötüleşebilecek önemli sorunlara neden olabilir.

Nedenler:

Kişilik, sizi benzersiz kılan düşünce, duygu ve davranışların birleşimidir. Kendinizi nasıl gördüğünüzün yanı sıra dış dünyaya bakma, anlama ve ilişki kurma şeklinizdir. Kişilik, çocukluk döneminde aşağıdakilerin etkileşimiyle şekillenir:

 • Genlerin: Bazı kişilik özellikleri, kalıtsal genler yoluyla ebeveynleriniz tarafından size aktarılabilir. Bu özelliklere bazen mizacınız denir.

Kişilik bozukluklarının bu genetik ve çevresel etkilerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Genleriniz sizi bir kişilik bozukluğu geliştirmeye karşı savunmasız hale getirebilir ve bir yaşam durumu gerçek gelişimi tetikleyebilir.

Risk Faktörleri:

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı faktörlerin kişilik bozuklukları geliştirme veya tetikleme riskini artırdığı görülmektedir:

 • Ailede kişilik bozuklukları veya diğer akıl hastalıkları öyküsü
 • Çocuklukta istismarcı, istikrarsız veya kaotik aile hayatı
 •  Çocuklukta davranış bozukluğu teşhisi konmak
 • Beyin kimyası ve yapısındaki varyasyonlar

Komplikasyonlar:

Kişilik bozuklukları, hem etkilenen kişinin hem de o kişiyi önemseyenlerin hayatlarını önemli ölçüde bozabilir. Kişilik bozuklukları ilişkilerde, işte veya okulda sorunlara neden olabilir ve sosyal izolasyona veya alkol veya uyuşturucu kullanımına yol açabilir.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.