Koklear İmplant Cihazının Arızalanma ihtimali ne kadardır?

Koklear İmplant Cihazının Arızalanma ihtimali ne kadardır?

İmplantınızın Kaldırılmasını Gerektirebilecek Nedenler

Sıklıkla olmasa da, koklear implant arızaları meydana gelebilir. Çeşitli nedenlerden dolayı, yeni implante edilen bir koklear implantın cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir ve koşullara bağlı olarak yeni bir implant almaya uygun olabilirsiniz.

Koklear İmplantlın Çıkarılması Neden Gerekebilir?

Koklear implantın çıkarılmasının birkaç nedeni olabilir. Bununla birlikte, teknoloji ve prosedürler geliştikçe, implantlarlar ilk kullanıldığı zamana göre daha az yaygın hale gelmektedirler.

Koklear implant cerrahisi sırasında, cihazın yerleştirileceği alandaki deri ve doku flebi kaldırılır. Bazı hastaların cildinde, ameliyattan sonra enfeksiyon görülebilir. Ek olarak, vücut implantı basitçe reddedebilir veya alıcı deriden dışarı çıkabilir.

Bazı vakalar ameliyattan sonra kafa travması geçirirler. Bunun implantların elektrot dizisiyle ilgili bir sorundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Elektrotlar doğru şekilde yerleştirilmezlerse veya yerinden hareket ederlerse hasarlar meydana gelebilir.

İmplantın çıkarılma işleminin en yaygın nedeni, aygıtın kendisinde bir arıza olmasıdır. 57 hastanın 10 yıllık analizinde, koklear implantın sadece 4 olguda (yüzde 7) arızalandığını görülmektedir. Ayrıca diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği bilinmektedir.

İmplant başarısızlığının tüm ameliyatlardan yüzde 10 daha az oranda olduğu düşünüldüğünde, başarılı bir koklear implant şansınızın oldukça yüksek olduğunu varsayabilirsiniz.

Reimplantasyon Ne Sıklıkta Gerçekleşir?

Çalışmalar bize reimplantasyonun ne sıklıkta gerçekleştiğine dair bir fikir vermektedir. 2003-2009 yılları arasında 275 implant alıcısı üzerinde yapılan bir çalışmada, 11 kişi (yüzde 4) yeniden implantasyona tabi tutulmak zorunda kalmıştır, 1990 ile 2007 yılları arasında Güney Kore’de 720 hastayı kapsayan bir başka çalışmada 30 (yüzde 4,2) revizyon cerrahisi yapmak zorunda kalınmıştır. Bunlardan 12 tanesi yeniden implante edilmiştir.

Tüm koklear implant cihazı arızaları Gıda ve İlaç İdaresi’ne bildirilmelidir. Gıda ve İlaç İdaresi, aranabilir bir çevrimiçi veri tabanına sahiptir. Bunu, sahip olduğunuz veya almayı planladığınız belirli bir implantı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Beyninizi Duymak için Eğitin

Başarılı bir koklear implant ameliyatından sonra bile, beyninize duyduğunuz sesleri yorumlamasını öğretmeniz gerekmektedir.

Amerikan Odyoloji Akademisi, "implant kullanıcılarının cihazlarından elde ettikleri faydaları en üst düzeye çıkarmak için eğitim gerektirdiğini" söylemektedir. Bu özellikle sağır doğan veya işitme duyusunu erken yaşta kaybeden çocuklar ve yetişkinler için geçerlidir.

Muhtemelen doktorunuzun sizin ve cihazınızın ilerlemesini izlemek adına, hem acil hem de uzun süreli takip önerecektir. Rehabilitasyon sırasında sizinle birlikte çalışan bir ekibiniz olacaktır. Tüm bunlara ayak uydurmak iyi bir fikirdir, çünkü bu ekip implantınızdan ne elde ettiğiniz konusunda size önemli bir gelişme sağlayabilir.

Kaynakça: https://www.verywellhealth.com/cochlear-implant-failure-reimplantation-1046199