Lisping Sorunu: Neden Oluyor?

Lisping Sorunu: Neden Oluyor?

Lisping veya /s/ ve /z/ sesinde bozulma, çeşitli nedenlerle olabilir. Küçük çocuklarda bu çarpıklıkların olması beklenir, ancak çocuklar 5 yaşına geldiğinde, bu çarpıklıklar artık yaşa uygun değildir. Çocukların bu sesleri üretmesi zor olabilir ve doğruluk için 3 ana faktör gerektirir: dil yerleşimi (dişlerin arkasında), üretim şekli (sürtünme veya küçük bir açıklıktan sürekli olarak havayı dışarı itme) ve ötümlülük (/s/ sesi ötümsüz, /z/ sesi ötümlü)

Lisping Sorunu: Neden Oluyor?

Genellikle /s/ ve /z/ üretiminde görülen lisping, çocuğun genel konuşma anlaşılırlığını olumsuz etkileyebilir ve bu da iletişimi zorlaştırabilir. Hızlı ilerleyen konuşma ve dil gelişimi çağında, lispingi olan çocuklar akranları ve ailesi ile iletişim kurmakta zorlanabilirler.

En yaygın lisping türleri interdental ve lateral lispingtir:

İnterdental: İnterdental lisping, üretim sırasında dilin dişlerin arasından dışarı kaçtığı durumlarda görülür. Bu yerleştirme küçük çocuklarda çok yaygındır ve yaklaşık 5 yaşa kadar yaşa uygundur. İnterdental lisping, dil yerleşimi hedeflenerek ve çocuğun dilini dişlerinin arkasında tutmasına yönelik çalışmalar yapılarak tedavi edilebilir.

Lateral: Bazen /s/ ve /z/ üretiminde hava yan dişlerden çıkabilir. Bu üretim sonucunda hava akışı, ortadan ziyade ağzın kenarlarından kaçar. Bu üretim asla yaşa uygun değildir ve hava akışını daha doğru yöneltmek ve dili doğru bir yere yerleştirmek için terapi gereklidir.

/s/ ve /z/ üretiminde lispingi olan çocuklar aynı zamanda /ç/, /c/, /ş/ve /j/ sesleri üzerindeki bozulmalar için daha büyük risk altındadırlar. Çocuğunuzun konuşma yetenekleri ve bir lispingin anlaşılırlığını etkilediği konusunda endişeleriniz varsa, bir dil ve konuşma terapisti size yardımcı olabilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/lisps-happen/