Merkezinizi, İş Arkadaşlarınızı ve Kendinizi COVID-19’dan Koruyun

Merkezinizi, İş Arkadaşlarınızı ve Kendinizi COVID-19’dan Koruyun

ASHA, kendinizi, personellerinizi, müşterilerinizi / hastalarınızı / öğrencilerinizi ve odyoloji veya dil ve konuşma merkezindeki diğer bireyleri korumanıza yardımcı olmak için Coronavirus Hastalığı (COVID-19) hakkında bilgi ve kaynaklar paylaşmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) durum ilerledikçe düzenli güncellemeler sağlıyor. ASHA, hastalığı önleme ve tedavi konusunda güncel rehberlik için rutin olarak bu kurumlarla görüşmenizi önerir.

Ayrıca, işvereniniz tarafından sunulan resmi COVID-19 yönergelerine aşina olduğunuzdan ve bu yönergeleri uyguladığınızdan emin olun.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, enfeksiyon taşıyan kişilerle doğrudan çalışanlar da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde sağlık hizmeti verenler için bilgi sağlıyor. Hastalığı önlemek ve toplumun esnekliğini ve bir salgına yanıt vermeye hazır olma durumunu artırmak için aşağıdaki önleyici tedbirleri öneriyor:
 

  • Ev İzolasyonu: Solunum hastalığı semptomları gösteriyorsanız evde kalın. Şu anda, bu semptomların influenza veya diğer solunum virüslerinden daha çok COVID-19 ile ilişkili olması daha olasıdır.
  • Görgü kuralları: Öksürükleri ve hapşırmaları bir mendille engelleyin, ardından mendili çöp kutusuna atın.
  • El hijyeni: Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın; özellikle tuvalete gittikten sonra, yemekten önce ve burnunuzu boşalttıktan, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra. Sabun ve su bulamıyorsanız, % 60-% 95 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.
  • Çevresel sağlık: Sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri rutin olarak temizleyin.

Birebir Terapilerde Alınacak Önlemler
 

Vakalarınız, hastalarınız ve öğrencileriniz arasında hastalıklarla karşılaşmak farklı bir zorluk oluşturur. COVID-19’a göre işvereninizin rehberliğini takip etmeniz önemlidir. Bu rehberlik, hasta olabilecek ve bulaştırabilecek kişilerin tedavisi ile ilgili bir politika içerebilir. Bir politika mevcut değilse, proaktif olarak bir politika oluşturmak ve bunu yaymak uygun olabilir.

Bireyleri hastalandıklarında evde kalmaya teşvik eden bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu süre zarfında iptal etme ücretlerinden vazgeçmeniz de uygun olabilir. Bir kişi verilen hizmetlere aktif olarak katılamayacak veya bunlardan yararlanamayacak kadar hasta ise, randevuyu iptal etmek veya yeniden planlamak gerekir.

Bu zaman dilimi içinde, telepraktis gibi alternatif hizmet sunma modelleri bir seçenek olabilir. Telepraktis kullanımı birkaç faktöre bağlıdır: telepraktinin bir vakanın / hastanın / öğrencinin iletişim ihtiyaçları için bir hizmet sağlama yöntemi olarak uygunluğu, uyumlu telepraktis teknolojisinin kullanılabilirliği, yasal veya düzenleyici gereklilikler ve geri ödeme hususları. Telepraktis yapmadan önce işvereninize, vakanıza danışın.

Bu ek kaynaklar sizin için de yararlı olabilir:
 

  • COVID-19 Önleme ve Tedavi Konusunda Enfeksiyon Kontrol ve Epidemiyoloji Profesyonelleri Derneği (APIC)
  • ASHA’nın Odyologlar ve Dil ve Konuşma Terapistleri için Enfeksiyon Kontrol Kaynakları
  • ASHA’nın Telepraktis Uygulama Portalı

Bireysel Riski Değerlendirmek: Önlem Alma
 

Vakanın / hastanın / öğrencinin refahı her ne kadar yüksekte tutulmak zorunda olsa da ASHA’da Etik Sorunlar: Terapi Sonlandırma konularıyla ilgili olarak “iyi bir hizmet sunabilmek için hiçbir klinisyen fiziksel tehlike altında çalışmak zorunda kalmaz” ilkesi devreye girebilir. Daha yüksek sağlık riski altında olan personeller için, işverenler hasta olan hastalara / öğrencilere maruz kalmayı azaltmak için alternatifler düşünebilirler.  

Mevcut Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Seyahat Sağlık Bildirimi bilgilerine bağlı olarak, vakalarınıza / hastalarınıza / öğrencilerinize ve ailelere son seyahat planlarını sormak ve herkesin güvenliği için yüz yüze görüşmeler konusunda bir süre beklemeyi düşünmek isteyebilirsiniz. Eğer siz hastaysanız, lütfen işvereninizi, vakalarınızı / hastalarınızı / öğrencilerinizi ve ebeveynleri seansları iptal etme veya yeniden planlama ihtiyacı konusunda uyarın.

ASHA, COVID-19’un etkisini izlemeye devam edecektir. Odyologlar ve dil ve konuşma terapistleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve WHO’nun web sayfalarını ziyaret ederek ve ulusal, yerel güncel haberleri paylaşarak COVID-19 hakkındaki mevcut rehberlik konusunda farkındalık kazanabilirler.

Kaynakça: https://blog-asha-org.cdn.ampproject.org/c/s/blog.asha.org/2020/03/05/protecting-those-you-serve-co-workers-and-yourself-from-covid-19/amp/