Koklear implantlar: Dil Gelişimi İçin Erken Müdahale

Koklear implantlar: Dil Gelişimi İçin Erken Müdahale

İşitme sorunlarının teşhisi ve tedavisi, mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

Orta-ileri derecede işitme kaybı olan çocuklar, 6 aylıkken dâhi koklear implant kullanabilir.

Minnesota Rochester’daki Mayo Clinic Child Center’da görev yapan KBB uzmanı Dr. Colin LW Driscoll, “Her geçen gün artan veriler gösteriyor ki, implant ne kadar erken uygulanırsa dil ve konuşma gelişimi o kadar iyi seyrediyor. Genellikle her iki kulağa implantasyon gerçekleştiriyoruz ve işitme kalıntısı daha yüksek olan kişilerde bu operasyonu yapıyoruz” diyor.

Koklear implant, kulağın hasarlı kısımlarını atlayarak ses sinyallerini doğrudan işitme sinirine iletir. Ses sinyalleri, kulağın arkasına takılan bir işlemci tarafından yakalanır ve arka kulak derisinin altına yerleştirilmiş olan bir alıcıya iletilir. Alıcı, kokleaya yerleştirilmiş elektrotlara bu sinyalleri gönderir; elektrotlar da işitme sinirini harekete geçirir.

Koklear implantasyon, bir miktar rezidüel işitmeye sahip çocuklarda bile ses kalitesini önemli ölçüde artırmakta ve dil gelişimini optimize etmektedir. Dr. Driscoll’a göre, “İşitme cihazları, rezidüel işitmesi olan kişilere daha yüksek ses sağlayabiliyor, ancak koklear implant ile elde edebildiğimiz düzeyin yanına bile yaklaşamıyor. Çocuğunuzun dil gelişimi sadece ses yükseltme ile garanti altına alınamadığında kesinlikle bir an önce koklear implantasyon düşünmelisiniz. Bu, temelleri sağlam atılmış ve çok iyi sonuçlar doğurduğu görülmüş olan bir tekniktir.”

Erken tedavi, erken teşhis gerektirir. Ancak tarama testlerindeki artışa rağmen tanısı geç konulmuş veya tedavisinde geç kalınmış işitme kayıplı çocuklar Mayo Clinic’te sıklıkla görülmektedir. İşitsel dil gelişimindeki kritik zaman aralığı aşıldıktan sonra, gecikmelerin etkisi ömür boyu sürebilir.

Dr. Driscoll şöyle diyor: “Bir çocuğun dil-konuşma gelişimiyle veya işitmesiyle ilgili herhangi bir şüphe varsa çocuğa bir işitme testi yapılmalıdr. İşitme kaybını fark etmek ve çocuğu erkenden uygun birime yönlendirmek çok önemlidir.”

 

Karmaşık Durumların Yönetimi

Mayo Clinic Child Center bugüne dek, çeşitli işitme kaybı etiyolojilerine sahip çocuklarda koklear implantasyon işlemini başarıyla gerçekleştirmiştir. Mayo Clinic, konjenital sensörinöral işitme kayıplarının yaklaşık yüzde 10’una yol açan işitsel nöropati spektrum bozukluğuna sahip çocukların tedavisinde koklear implantları kullanan ilk merkezlerden biridir.

Dr. Driscoll, “İşitsel nöropatili bazı çocukların işitme seviyeleri oldukça yüksektir, ancak işittikleri sesin kalitesi çok düşüktür. Koklear implantlarla çoğu zaman ses netliğini geri getirebiliyoruz” diyor.

Mayo Clinic Child Center ayrıca, örneğin iç kulak malformasyonu veya sitomegalovirüs (CMV) gibi durumların sebep olduğu ilerleyici işitme kaybına sahip çocukları tedavi etmede deneyimlidir. Dr. Driscoll, “CMV’li çocukların takibine yönelik yeni protokoller geliştirdik” diyor.

Ağır ve doğuştan işitme kayıplarının yaklaşık yarısı genetik kaynaklıdır. Bu nedenle, bu tür kayıpları olan çocukların bakımlarının yönetimine Mayo Clinic Child Center’da bir pediatrik genetik bilimci eşlik eder. İşitme bozukluğunun genetik nedenini belirlemek, bununla ilişkili olabilecek görme ve böbrek sorunlarının araştırılmasını teşvik edebilir. Dr. Driscoll, “Bir çocuğun neden ciddi işitme kaybına sahip olduğunu anlamak çok değerlidir. İşitme kaybının kökenini bilmek, başka olası nedenler hakkında endişelenmemizi önler” diyor.

 

Kaynakça

Bu makale Mayo Klinik Ekibi tarafından yazılmıştır. Orijinal metni buradan okuyabilirsiniz.