Mikroplar: Bakteriler, Virüsler, Mantarlar ve Protozoalar

Mikroplar: Bakteriler, Virüsler, Mantarlar ve Protozoalar

Mikroplar
"Mikrop" terimi, hastalığa neden olabilecek mikroskobik bakteri, virüs, mantar ve protozoa anlamına gelir.

Ellerin iyi ve sık sık yıkanması, mikropların enfeksiyonlara ve hastalıklara yol açmasını önlemenin en iyi yoludur.

Bakteriler
Bakteriler, çevrelerinden besin alan küçük, tek hücreli organizmalardır.

Bazı bakteriler vücudumuz için iyidir; sindirim sistemini çalışır halde tutar ve zararlı bakterilerin içeri girmesini önler. Bazı bakteriler ise ilaç ve aşı yapmak için kullanılır.

Ancak bakteriler, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları veya strep boğazında olduğu gibi sorunlara da neden olabilir. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

Virüsler
Virüsler bakterilerden bile daha küçüktür. Tam bir hücre bile değiller. Onlar sadece bir protein kaplamanın içinde paketlenmiş genetik materyallerdir (DNA veya RNA). Üreme için başka bir hücrenin yapılarını kullanmaları gerekir; bu, başka bir şeyin içinde (bir insan, hayvan veya bitki gibi) yaşamadıkça hayatta kalamayacakları anlamına gelir.

Virüsler diğer canlı hücrelerin dışında sadece çok kısa bir süre yaşayabilir. Örneğin, tezgah veya klozet kapağı gibi yüzeylerde bırakılan enfekte vücut sıvılarında virüsler kısa bir süre yaşayabilir, ancak canlı bir taşıyıcı gelmediği sürece hızla ölürler.

Yine de birisinin vücuduna girdikten sonra, virüsler kolayca yayılır ve bir insanı hasta edebilir. Virüsler soğuk algınlığı gibi bazı küçük hastalıklardan, grip gibi yaygın hastalıklardan ve çiçek hastalığı veya HIV / AIDS gibi çok ciddi hastalıklardan sorumludur.

Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Antiviral ilaçlar küçük, seçkin bir virüs grubuna karşı geliştirilmiştir.

Mantarlar
Mantarlar ise, çok hücreli, bitki benzeri organizmalardır. Bir mantarlar nemli, sıcak ortamlarda bitkilerden, yiyeceklerden ve hayvanlardan beslenirler.

Sporcu ayağı ve maya enfeksiyonları gibi birçok mantar enfeksiyonu sağlıklı bir insanda tehlikeli değildir. Yine de bağışıklık sistemi zayıflayan (HIV veya kanser gibi hastalıklardan) insanlar daha ciddi mantar enfeksiyonları geliştirebilirler.

Protozoalar
Protozoalar bakteri gibi tek hücreli organizmalardır. Fakat bakterilerden daha büyüktürler ve onları bitki ve hayvan hücrelerine daha benzer hale getiren bir çekirdek ve diğer hücre yapılarını içerirler.

Protozoa nemi sever, bu yüzden bağırsak enfeksiyonları ve amebiyazis ve giardiasis gibi neden oldukları diğer hastalıklar genellikle kirli sudan yayılır. Bazı protozoalar parazitlerdir; bu, hayatta kalmak için başka bir organizmada (bir hayvan veya bitki gibi) yaşamaları gerektiği anlamına gelir. Örneğin, sıtmaya neden olan protozoa, kırmızı kan hücrelerinin içinde büyür ve sonunda onları yok eder. Bazı protozoalar, insan vücudunun dışında ve zorlu ortamlarda uzun süre yaşamasına yardımcı olan kistler içinde bulunur.

Kaynakça
https://kidshealth.org/en/teens/care-about-germs.html?WT.ac=ctg

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                         +90 (533) 165 60 94