Kraniyal Sinirleri Öğrenmek

Kraniyal Sinirleri Öğrenmek

Kraniyal sinirleri ve temel innervasyonlarını anlamak tüm dil ve konuşma terapistleri için önemlidir. Eğer benim gibiyseniz bu tür bir öğrenme, çocuk gelişimi veya AAC’daki en son eğilimler gibi konuları anlamak kadar kolay değil.

 

Kraniyal sinirleri öğrenmek için bazı BÜYÜK kaynaklar:

 

1. Kraniyal sinirler ile yapılmış bir saat.

 

""

 

2. Sinirler, lifler, innervasyonlar, fonksiyonlar ve beyin sapı çekirdeğini gösteren mükemmel bir stil çizelgesi.

 

Kraniyal Sinirler Fiberler İnerve Yapılar Fonksiyonlar Beyin Sapı Çekirdeği
Olfaktor Sensori Koku alma dokusu Koku alma —————
Optik Sensori Retina Görme —————
Okulomotor Motor Superior/orta/inferior rectus, inferior oblik, levator palpebra. Göz küresinin hareketi Okulomotor Nukleus
Parasimpatik Göz bebeği daralması, göz küresinin siliyer kasları, Her ikisi de siliyer gangliyon yoluyla bağlı. Göz bebeği daralması ve uyumu Okulomotor Nukleus
Troklear Motor Superior oblik. Göz küresinin hareketi Troklear Çekirdek
Trigeminal Sensori Yüz, kafa derisi, kornea, nazal ve oral kaviteler. Genel sansasyon Trigeminal Sensori Nukleus
  Motor Çiğneme kasları Ağız açıp/kapama Trigeminal Motor Nukleus
    Tensor Timpani kası Timpanik membranı gerginliği Trigeminal Motor Nukleus
Abdusens Motor Lateral rectus Göz küresinin hareketi Abdusens Nukleus
Fasiyal Sensori Dilin 2/3 anterioru Tat alma Nucleus Solitarius
Motor Yüz ifadesi kasları Yüz hareketleri Fasiyal Motor Nuckleus
  Stapedius kası Kemikçiklerin gerilimi Fasiyal Motor Nuckleus
Parasimpatik Submandibular ve Pterygopalatin ganglia yoluyla tükrük ve lakrimal bezler Tükürük ve Göz Yaşı salgılanması Superior Salivaroty Nucleus
Vestibülokoklear Sensori Koklea Duyma Koklear Nuckleus
  Vestibular aygıt Baş proprisepsiyonu, denge Vestibülar Nuckleus
Glosofaringeal Sensori Östaki borusu, orta kulak Genel sansasyon Trigeminal Sensori Nucleus
Karotis cisim ve sinüs Basıncın algılanması  
Farinks, Dilin 1/3 posterioru Tat alma Nucleus Solitarius  
Motor Styropharyngeous Yutma  
Parasimpatik Otik ganglion yoluyla tükrük bezleri Tükürük salgılanması İnferior Salivaroty Nucleus
Vagus Sensori Farinks, larinks, özofagus, dış kulak Genel sansasyon Trigeminal Sensori Nuckleus
Aort organları ve arklar Basıncın algılanması  
Göğüs ve karın iç organları Visceral hissi Nuckleus Solitarius
Motor Yumuşak damak, larinks, farinks, üst özofagus Konuşma, yutma Nucleus Ambigus
Parasimpatik Kardiyovasküler, solunum ve gastrointestinal sistemler Bu sistemlerin kontrolunu sağlama Vagus’un Dorsal Motor Nucleus’u
Aksesuar Motor Sternomastoid, trapezius Baş ve omuz hareketleri Nucleus Ambigus, Kraniyal Sinirler
Hipoglosal Motor Dilin içsel ve dışsal kasları Dil hareketi Hipoglosal Nucleus

 

 

3. Harika bir hafıza aracı. Her bir kraniyal sinir inervasyon yaptığı yerden işaretlenmiştir.

 

""

 

Bir dahaki sefere kraniyal sinirlerin yerlerini ve işlevlerini hatırlamaya çalıştığınızda, bu çizimi hayal edin.

Burada tüm on iki kraniyal sinir, bazılarının diğerlerinden farkedilmesi biraz daha zor olsa da temsil edilmektedir.

Örneğin, omuzlar "11" sayısı ile tanımlanır, çünkü kranial sinir XI boyun ve omuz hareketini kontrol eder. 

Yüzün ve başın üst kısmının "7" sayısı ile tanımlandığını hemen anlarsanız, bu bellek cihazını kullanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelmektedir.

 

4. Pinterest. Burada birçok kranial sinir çizelgesi ve görsel içeren “Referanslar” panosunu görebilirsiniz. http://pinterest.com/speechymusings/reference/

 

Kaynakça: http://speechymusings.com/2013/02/03/learning-the-cranial-nerves/