Limbik Sistemde Hipokampüsün Rolü

Limbik Sistemde Hipokampüsün Rolü

Hipokampüs beyinde, limbik sistemde önemli rol oynayan küçük, kavisli bir yapıdır. Hipokampüs anılarımızın depolanması ve yeni anıların oluşumunda rol oynarken aynı zamanda öğrenme ve duygular ile de ilişkilendirilir.
 

Beyin lateralize ve simetrik olduğundan, aslında iki hipokampüsünüz vardır. Kulaklarımızın hemen üzerinde ve kafamızın yaklaşık 3,81 cm içinde bulunurlar.

 

 

Hipokampüs Belleği Nasıl Etkiler?
Hipokampüs yeni anıların oluşumu, organizasyonu ve depolanmasının yanı sıra duygular ve bu duyguların anılara bağlanmalarında kritik bir rol oynar. Belirli bir kokunun güçlü bir belleği nasıl tetikleyebileceğini hiç fark ettiniz mi? Bu bağlantıda rol oynayan Hipokampus’tur.

Araştırmalar, hipokampüsün farklı alt bölgelerinin de belli hafıza tiplerinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Örneğin, hipokampüsün arka kısmı mekansal hafızaların işlenmesinde rol oynar.

Hipokampüs uyku sırasında anıları birleştirmede rol oynar. Çalışmalar, bir çeşit eğitim veya öğrenme deneyiminin ardından uyku sırasında daha fazla hipokampal aktivitenin, ertesi gün bilginin hafızaya daha iyi alınmasına yol açtığını göstermektedir.

Bu, hatıraların uzun süre hipokampüste depolandığı anlamına gelmez. Bunun yerine hipokampüsün bilgiyi, uzun süreli bellekte dosyalanıp saklanmaya gönderilmeden önce alarak, kaydeden ve bilgiyi geçici olarak sakladığı düşünülmektedir. Uykunun da bu süreçte kritik bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Hipokampüs Hasar Gördüğünde Ne Olur?
Hipokampüs yeni hatıraların oluşumunda bu kadar önemli bir rol oynadığından dolayı, beynin bu kısmına verilen zararın, belirli hafıza tipleri üzerinde ciddi ve uzun vadeli bir etkisi olabilir. Amnezi hastalarının beyinlerinin ölümden sonraki analizlerinde hipokampüslerinin zarara uğradığı görülmüştür. Bu tür hasarlar, adlar, tarihler ve olaylar gibi açık anılar oluşturma ile ilgili problemlerle bağlantılıdır.

Hasarın kesin etkisi hipokampüsün hangi bölgesinin etkilendiğine bağlı olarak değişebilir. Araştırmalar, sol hipokampüsün zarara uğramasının sözel bilginin geri çağrılmasında etkili olduğunu, sağ hipokampüsün zarara uğramasının ise, görsel bilgilerle ilgili sorunlara yol açtığını göstermiştir.

Yaş, hipokampüsün işleyişinde de önemli bir etkiye sahip olabilir. İnsan beyinlerinde MRG taramaları, hipokampüsün 30 ila 80 yaşları arasında yaklaşık yüzde 13 oranında küçüldüğünü bulmuştur. Bu tür bir kayıp yaşayanlar, bellek performansında önemli düşüşler gösterebilirler. Hipokampustaki hücre dejenerasyonu, Alzheimer hastalığının başlangıcı ile de ilişkilendirilmiştir.
 

 

 

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/what-is-the-hippocampus-2795231