Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

L.Düss tarafından geliştirilen bu test kişilik komplekslerini ölçmeyi amaç edinmiştir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler çocukların anlayacağı ve ilgileneceği şekilde düzenlenmiştir. Bu hikayeler;

-Kuş hikayesi,

-Evlilik yıldönümü hikayesi,

-Kuzu hikayesi,

-Cenaze töreni hikayesi,

-Korku hikayesi,

-Fil hikayesi,

-Yapılmış obje hikayesi,

-Anne ve babayla gezinti hikayesi,

-Haber hikayesi,

-Fena rüya hikayesi’dir.

Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Çocuğun hikayeleri tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları, çatışmaları, bilinçaltıyla ilgili elde edilen bilgiler uzman kişi tarafından yorumlanır. Özellikle okulöncesi dönem çocukları için sıkça kullanılmaktadır.