Kondüksiyon Afazisi Nedir?

Kondüksiyon Afazisi Nedir?

Kondüksiyon afazisi, kişinin söylenen kelimeleri veya cümleleri tekrarlayamadığı bir afazi türüdür. Diğer dil alanları daha az bozulmuştur (ya da hiç bozulmamıştır).

Kondüksiyon afazi olan bir kişi genellikle yönergeleri okuyabilir, yazabilir, konuşabilir ve anlayabilir. Bazı kişiler, kelime bulma zorluğu veya parafaziler (kelime ve ses tekrarlamaları) gibi konuşma dili ile ilgili hafif bozukluklara sahiptirler.

Bununla birlikte, kondüksiyon afazisi olan bir kişi kelimeleri veya cümleleri tekrarlayamayabilir. Hafif derece kondüksiyon afazisi olan bir kişi kelimeleri ve kısa cümleleri tekrarlayabilir, ancak uzun veya karmaşık cümlelerde zorluk çekebilir.

Şiddetli kondüksiyon afazisi olan kişiler ise, kısa cümleleri ve hatta tek heceli kelimeleri bile tekrarlayamayabilir. Kondüksiyon afazi olan insanlar, hatalarının farkındadır, ancak bunları düzeltmekte zorlanırlar. Κοndüksiyon afazi hafif bir afazi formu olarak kabul edilir ve nispeten nadir olarak görülmektedir. Kondüksiyon afazisi olan kişiler, bilgiyi tekrarlamak yerine yazmak gibi stratejileri kullanabilirler

Kondüksiyon Afazisi Olan Bireylerin Özellikleri

  • Genellikle konuşulanları anlayabilirler
  • Okuma, yazma ve konuşma becerileri vardır
  • Kelime bulma zorlukları yaşarlar
  • Kelime ve ses tekrarlamaları yaparlar
  • Söylenilen kelime, ifade veya cümleleri tekrarlamada sorun yaşarlar

Kaynakça: https://www.aphasia.com/aphasia-resource-library/aphasia-types/conduction/