Koklear İmplant Nedir ve Nasıl Çalışır?

Koklear İmplant Nedir ve Nasıl Çalışır?

Kamu Hizmeti Duyurusu:

Koklear implant adayı olabilmek için işitme kaybınıza göre programlanmış işitme cihazlarını belirli bir süre denemeniz gereklidir. İşitme cihazlarının işitme kaybınızın ciddiyeti nedeniyle daha iyi işitmenize yardımcı olmazsa, son çare sensörinöral (koklear implant) cerrahi seçenekleri araştırmaktır. Boşa zaman geçirmek için değil, fakat… koklear implant adayı olmadan önce işitme cihazlarını kullanmanız gerekiyor.

Koklear implant, ağır işitme engelli yetişkinler ve işitme cihazlarından çok az faydalanan veya hiç faydalanmayan çocuklar için implante edilmiş bir elektronik işitme cihazıdır. İmplant iç kulak içindeki sinirleri elektriksel olarak uyarır. Koklear implantlar genellikle 2 ana bileşenden oluşur:

  1. Bir mıknatısla implante edilmiş alıcı ve elektrot sistemine bağlanan harici olarak takılan mikrofon, ses işlemcisi ve verici sistemi.
  2. İmplante edilmiş alıcı ve elektrot sistemi, harici sistemden sinyal alan ve iç kulağa elektrik akımları gönderen elektronik devreleri içerir.

Koklear implant işitme cihazından çok farklı yapıdadır. İşitme cihazları sesleri (akustik olarak) yükselterek hasarlı kulaklar tarafından algılanmasını sağlar. Koklear implantlar ise işitsel siniri doğrudan uyarır (elektromanyetik olarak). İmplant tarafından üretilen sinyaller işitsel sinir yoluyla beyine gönderilir ve beyin sinyalleri ses olarak tanır. Koklear implanttan duymak normal işitmeden farklıdır ve öğrenilmesi zaman alır. Koklear implantın adaylığı, işitme duyusunu öğrenmek veya yeniden öğrenmek için hem cerrahi bir prosedür hem de önemli bir tedavi gerektirir. Bir implant alma kararı tıbbi uzmanlar, psikologlar ve odyologlar / dil ve konuşma terapistleri ile görüşmeleri içermelidir. Her türlü ameliyatta olduğu gibi, komplikasyonlar her zaman bir risk faktörüdür. Ek bir husus, ameliyattan sonra bir implantın yarattığı sesleri yorumlamayı öğrenmektir. Bu süreç, konuşma seslerini nasıl duyacağınızı ve işleyeceğinizi öğrenmek adına beyin ve işitsel sistemi yeniden eğitirken zaman ve pratik gerektirmektedir. İmplantasyondan önce, tüm bu faktörlerin dikkate alınması gerekir.

Koklear İmplantın Başarısı Nelere Bağlıdır?

  • İşitme problemini yaşama süresi (kısa bir süredir işitme problemi yaşayan hastalar, uzun süredir problem yaşayan hastalardan daha olumlu yanıtlar alır)
  • İşitme kaybının başlangıç yaşı ​​(konuşmayı öğrenip dilini geliştirildikten sonra işitme kaybı olanlar daha olumlu yanıt alırlar)
  • İmplantasyon yaşı (kişi ne kadar genç yaşta ise o kadar iyi implante edilir)
  • İmplant kullanım süresi (koklear implantla ilgili deneyim başarıyı artırır)
  • Koklea sağlığı (koklea içinde daha fazla sayıda sinir (spiral ganglion) hücresi bulunması daha olumludur)

Kaynakça: http://hearingrehabpacnw.com/hearing-aids/what-are-cochlear-implants-how-do-they-work/