Konuşma ve Broca Alanının Gizemini Keşfedin

Konuşma ve Broca Alanının Gizemini Keşfedin

Serebral korteksin ana alanlarından biri olan Broca alanı, dil üretmekten sorumludur. Beynin bu alanı, 1850’lerde dil güçlüğü çeken hastaların beyinlerini incelerken bu bölgenin işlevini keşfeden Fransız beyin cerrahı Paul Broca tarafından adlandırılmıştır.

Dil Motoru İşlevleri

Broca alanı beynin ön kısmında bulunmaktadır. Yön açısından bakıldığında, Broca alanı sol frontal lobun alt kısmında bulunur ve konuşma üretimi ve dil anlama ile ilgili motor fonksiyonları kontrol etmede sorumludur.

Daha önceki yıllarda, Broca alanında hasar oluşan insanların dili anlayabildiklerine, ancak sadece kelime oluşturma veya akıcı konuşma konusunda sorun yaşadıklarına inanılıyordu. Daha sonraki çalışmalar, Broca alanında oluşan olası bir hasarın dil anlayışını da etkileyebileceğini göstermiştir.

Broca alanının ön kısmı, kelimelerin anlamını anlamaktan sorumludur; dilbilimde bu anlambilim olarak bilinmektedir. Broca alanının arka kısmı ise, dilbilimsel anlamda fonoloji olarak bilinen ve insanların kelimelerin seslerini anlamalarına yardımcı olmaktan sorumlu olan kısımdır.

Broca Alanının Temel İşlevleri

  • Konuşma üretimi
  • Yüz nöronları kontrolü
  • Dil işleme

Broca alanı, arkuat fasikülüs adı verilen bir grup sinir demeti yoluyla temporal lobda bulunan ve Wernicke alanı olarak bilinen başka bir beyin alanına bağlanır. Wernicke alanı hem yazılı hem de sözlü dili işlemekten sorumludur.

Beynin Dil İşleme Sistemi

Konuşma ve dil işleme, beynin yaptığı karmaşık işlevlerdendir. Broca alanı, Wernicke alanı ve angular girus birbirine bağlıdır ve konuşma ve dil anlamada birlikte çalışırlar.

Dil ile ilişkili başka bir beyin alanına angular girus denir. Bu alan parietal lobdan duyusal bilgi, oksipital lobdan görsel bilgi ve temporal lobdan işitsel bilgi almaktadır. Angular girus, dili anlamak için farklı türde duyusal bilgileri kullanmamıza yardımcı olmaktadır.

Broca Afazisi

Broca alanında meydana gelen hasar, Broca afazisi olarak adlandırılan bir durumla sonuçlanır. Kişide Broca afazisi varsa, muhtemelen konuşma üretiminde zorluk yaşayacaktır. Örneğin, Broca afazisi olan kişi, ne söylemek istediğini biliyor olabilir, ancak sözlü olarak bunları ifade etmekte zorluk çekmektedir. Bir kekemeliğiniz varsa, bu dil işleme bozukluğu genellikle Broca bölgesinde aktivite eksikliği ile ilişkilidir.

Ayrıca, Broca afazisi olan kişinin konuşması yavaş olabilir, dilbilgisel olarak doğru olmayabilir ve büyük olasılıkla basit kelimelerden oluşabilmektedir. Örneğin, Broca afazisi olan bir kişi, "Annem dükkana süt almaya gitti" gibi bir şey söylemeye çalışabilir, ama muhtemelen sadece "Anne, süt, dükkân." diyebilir.

İletim afazisi, Broca afazisinin bir alt türüdür ve bazı durumlarda burada Broca ve Wernicke alanlarını bağlayan sinir liflerinde hasar görülmektedir. İletim afazisi olan kişi, kelimeleri veya cümleleri düzgün bir şekilde tekrarlamakta zorluk çekebilir, ancak dili anlayabilir ve tutarlı bir şekilde konuşabilir.

Kaynakça: https://www.thoughtco.com/brocas-area-anatomy-373215