Lidcombe Programı: Terapiden 7 Yıl Sonra Danışan Raporu

Lidcombe Programı: Terapiden 7 Yıl Sonra Danışan Raporu

Lidcombe Programı: Terapiden 7 Yıl Sonra Danışan Raporu

Anahtar kelimeler: Çocukluk Çağı Kekemelik, Lidcombe Programı, Çocuk Deneyimleri, Ebeveyn Deneyimleri.

ÖZET

Lidcombe Programı, kekemeliği olan okul öncesi çocuklar için tasarlanmış bir tedavidir. Şimdiye kadar, Lidcombe Programı tedavisiyle erken kekemelik deneyimleri olan bir çocuğun tedavi deneyimine dair yayınlanmış bir rapor bulunmamaktadır. Böyle bir rapor, müdahale zamanlaması düşünülürken klinisyenlere bilgi sağlayabilir, bir tedavi seçiminde yardımcı olabilir ve Lidcombe Programı tedavisini tamamlamak için kaynaklar sağlayabilir. Bu nedenle, bu rapor başarılı bir tedavinin sonundan yedi yıl sonra, bir çocuk ve ebeveynle ayrı ayrı yapılan röportajların kaydıdır. Ek materyallerde yer alan video röportajıyla birlikte, bu rapor klinisyenler için Lidcombe Programı tedavisini düşünürken faydalı bir kaynak olabilir.

Makale Arka Planı 

Lidcombe Programı, kekemeliği olan okul öncesi çocuklar için tasarlanmış bir tedavidir. Bir tedavinin inandırıcılığı ve danışanın sonuç beklentisi, tedavi uyumunu sağlamak için faydalı katkılar olduğu bilinmektedir ve bu boyutların Lidcombe Programı tedavisini tehdit edebileceğine dair kanıtlar mevcuttur. Ancak, şimdiye kadar Lidcombe Programı tedavisiyle erken kekemelik deneyimleri olan bir çocuğun yayınlanmış bir raporu bulunmamaktadır. Böyle bir rapor, müdahale zamanlaması düşünülürken klinisyenlere bilgi sağlayabilir, tedavi seçiminde yardımcı olabilir ve Lidcombe Programı tedavisini tamamlamak için kaynaklar sağlayabilir. Bu nedenle, bu rapor bir çocuk ve ebeveynle ayrı ayrı yapılan röportajların kaydıdır. Röportaj, başarılı bir tedavinin sonundan yedi yıl sonra gerçekleşti. Bu rapor ve ek materyallerde yer alan video röportajı, bir çocuk için Lidcombe Programı tedavisini düşünen veya öneren klinisyenler için bir kaynak olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

Issey

Başlangıç değerlendirmesi sırasında, Issey 6 yaş 8 aylıktı. Japonya’daki bir uluslararası okulda ikinci sınıfa giden iki dilli bir öğrenciydi. Japonya’da birinci sınıf ilkokulun ikinci yılıdır. Annesi Japonca, babası İngilizce ana dili olan Issey’in ailesi Japonca ile iletişim kuruyordu. İlk olarak Dil ve Konuşma Terapistine (DKT) başvurduğunda yapılan resmi değerlendirme ve öğretmen raporu, yaşına ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenim görmesine göre, hem İngilizce hem de Japonca dil gelişiminin tipik olduğunu gösterdi. Anne raporuna göre, Issey 4 yaşındayken Japonca ve İngilizce konuşurken kekemeliğe başladı. Lidcombe Program şiddet derecesi ölçeğine göre, tedavi öncesi puanı 6 ydı (0 = kekemelik yok, 1 = son derece hafif kekemelik ve 9 = son derece şiddetli kekemelik). Lidcombe Programına başlamadan bir hafta önce evde babasıyla konuşurken Issey’in 6 dakikalık konuşma örneği alındı. Bu örneğin analizi, Issey’in hecelerinin %11.7’sinin akıcısız kekemeli olduğunu gösterdi (%SS) (253 hece konuşuldu, 27 hece kekelemeliydi). Ses uzatmaları kekemelik anlarının %85.2’sini oluştururken, geri kalanı ise ses tekrarları (%7.4) ve hece tekrarları (%7.4) idi.

Klinisyen

İlk yazar, Issey’in Dil ve Konuşma Terapistiydi. Lidcombe Programını seçmesinin nedeni, kapsamlı kanıt tabanı hakkında okumuş olmasıydı. Daha önce Lidcombe Programını kullanma deneyimi yoktu, bu nedenle Lidcombe Programı Eğitim Konsorsiyumu’ndan eğitim aldı ve Dil ve Konuşma Terapistlerine tedavi hakkında profesyonel sürekli eğitim sağlayan bir kurumdu. Her konsültasyonda, Issey ve annesi okuldaki ofisinde ilk yazarla birlikte bulundu. İkinci yazar, mentörlük sağlamak için web kamerası aracılığıyla konsültasyonlara katıldı.

Lidcombe Programı Nedir?

Lidcombe Programı, kekemelik sorunu yaşayan okul öncesi çocuklar için iki aşamalı bir tedavidir. Velilere bir DKT tarafından çocuklarının kekemelik olmayan veya kekemeliği olan konuşmalarına yanıt vermek için sözel koşullar öğretilir. Kekemeliği olmayan konuşmalar için verilen sözel koşullar büyük ölçüde olumlu niteliktedir. Kekemeliği olan konuşmalar için ise sözel koşullar “kabul etmek” ve “düzeltmelerini istemek” şeklindedir. Bu sözel koşullar, kesintisiz, sürekli veya müdahaleci olmayacak şekilde kullanılması amaçlanır. Lidcombe Program’ın 1. Aşamasının tedavi hedefi, çocuğun kekemeliği olmadan veya neredeyse kekemeliği olmadan konuşmasını sağlamak iken, 2. Aşamasının hedefi ise bu etkinin uzun süre korunmasını sağlamaktır.

Issey, haftalık ziyaretlerin standart bir formatı kullanılarak tedavi edildi. Sekiz klinik ziyaretinden sonra, Issey’nin kekemelik şiddeti Lidcombe Programı’nın 2. Aşamasına geçmek için gereken kriterleri karşıladı. İkinci Aşamaya geçmek için, üç ardışık klinik ziyaretinde (haftalık ziyaretler) aşağıdaki iki kriterin karşılanması gerekiyordu: İlk olarak klinik ziyaret öncesindeki hafta içinde veli değerlendirmelerinin 0-1 olması, bu değerlendirmelerden en az dördünün 0 olması ve ikinci olarak klinik ziyaretindeki terapist değerlendirmelerinin 0-1 olması (Onslow et al., 2020, s.10). Lidcombe Programı 1. Aşama klinik ziyaretleri çoğunlukla haftalık olarak yapılmıştır, nadiren 2 haftalık bir ziyaret gerçekleşmiştir. 12 aylık bir dönemi kapsayan beş kere 2. Aşama klinik ziyareti yapılmıştır. Issey’nin velileri, o 12 aylık dönem boyunca gerekli 2. Aşama kriterlerini karşıladığını bildirdiler. Klinik ziyaretlerdeki şiddet dereceleri ve evde yapılan ses kayıtları, veli raporunu doğruladı. Lidcombe Programı tedavisi, Issey 7 yaşındayken tamamlandı. Issey’nin tedavi sürecindeki ilk 17 haftasında klinik dışında görülen şiddet dereceleri ve %SS skorları aşağıda sunulmaktadır. Veriler, dört hafta sonra tedavi etkisi olduğunu göstermektedir.

İssey, başarılı bir tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen takip görüşmesinde 15 yaşındaydı ve iletişim zorluğu yaşamamış veya kekemelik için başka bir SLP danışmanlığı almamıştı. Görüşme, Lidcombe Programı tedavisi sırasında danışma görüşmelerine katıldığı aynı klinik odasında, okulda ilk yazar tarafından yapıldı. Yokohama Uluslararası Okulu müdürünün onayıyla bu projeye katılmayı kabul etti. Görüşme İngilizce olarak yapıldı ve bir Apple iPhone tarafından kaydedildi. Görüşme soruları görüşmeden önce verilmedi. Görüşme sırasında, birinci yazar İssey’in SR’sini 0 ve %SS’ini 0 olarak puanladı (konuşma örneği 868, 0 kekeleme hecesi içeriyordu). Video görüşme, ek materyallerde görüntülenebilir.

Görüşme, şu soruyla başladı: “Birinci sınıftayken Lidcombe Programı’na katıldın. Hikayen hakkında bize biraz bilgi ver.” Issey terapiye katılma deneyimini net bir şekilde hatırladı:

“Dersler sırasında, beni çekip bu odaya taşırlardı ve gerçekten güzeldi çünkü oyun oynayabilirdim ve… Ben bunu olumlu bir deneyim olarak görüyordum, oyun oynayabileceğim bir yerdi ve genel olarak gerçekten eğlenceliydi.”

Kendiliğinden, kekemeliğin o dönemde kendisini nasıl etkilediğini anlattı ve bunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi:

“Kekemeliğim, sosyal etkileşimlerden daha derin bir şekilde beni etkiledi çünkü bir şekilde tıkanmış hissediyordum. Gerçekte söylemek istediğim şeyleri söyleyemiyordum; yani, harika bir fikrim veya sınıfa yardımcı olacak veya sınıf ortamını geliştirecek harika bir önerim olsa bile, bunu söyleyemiyordum. Kendi kelimelerim tarafından geri tutulurdum ve bu beni önce üzdü.”

İssey, ailesi üzerinde kekemeliğinin etkisi konusunda farkındalığının olduğunu ve ailenin geleceği konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Ayrıca Lidcombe Programı terapisine verdikleri desteği de farkında olduğunu ifade etti.

Şimdiki deneyimleriyle ilgili olarak, kekemeliğinden arınarak konuşmanın kendisine nasıl hissettirdiğini ve bu durumun geleceği hakkındaki duygularını nasıl etkilediğini açıkladı. Aşağıdaki alıntı bunu açıklar:

“Şimdi daha özgür hissediyorum çünkü sonunda düşündüklerimi söyleyebiliyorum. Şu anda bu konuşmayı yapıyorum. Belki 9-10 yıl önce her yerde kekeliyordum. Yarım cümlemi bile tamamlayamıyordum… Başka insanlarla konuşabilmek ve benimle ilgili konuları, ilgi alanlarımı ve kişisel hikayemi konuşabilmek gerçekten beni mutlu ediyor ve geleceğe daha olumlu bakmamı sağlıyor.”

Issey, Lidcombe Programını kullanan DKT’ler için herhangi bir önerisi olup olmadığı sorulduğunda, terapinin çocuklar için keyifli olmasını sağlamaları gerektiğini önerdi. Bunu terapi başarısının önemli bir katkısı olarak belirtti. DKT ile oynadığı bir oyun olan Boggle (Hasbro) örneğini verdi. Üç dakikalık bir süre boyunca, DKT ile harflerle dolu bir ızgara üzerindeki küplerden kelimeler oluşturmak için yarıştığını hatırladı. Terapi sırasındaki en sevdiği oyunlardan biri olan bu oyunun sık sık Lidcombe Programı etkinliklerinde yer aldığını söyledi. Issey, oyuncak Lego tuğlalarının kullanıldığı bir etkinlik de hatırladı. DKT, kekemeliğinden arınmış konuşması onu etkilediğinde ona bir Lego tuğlası vererek ödüllendirdi. Toplanan tuğlalar, Issey’in “Smooth Tower” adını verdiği bir kuleye yerleştirildi.

Oyunların Issey’in ilerlemesine katkısı açıktı:

“Bütün programdaki en önemli bölüm, oyun oynamaktı ve oyuncaklar kullanarak konuşma kekemeliğimi yenmeme yardımcı oldu. Konuşma kekemeliğimi yenmek için kararlı oldum.”

İssey, kekemeliği deneyimlemenin onu “dünyayı farklı yollarla düşünmeye” yönelttiğini söyledi. Kekemeliğin etkileri hakkında derin düşündüğü açıktır:

Lidcombe Program’ın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum çünkü konuşma kekemeliği deneyimlemek dünyayı farklı bir şekilde düşünmeme neden oldu. Bu nedenle, herkesin düşüncelerini söyleme fırsatı olmalı ve genel olarak bir sesi olmalılar. Bu nedenle, konuşma kekemeliği olan çocukların gerçekten ne düşündüklerini söyleyememeleri ve duygularını ifade edememeleri haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Lidcombe Program, bu çocuklara yardımcı oluyor ve herkesin bir sesi olmasını sağlıyor, bu benim için çok önemli bir şey.

Ebeveyn görüşmesi

Issey’nin annesi Masako, bir görüşmeye katılmak için davet edildi. Katılmayı kabul ettikten sonra, Masako’ya 11 soru içeren bir Word belgesi e-posta ile gönderildi. On soru, Masako’nun oğlunun kekemeliği ve Lidcombe Programını kullanarak kekemeliğini tedavi etme konusundaki düşüncelerini ve izlenimlerini sordu, on birinci soru ise ek yorumlar yapması için açık uçlu bir soruydu. Görüşme soruları orijinal olarak İngilizce olarak hazırlandı ve Masako’nun anadili olan Japonca’ya çevrildi. Masako sorulara Japonca olarak cevap verdi. Soruların ve cevaplarının çevirisi, projeden bağımsız deneyimli bir çevirmen tarafından yapıldı. Görüşme soruları ve cevapları Ek’te sunulmaktadır. Masako’ya öncelikle terapiye başlamadan önce oğlunun kekemeliği hakkında anıları soruldu. Başlangıçta “pek dikkat etmediğini” ve Issey’in kekemeliğinin “büyüdükçe duracağını” düşündüğünü söyledi, ancak kekemeliğin kötüleştiği zaman öğretmeninin konuyu gündeme getirmesiyle daha endişeli hale geldi ve harekete geçti. Issey, öğretmeni tarafından bir konuşma Dil ve Konuşma Terapistine yönlendirildikten sonra, Masako Lidcombe Programı hakkında bilgi edindi. Birinci yazar Lidcombe Programını tanımladı ve daha sonra Masako kendisi program hakkında araştırma yaptı. “Programın en iyi, güvenilir tedavi olduğuna ikna olduğu” için Masako, Issey ile Lidcombe Programına başladı. Masako, Lidcombe Programını her gün yapmanın zor olduğunu öğrendi. Ancak, yorumlarına göre, Issey’in Lidcombe Programını farklı bir şekilde deneyimlediğini hissetti. Şöyle dedi: Issey, doğal olarak, çaba harcamadan akıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Terapiyi günlük konuşmalar sırasında yaptığımız için baskı hissetmedi. Odaklanma akıcı konuşmasına yönelik olduğu için çocuk akıcı konuşamadığı için olumsuz düşünmez.

Masako, Issey’nin terapiden zevk aldığından bahsetti ve terapinin sevdiği aktivitelerle dolu olduğunu söyledi. Örneğin, Issey’nin de röportajında bahsettiği Lego tuğlalarını içeren aktiviteyi hatırladı. Issey’in “düzgün konuşarak uzun bir kule yapabildiği ve en sevdiği Lego tuğlasını kuleye koyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. Yine de her zaman kolay olmadı ve bazı günlerde Issey “sadece yapmak istemedi”. Uygun aktiviteleri ve kaynakları seçmek Masako için zor görünüyordu ve “bazı kaynaklar ödünç alındı ve okul kütüphanesinden resimli kitapların kopyaları terapinin eğlenceli kalması için kullanıldı” dedi. Evde terapi için malzeme hazırlamak zor olduğunda, “terapistin bize resim baskılarının PDF dosyalarını gönderdiği çok faydalı oldu” şeklinde konuştu. Lidcombe Programının en iyi yönü hakkında sorulduğunda, Masako cevaben “artık [Issey] kekelemiyor” dedi. DKT’nin “her zaman çok destekleyici” olduğunu ve programı yapabilmiş olmasından dolayı derin bir minnettarlık ifade etti. Şüpheci olan diğer ebeveynleri daha erken terapiye başlamaya teşvik etti. Biraz zaman alabilir ama İssey’in hiç kekelemeden düzgün konuştuğu günü ve ertesi günü aynı şekilde konuştuğunu net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Sanki sihir gibiydi.

Tartışma

Issey ile yapılan röportaj, kekemelik ve Lidcombe Programı’na dair çocuk deneyimleri hakkında bilgi vermektedir. Röportaj, Issey için kekemeliğin erken dönemde olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir. Issey, kekemeliğinin kendisini sınırlandırdığını ve ifade etme yeteneğini kısıtladığını düşündüğünü belirtmiştir. Onun raporu, kekemeliğin kendisinde güçlü duygular uyandırdığını, özellikle de hayal kırıklığı ve üzüntü hissettirdiğini göstermektedir. Buna karşılık, tedavi deneyimini olumlu bulmuş ve terapisi keyifli aktivitelerle dolu olmuştur. Yorumları, tedavinin olumlu duygularla ilişkili olduğunu göstermektedir: eğlence, heyecan, keyif, motivasyon ve güçlendirme gibi, bu yaş grubu için tedavi her zaman böyle olmalıdır.

Issey’in annesi Masako’nun Lidcombe Programı hakkındaki gözlemleri, çoğunlukla pozitif bir deneyim olduğunu doğrulamıştır. Özellikle, pratik oturumlarında kullanacakları aktiviteleri seçmek ve tedaviyi tutarlı bir şekilde yapmak, zorluklar olarak tarif edilmiştir. Bununla birlikte, Masako, tedavi eden DKT tarafından iyi desteklenme ve Lidcombe Programı hakkında iyi bilgilendirilmenin faydalı olduğunu bildirmiştir. Masako’nun deneyimleri, Lidcombe Programı ile ilgili diğer ebeveyn deneyimleri raporlarıyla uyumludur.

Issey 15 yaşındayken, kekemelik ve Lidcombe Programı ile ilgili deneyimlerini net ve bilinçli bir şekilde hatırladı. Bu, bu raporun klinik olarak önemli bir yönüdür. Terapinin keyifli olduğunu bulduğunu rapor etmesi, çocuğun Lidcombe Programı ile deneyimi hakkındaki çoğu ebeveyn açıklamasıyla uyumludur. Ayrıca, kekemelik tedavisinin çocuk özgüvenini arttırdığına dair ebeveyn raporları ile de uyumludur. Issey’in hatıraları, kekemeliğin olumsuz bilişsel ve duygusal sonuçlarının erken yaşta başlayabileceğini gösteren araştırmalarla da uyumludur.

Müdahale sırasında Issey, 2 yıl 8 ay boyunca kekemelik sorunu yaşamıştı. Şekil 1’de gösterildiği gibi hızlı tedaviye yanıt vermesi dikkate alındığında, 6 yaşında kekemeliğinin kendiliğinden azalmaya başlaması muhtemel değildi. Bu Lidcombe Programı örneği, diğer vaka çalışmaları ve grup çalışmaları ile kekemeliğin seyrini kesme kapasitesini göstermektedir.

Issey, Lidcombe Programının 1. Aşamasını tamamlamak için sekiz klinik ziyareti gerektirdi. Bu, Issey ve Masako’nun olumlu tedavi izlenimlerinin, hızlı tedavi ilerlemeleri tarafından etkilenebileceği olasılığını ortaya çıkarır. Ancak, Issey’in canlı ve tutarlı Lidcombe Programı deneyimleri açıklamaları, annesinin hesabıyla uyumlu olduğu gibi, diğer ebeveynlerin yayınlanmış hesaplarıyla da uyumludur. Bu, hatırlama hatası veya Issey’in sosyal olarak istenen bir şekilde yanıt vermesi olasılığını düşündürür.

Issey ve annesinin Lidcombe Programının uzun vadeli faydalarına ilişkin raporu, erken müdahale konusunda karar veren klinisyenlere yardımcı olabilir. Her ikisi de kekemeliğin erken olumsuz etkilerinden bahsettiler ve etkili kekemeliğin tedavisinin getirdiği rahatlamayı anlattılar. Masako’nun tedaviyi daha önce başlatmadığı için üzüntüsü, bir çocuk kekemelik yapmaya başladığında hemen kanıta dayalı bir tedavi uygulamaktan kaçınan birçok klinisyenin genel bir endişesini ortaya koyar. Issey ve annesinin raporu, bu şekilde müdahale etmenin potansiyel olumlu ve kalıcı sonuçlarını belgelemektedir. Son olarak, Lidcombe Programına başlamak üzere olan ebeveynler için bu rapor, tedavi sürecinin önemli taleplerine uyum sağlamalarına yardımcı olabilecek destekleyici ve cesaret verici bir kaynak olabilir.

Notlar

  1. Tedavi sırasında, Lidcombe Programı şiddet derecelendirme ölçeği şu şekildedir: 1 = hiç kekemelik yok, 2 = son derece hafif kekemelik, ve 10 = son derece şiddetli kekemelik. Bu nedenle, o dönem verilen 7 puan, bu raporda 6’ya dönüştürülmüştür. Şiddet derecelendirme ölçeğinin değişimi ile ilgili ayrıntılar Bridgman, Onslow, O’Brian, Block ve Jones (2011) tarafından sağlanmaktadır.
  2. Issey’in tedavi sırasındaki %SS skorları, Lidcombe Programı tedavi sürecinin rutin bir parçasıydı, ancak artık öyle değil (Bridgman vd., 2011).

Lidcombe Program: Tedavinin 7 yıl sonrasındaki bir ebeveyn görüşmesi.

(1) İssey’in kekemelik yapmaya başladığı ilk hatıralarınız nelerdir?

Issey’nin sınıf öğretmeni bizi ilk uyardı. Ben öncesinde çok dikkat etmemiştim ve kekemeliğinin zamanla geçeceğine inanıyordum.

(2) Lidcombe Programı hakkında nasıl bilgi edindiniz?

Okul Rehberlik öğretmenimiz olan Bayan Yandeau, bize programı tanıttı.

(3) Tedaviyi öğrenmek nasıl bir deneyimdi?

Erkek çocuklarının kızlara göre dil gelişiminde daha geç kalabileceğini duymuştum, bu yüzden önceleri biraz tereddüt ettim. İssey’nin büyüdükçe kekemeliğinin geçeceğine inanıyordum, ama durum daha da kötüleşti. Bayan Yandeau programı detaylı bir şekilde anlattı ve ben de araştırdım. Programın en iyi ve güvenilir tedavi olduğuna ikna oldum.

(4) Lidcombe Programı tedavisini yapmanın faydalarını neler olarak gördünüz?

Tedaviyi yaparken mutlu olduk çünkü özel bir şey yapmadık (Issey, günlük konuşmalarımız sırasında tereddüt etmedi çünkü biz terapiyi bu sırada yaptık). Issey, doğal bir şekilde akıcı konuşmaya başladı. Çocuk, akıcı konuşamadığı için negatif düşüncelere kapılmadı, sadece akıcı konuştuğunda odaklandık ve övdük. Artık kekeme değil, bu bizi mutlu etti.

(5) Lidcombe Programı tedavisini yapmanın zorlukları nelerdi?

Her gün tedavi yapmak bir zorluktu.

(6) Sizce oğlunuz Lidcombe Programı terapisinde en çok neyden hoşlandı?

Issey, terapide Lego parçalarını kullanmamızdan hoşlandı. Her akıcı konuştuğunda bir Lego parçası koyduk ve bir kule yaptık. Son soruda, Issey’in favori Lego parçası olan bir erkek şeklindeki parçayı en üstte koyduk. Bu Lego parçasına “Smooth Boy” adını verdik. Issey, akıcı konuşarak uzun bir kule yapabildiğinde mutlu oldu ve Smooth Boy’u kuleye koymaktan çok mutlu oldu. Ayrıca oyun tahtaları ve kart oyunları ile yapılan terapileri de sevdi.

(7) Lidcombe Program terapisini yaparken oğlunuzun neyi sevmediğini düşünüyorsunuz?

Bazı günler yapmak istemediği zamanlar veya terapi her gün tekrarlandığı için sıkıcı hale geldiğinde terapiden keyif almadığını düşünüyorum.

(8) Lidcombe Programını kullanan dil patologlarına ne söylemek istersiniz?

Dr. Carey’nin terapisi harikaydı. Lidcombe Programı’nı çok değerli buluyorum ve yapabildiğimiz için minnettarım. Her gün okul kütüphanesinden resimli kitaplar ödünç aldık ve kopyalarını çıkardık. Ayrıca, masa oyunları ve resimli kartlar da aldık. Evde terapi yaparken malzemeleri hazırlamak zor olduğu için, Dr. Carey bize resim baskılarının PDF dosyalarını gönderdiğinde çok yardımcı oldu.

(9) Lidcombe Programı tedavisini düşünen ebeveynlere ne söylemek istersiniz?

Kararsızsanız, kesinlikle Lidcombe Programı’nı öneririm. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur. Zaman alabilir, ancak kekemelik yavaşça azalır. İssey’nin kekemesiz pürüzsüz konuşabildiği günü net bir şekilde hatırlıyorum ve ertesi gün aynısını yaptı.

(10) İssey küçükken kekeme olması onu herhangi bir şekilde etkiledi mi?

Etkilediyse, nasıl etkiledi?

(Ebeveynin cevabı yok)

(11) Kekeme çocuğu olan bir ebeveyn olarak deneyiminiz veya Lidcombe Programı hakkında başka bir şey söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Japonya’da Lidcombe Programını konu alan bir TV programı izledim. Programın bilinirliğinin arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Dr. Carey’den terapi almış olmaktan dolayı çok şanslıydık. Rehberlik öğretmenimiz Bayan Yandeau, bize programı tanıttığı ve programa her zaman destek olduğu için çok minnettarız. Terapiyi aldığımız için çok mutluyuz ve Lidcombe Programını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Adeta sihirli bir şekilde işledi.

Makalenin Orijinali: https://doi.org/10.1080/2050571X.2021.1923304

ŞUBELERİMİZ